Korzyści dla firmy

Korzyści ADSelfService Plus dla firmy są atrakcyjne dla każdego managera działu IT i zachęcają do natychmiastowego wdrożenia. Znacząco zwiększają wartość dodaną dla firmy zmniejszając koszty, zwiększając produktywność pracowników, zapewniając wysoki zwrot z inwestycji oraz, co najważniejsze, bezpieczny, internetowy i łatwy interfejs dla użytkownika domeny.

Korzyści z ADSelfService Plus

ADSelfService Plus zapewnia korzyści zarówno użytkownikowi domeny, jak i administratorom dzięki podanym poniżej zaletom.

Zmniejszony koszt zgłoszeń do pomocy technicznej

Wyeliminuj najczęstsze źródło zgłoszeń do pomocy technicznej i powiązanych z nimi kosztów, wykorzystując ADSelfService Plus do automatyzacji resetowania haseł i odblokowywania kont.

Zwiększona produktywność pracowników

 • ADSelfService Plus zwiększa produktywność pracowników, znacząco zmniejszając ilość czasu poświęcaną przez pracowników na zgłoszenie problemu i sprawdzenie go, a następnie rozwiązanie przez pomoc techniczną.
 • Zmniejsza trzystopniowy proces do jednostopniowego rozwiązania przez portal samoobsługi.

Wysoki zwrot z inwestycji

 • Zmniejszone obciążenie pomocy technicznej pracą, co z kolei zmniejsza koszty pracownicze.
 • Skrócenie czasu potrzebnego na odblokowanie konta zmniejsza przestoje systemu, zwiększa produktywność użytkowników i zapewnia większy zwrot z inwestycji.

Możliwość zachowania rozliczalności wykonywanych zadań

Każde działanie przegotowane przez ADSelfService Plus jest zapisywane w bazie danych dziennika inspekcji.  Krytyczne alarmy i potwierdzenia są zaplanowane i wysyłane przez e-mail bezpośrednio do wyznaczonych administratorów i pracowników.

Łatwość wdrażania

Instalacja ADSelfService Plus jest prosta i wymaga tylko kliknięcia na łącze pobierania oraz postępowania zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez kreator.

Minimalizuje przekazywanie poufnych informacji:

ADSelfService Plus eliminuje konieczność udostępniania przez pracownika personelowi pomocy technicznej poufnych informacji, takich jak hasła. Chroni to użytkownika domeny przed potencjalnymi nadużyciami ze strony pracowników pomocy technicznej.

Wykorzystaj swoje zasoby do lepszych zadań

ADSelfService Plus pomaga zmniejszyć rutynowe zgłoszenia do pomocy technicznej i umożliwia zatrudnienie zwolnionego dzięki temu personelu technicznego do bardziej produktywnych zadań.

 • Unikanie powtarzalnych zadań i przeniesienie personelu do wdrożeń w trudniejszych zadaniach.
 • Zwiększa to entuzjazm oraz poczucie rozwoju i samoocenę pracowników technicznych.
 • Środowisko zapewniające wyzwania dla rozwoju zawodowego zmniejsza rotację pracowników.

Ustawienie własnego logo

Zmień logo ADSelfService Plus na własne, przedstawiając portal samoobsługowy jako część swojego wewnętrznego portalu SharePoint.

Ciągły dostęp przez portal sieci Web

Dostęp oparty o przeglądarkę sieci web zapewnia pracownikom możliwość zresetowania zapomnianego hasła i odblokowania swoich haseł w dowolnym momencie, bez konieczności uzyskiwania pomocy zewnętrznej.

Zmniejszona frustracja pracowników

Wyeliminuj typowe opóźnienia, frustrację, utraconą produktywność oraz ogólne koszty wynikające z oczekiwania na obsłużenie wniosku o zresetowanie hasła przez personel pomocy technicznej.

ADSelfService Plus nie tylko odciąża pomoc techniczną, ale również pozwala pracownikom na powrót do pracy przy minimalnych zakłóceniach czy opóźnieniach.

Aktualizacja informacji o użytkowniku w czasie rzeczywistym

Internetowe rozwiązanie ADSelfService Plus pozwala na aktualizowanie w czasie rzeczywistym informacji użytkowników takich jak szczegółowe informacje o adresach, zmiany numeru telefonu, stanu cywilnego itd. w Active Directory. Aktualizowane przez portal samoobsługi informacje pomagają w podjęciu decyzji biznesowej pozwalającej wybrać najodpowiedniejszych pracowników do danego zadania.

Inne korzyści obejmują

 • Zwiększone bezpieczeństwo podczas resetowania haseł i odblokowywania kont.
 • Ogranicza udostępnianie pomocy technicznej uprawnień administratora wymaganych do resetowania haseł czy aktualizowania informacji użytkowników.
 • Zapobiega zresetowaniu hasła przez błąd ludzki lub w wyniku celowego działania personelu wsparcia.
 • Tożsamość pracownika jest weryfikowana przy wszystkich resetach hasła, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
 • Pomoc przy resecie tylko przy prawidłowej odpowiedzi na podany kwestionariusz.
 • Ułatwia wdrożenie zapewniających wyższy poziom bezpieczeństwa zasad haseł przez przestrzeganie standardów.