Tack!

Våra supporttekniker kontaktar dig snarast.

 •   AD360
  Personalidentitet och åtkomsthantering för hybridekosystem
   
 •   Log360
  Integrerad SIEM med avancerad hotanalys och ML-driven UEBA
   
 •   ADAudit Plus
  Realtidsrevision av Active Directory, fil och Windows-serverändringar
   
 •   ADManager Plus
  Active Directory, Microsoft 365 och Exchange management och rapportering
   
 •   EventLog Analyzer
  Omfattande logg- och IT-efterlevnadshantering
   
 •   M365 Manager Plus
  Microsoft 365-hantering, -rapportering och -granskning
   
 •   RecoveryManager Plus
  Active Directory, Microsoft 365 och Exchange-säkerhetskopiering och -återställning
   
 •   Exchange Reporter Plus
  Rapportering, revision och övervakning för hybrid Exchange och Skype
   
 •   DataSecurity Plus
  Filgranskning, skydd mot dataläckage och utvärdering av datarisker