Gerçek Zamanlı Windows Security Olay Günlüğü İzleme

 

ADAudit Plus, Microsoft Windows çevre yöneticilerinin, Windows security olay günlüğü olaylarının kapsamlı denetim raporlarıyla birlikte gerçek zamanlı uyarıları görüntülemesine, izlemesine, arşivlemesine ve almasına olanak tanıyan ödüllü, merkezi olay günlüğü mimarisi denetim çözümüdür. Güvenlik günlüğü, sistemin denetim politikası tarafından belirtilen güvenlikle ilgili olayların kayıtlarını içerir. Yöneticiler, denenmiş ve başarılı yetkisiz faaliyetleri tespit edip izleyebilir ve sorunları giderebilirler. Güvenlik olayları örnekleri arasında kimlik doğrulama olayları, denetim olayları, yetkisiz olaylar yer alır ve bu olaylar işletim sistemlerinin güvenlik günlüklerine kaydedilir.

 
Windows Active Directory ve Sunuculardaki değişiklikler için güvenlik olay günlüklerini merkezi olarak izleyin ve analiz edin; şüpheli kullanıcı faaliyetlerini izleyin ve suç durumunda hızlı bir kök neden analizi sağlayın.
200’den fazla ayrıntılı olaya özgü GUI raporu ve e-posta uyarılarıyla AD nesneleri – Kullanıcılar, Gruplar, GPO, Bilgisayar, OU, DNS, AD Şeması ve Yapılandırma değişiklikleriyle ilgili tüm bilgileri gerçek zamanlı edinin.
IT Uyumluluğu için otomatik raporlama ve veri arşivleme - HIPAA, 7 yıllık günlük verilerini ve PCI, 5 yıllık günlük verilerini şart koşar. Güvenlik günlüğü verileri, dahili güvenlik incelemeleri ve olay günlüğü adli bilişim analizi için kullanılabilir.

Windows Security Olay Günlüğü İzlemeye Neden İhtiyaç Var?

SOX, PCI-DSS, FISMA, GLBA, HIPAA gibi güvenlik uyumluluğuna bağlı kalma ihtiyacı yöneticilerin, yetkisiz erişim girişimlerinden veya başarılıyla sonuçlananlardan korunmak üzere güvenli bir süreç uygulamalarını gerektirir. Sınıflandırılmış ağ bilgisinin sürekli olarak izlenmesi, bazı standartlara uyma zorunluluğu olsun ya da olmasın, her iş için kritik önem taşır. Windows security olay günlükleri, oturum açma girişimlerinin izlenip kaydedilmesi için kullanılabilecek kaynaklardan biridir. Her Windows aygıtında manüel kontrol yapılması ağır ve imkânsız bir iştir ve olay günlükleri denetimini ve izlenmesini düzenli ve otomatik olarak garanti eder.
Denetime ihtiyacı olan kritik Windows Security olay günlükleri
4768 / 4771 Hesapta oturum açma başarılı/ başarısız
4624 / 4625 Lokal oturum açma başarılı/ başarısız
4647 Kullanıcı tarafından başlatılan oturum kapama
4778 / 4779 Terminal hizmeti oturumu yeniden bağlandı/ bağlantısı koptu
5136 / 5137 AD nesne değişikliği / oluşturma / taşıma
5139 / 5141 AD nesnesi taşındı / silindi
4670 Eski ve yeni özelliklerle izin değişikliği
4663 / 4659, 4660 Dosya erişimi / silme

Günlük kaydı oluşturulabilecek Windows Server 2008 güvenlik olay günlükleri kategorileri

Günlük kaydı oluşturulabilen olayların ölçülemez sayısı, güvenlik olay günlüğü analizinin zaman alıcı bir işe dönüşebileceğini gösterir. Başarıları denetlemeyi, başarısızlıkları denetlemeyi istiyor veya bu tür bir olayı denetlemeyi hiç istemiyorsanız, yerel güvenlik ayarları altında gereken gelişmiş denetim politikasını tanımlamanız gerekecektir, böylece denetim için yalnızca gerekli güvenlik günlüklerinin toplanmasını sağlayarak disk alanının istenmeyen kayıtlarla hızla dolmasını önleyebilirsiniz.

Gelişmiş denetim politikası ayarlarından denetlenmek üzere ayarlanacak olan önerilen güvenlik olayları şunlardır: Etki alanı denetleyicileri için | Windows dosya sunucuları için | Windows üye sunucuları için | Windows iş istasyonları için

Aşağıda muhtelif gelişmiş denetim politikası kategorileri yer alır:
Hesapta Oturum Açma Bir etki alanı denetleyicisi veya bir lokal Güvenlik Hesapları Yöneticisi (SAM) ile ilgili hesap verilerinin kimliğini doğrulama girişimlerini belgelendirin.
Hesap Yönetimi Kullanıcı ve bilgisayar hesapları ve grupları değişikliklerini izleyin.
Ayrıntılı İzleme İlgili bilgisayardaki bağımsız uygulamaların ve kullanıcıların faaliyetlerini izleyin.
Dizin Hizmetlerine Erişim Active Directory Etki Alanı Hizmetlerindeki (AD DS) nesnelere erişim sağlama ve değiştirme girişimlerinin ayrıntılı denetim izini görüntüleyin.
Oturum Açma / Oturum Kapama Bir bilgisayara etkileşimli olarak veya bir ağ üzerinden oturum açma girişimlerini izleyin. Bu olaylar, özellikle kullanıcı faaliyetini izlemek ve ağ kaynaklarına yönelik olası saldırıları tespit etmek için yararlıdır.
Nesne Erişimi Bir ağ veya bilgisayardaki belirli nesnelere veya nesne türlerine erişim girişimlerini izleyin.
Politika Değişikliği Bir yerel sistem veya ağ üzerindeki önemli güvenlik politikalarına yönelik değişiklikleri ve değişiklik girişimlerini izleyin.
Ayrıcalık Kullanımı Bir ağda, tanımlanmış görevleri tamamlamak üzere kullanıcılara veya bilgisayarlara verilen izinleri izleyin.
Sistem Bir bilgisayarda diğer kategorilere dahil olmayan ve olası güvenlik etkileri olan sistem düzeyindeki değişiklikleri izleyin.
Global Nesne Erişim Denetimi Yöneticiler, dosya sistemi veya kayıt defteri için nesne türüne göre bilgisayar sistemi erişim denetim listeleri (SACL) tanımlayabilirler.

Etkili SIEM çözümü sağlayan ADAudit Plus özellikleri

 
Scroll Down
 
Kullanım Kolaylığı
Dört önemli sorunun – ‘kim’ ’hangi' faaliyeti, 'ne zaman' ve ‘nereden' yaptı- cevabını vermeye yardımcı olan teknik bilgisi daha az olan personele bile yönelik olan uyarılarla merkezi işletimli, web tabanlı basit raporlar!
 
Uyumlu Kalın
SOX, HIPAA, GLBA, PCI ve FISMA uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için özel "ayrıntılı grafik raporları setini" edinin. Ayrıca sonuçları xls, html, pdf ve csv formatlarına aktarın.
 
Gerçek Zamanlı Raporlar
Otomatik rapor oluşturma ile 200'den fazla önceden yapılandırılmış raporu denetleyin. Sonuçları 50’den fazla arama özelliğiyle filtreleyin ve iş / iş dışı / tüm saatler seçenekleri arasından seçim yapın.
 
Gerçek Zamanlı Uyarılar
Gerçek zamanlı ekran uyarıları ve uyarıların gelen kutunuza e-postalanması! Kullanıcı, zaman ve hacim tabanlı eşik uyarıları, sorunu tam olarak belirlemenize yardımcı olur.
 
Gösterge Panoları
Kritik günlük denetim bilgilerini tek bir gösterge panosunda görüntüleyin. Faaliyetleri Active Directory ve Dosya Sunucuları için ayrı ayrı izleyebilirsiniz.
 
Kullanıcı İzleme
Gerçek zamanlı kullanıcı oturum açma denetimi çözümü, oturum açma süreleri, oturum açma geçmişi, terminal hizmetleri faaliyetleri gibi Windows Sunucu ortamındaki kullanıcı faaliyetlerini izlemenize yardımcı olur.
 
Active Directory
Kullanıcılar, Gruplar, GPO, Bilgisayar, OU, Kapsayıcılar, İrtibatlar, Şema, Yapılandırma, Site, DNS ve İzinlerle ilgili etki alanı değişikliği bilgilerini gerçek zamanlı olarak izleyin.
 
Dosya Sunucusu
Dosya belge değişikliklerini (dosya oluşturma / değiştirme / silme) ve klasör denetim erişimi, paylaşımlar ve izinler için Dosya Sunucuları / Yük Devretme Kümelerini izleyin.
 
Üye Sunucusu
Ayrıntılı raporlarla her değişikliği izleyin: Özet Raporu, Proses İzleme, Politika Değişiklikleri, Sistem Olayları, Nesne Yönetimi, Zamanlanmış Görevler…
 
İş İstasyonları
Her kullanıcının oturum açma / oturum kapama faaliyetlerini izleyin ve ağdaki iş istasyonlarında her başarılı / başarısız oturum açma olayının ayrıntılı raporlarıyla günlük kullanıcı faaliyetlerini bilin.
 
NetApp / EMC
Oluşturulan / değiştirilen / silinen dosyalarla ve izin değişiklikleriyle değişiklik denetim raporlarıyla NetApp Filer / EMC CIFS Paylaşımlarını izleyin.
 
Veri Arşivleme
Adli bilişim analizleri için verileri 3 yıl, 5 yıl veya 7 yıl için arşivleyin! Geçmiş raporlara ulaşın ve disk alanından tasarruf edin