Kubernetes İzleme

Maksimum performans elde etmek için IT altyapınızdaki Kubernetes kapsayıcılarını izleyin

Kapsayıcılı uygulamaların etkili şekilde yönetilmesi, kapsamlı görünürlük ve içgörü gerektirir. Applications Manager, Kubernetes kümelerinizin performansını ve verimliliğini artırmak için Kubernetes izleme sunar. Sorunların sorunsuz ve hızlı şekilde çözülmesi için eyleme geçirilebilir içgörüler ve güçlü hata yönetimi ile güçlenin ve optimum kapsayıcı yönetimi elde edin.

Kubernetes ortamlarının izlenmesinin zorlukları

 

 • Daha kısa ömür: Dinamik bir mimaride kullanılan kapsayıcılar genellikle VM'lerden ve geleneksel sunuculardan daha kısa yaşam döngülerine sahiptir. Bu durum, izleme araçlarının bir ana bilgisayardaki kaynakların aşırı tüketimi gibi normal dışı durumları tespit etmesini zorlaştırır.
 • Değişken kaynak kullanımı: Kapsayıcılar artan talebe göre ölçeklenebilir ve daha sonra tekrar ölçeklenebilir.
 • Kubernetes’teki çok düğümlü ve çok kümeli dağıtımlar genellikle aşağıdaki gibi alanlarda ağ karmaşıklıklarını beraberinde getirir:
  • Pod iletişimi: Farklı düğümler veya kümelerdeki podlar arasında güvenli bağlantıların sağlanması.
  • Yük dengeleme: Trafik dağılımını verimli şekilde yönetme ve değişen iş yüklerini idare etme.
 • Farklı iş yükleri ve heterojen ortamlar,Kubernetes'teki podlar ve düğümler arasında kaynak kullanımının (CPU, bellek ve disk) izlenmesini zorlaştırabilir.
 • Kaynakların aşırı veya yetersiz sağlanması gereksiz maliyetlere ve performans darboğazlarına yol açabilir.
 • Süreçlerin anlaşılması ve sorunların temel nedeninin tespit edilmesi zorlu bir iştir.

 

Applications Manager ile proaktif Kubernetes izleme

Kubernetes izleme, performansı optimize etmek için çok önemlidir ve Kubernetes'in karmaşıklıklarında gezinme, optimum performans, kaynak tahsisi ve güvenlik sağlamak için sağlam izleme çözümlerinin kullanılmasını gerektirir. Applications Manager, Kubernetes izleme ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapsamlı bir çözüm sunar. Gelişmiş Kubernetes izleme aracımız, kuruluşların aşağıdakileri yapmasını sağlar:

 • Kubernetes kümelerinin durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı görünürlük ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin, sorunları operasyonları etkilemeden önce proaktif olarak tespit ederek çözüme kavuşturun.
 • Akıllı izleme ve değiştirme yoluyla kaynak kullanımını optimize edin. Kaynak kullanım modelleri ile ilgili bilgi edinin ve daha iyi verimlilik ve maliyet kontrolü için pod yerleşimini ve kaynak tahsisini optimize edin.
 • Olası sorunları kullanıcıları veya uygulamaları etkilemeden önce belirlemeye ve ele almaya yardımcı olmak için proaktif RCA gerçekleştirin, kesinti süresini ve kesintileri en aza indirin.
 • Sezgisel gösterge panoları, detaya inme kabiliyetleri ve derinlemesine analizlerle sorun gidermeyi hızlandırın ve ortalama onarım süresini kısaltın.
 • Her zaman optimum yanıt verebilirliği sağlamak için yapay zeka destekli akıllı analizlerle sorunları tahmin edip önleyin.

 

 

Applications Manager ile Kubernetes ortamınızın performansını ve görünürlüğünü maksimuma çıkarın

Uygulama performansını iyileştirin, altyapı maliyetlerini azaltın ve güvenilir bir kapsayıcılı ortam sağlayın. Applications Manager, veriye dayalı kararlar almanızı ve iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. Karmaşık bir Kubernetes ortamında, her bileşenin kendine özgü özellikleri ve aşılması gereken zorlukları bulunur. Kubernetes izleme yazılımımız, Kubernetes ortamınızdaki tüm unsurları keşfeden ve izleyen sürekli bir gözle sizi güçlendirir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Kubernetes kümelerine dair derin görünürlük elde edin

Kubernetes Monitoring - ManageEngine Applications Manager

Kapsamlı Kubernetes izleme aracımız, kümelerinizin bütüncül bir görünümünü sunarak sağlık durumu ve performanslarını etkili şekilde izlemenizi sağlar. Kubernetes kümelerini otomatik keşfetme özelliği sayesinde düğümler, ad alanları, dağıtımlar, çoğaltma kümeleri, podlar ve kapsayıcılar gibi nesneler arasındaki ilişkileri eşleştirebilirsiniz. Bu görünürlük hataları ve kaynaklarını kolaylıkla belirlemenize olanak tanıyarak küme yönetimine proaktif bir yaklaşım sağlar.
Ad alanı detaylarını izleyerek Kubernetes dağıtımlarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın. Sinir bozucu doğrulama hatalarından kaçının, kesinti sürelerini hızla belirleyin ve kazara ad alanı çakışmalarını önleyin.Bellek sınırlarının aşılması OOMKilled hatalarına yol açarak işlemin yeniden başlatılmasına, önyükleme sırasında isteklerin kaçırılmasına ve daha yavaş başlatma sürelerine yol açar. Benzer şekilde CPU'nun aşırı tüketilmesi de işlemlerin yavaşlamasına neden olur. İzlemeye ek olarak, kaynak sınırlarını uygulayın ve doğru boyutlandırmak ve hatalı kaynak tahsisinin etkisini en aza indirmek için yatay ölçeklendirmeyi göz önünde bulundurun.

Applications Manager aşağıdakileri izlemenize imkan verir:

 • Ad alanları detayları
 • Küme ve küme kullanımı detayları
 • Düğüm ve podlar
 • Bileşen detayları

Proaktif düğüm sağlık durumu kontrolleriyle kesintileri en aza indirin

Kubernetes Monitoring Tools - ManageEngine Applications Manager

CPU ve bellek kullanımını, ağ bileşenlerini, depolamayı ve daha fazlasını izleyen kapsamlı Kubernetes izleme çözümümüzle Kubernetes ortamınız ile ilgili derinlemesine bilgi edinin. Gerçek zamanlı uyarılar, geçmiş veri analizi ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde edin:

 • Kaynakları dinamik olarak ölçeklendirin: Altyapınızı değişen taleplere uyarlayarak optimum performans ve maliyet verimliliği sağlayın.
 • Darboğazları tespit edip çözüme kavuşturun: Kaynak kısıtlamalarını ve uygulama sorunlarını aksaklıklara neden olmadan önce belirleyin.
 • Sorunları tahmin edip önleyin: Düğüm podlarının izlenmesi, hizmet kesintilerine yol açabilecek pod kullanılamaması gibi olası sorunları öngörmenize ve önleyici adımlar atmanıza yardımcı olur.

Applications Manager, dağıtılan uygulamalar için yeterli düğüme ve uygun kaynak tahsisine sahip olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olur. Kubernetes düğümlerinin (çalışanlar ve yöneticiler) CPU ve bellek kullanımını izleyerek, örnek sayıları hakkında bilinçli kararlar verebilir ve aşırı veya yetersiz sağlama senaryolarını önleyebilirsiniz.

Applications Manager aşağıdakileri izlemenize imkan verir:

 • Düğüm sağlık durumu ve kullanılabilirliği
 • Podların düğümlere tahsisi
 • Düğümlere göre kaynak kullanımı

Podların kullanılabilirliğini ve performansını sağlayın

Kubernetes Performance Monitor - ManageEngine Applications Manager

Pod kullanılabilirliği, Kubernetes dağıtımlarında sorunsuz işlemler için kritik öneme sahiptir. Sağlam bir izleme sistemi, istenen tüm podların beklendiği gibi çalıştığından ve yeniden başlatma döngülerine takılmadığından emin olmanızı sağlar. Kaynak istek ve limitlerinin konfigüre edilememesi, Kubernetes kümenizde olumsuz etkilere yol açabilir. Sınırsız tüketim ve açlık nedeniyle kaynakların tükenmesi performans darboğazlarına, hizmet kesintilerine ve maliyetlerin artmasına neden olabilir. Bu parametrelerin ayarlanması optimum kaynak kullanımı, istikrar ve öngörülebilir pod davranışı için büyük önem taşır.

Kaynak sınırlamalarını, konfigürasyon hatalarını ve kapsayıcı yeniden başlatmalarını izleyerek uygulamalarınızın performansını etkileyebilecek sorunları proaktif olarak ele alabilirsiniz. Pod ile ilgili normal dışı durumlar ortaya çıktığında bildirim almak için uyarılar ayarlayarak hızlı sorun gidermeye olanak tanıyın.

Applications Manager aşağıdakileri izlemenize imkan verir:

 • Pod ve kapsayıcılar için yeniden başlatmalar ve arızalar
 • Pod ve kapsayıcıların bellek ve CPU detayları
 • Kaynak talep ve limitleri
 • Kapsayıcı istatistikleri, örneğin kapsayıcı görüntüsü, durum ve başlama zamanı

Kubernetes tarafından barındırılan uygulamaları (Hizmetler ve Konuşlandırmalar) izleyin

Kubernetes (K8s) Cluster Monitoring - ManageEngine Applications Manager

Kubernetes kümelerinizde çalışan uygulamaların performansının izlenmesi, optimum performansı korumak için çok önemlidir. Applications Manager gibi gelişmiş Kubernetes izleme çözümleri ile ağ isteklerini takip edebilir, hizmetleri yönetebilir ve dağıtımları izleyebilirsiniz. Bireysel hataları ve ağ isteği modellerini belirleyerek, uygulamanızın performansını optimize etmek ve tutarlı kullanılabilirlik sağlamak için proaktif önlemler alabilirsiniz.

Kubernetes hizmetlerinin izlenmesi, belirli bir hizmetin varlığını tespit etmenize yardımcı olur, bu da genellikle bir izleme aracı olmadan oldukça zaman alıcıdır. Podların ve hizmetlerin ad alanlarını ve hizmetlerle bağlantı noktalarını ilişkilendirerek podların düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Uyumsuz podlar ve hizmetler ya da podlar ve bağlantı noktaları pod başarısızlığına yol açabilir.

Applications Manager aşağıdakileri izlemenize imkan verir:

 • Hizmet detayları
 • Hizmetler için ağ protokol detayları
 • Konuşlandırma istatistikleri

Kalıcı volümleri yakından takip edin

Depolama sınıflarının, kalıcı volüm taleplerinin ve kalıcı volümlerin izlenmesi, depolama kullanımı, geri kazanım ilkeleri ve veri yönetimi uygulamaları ile ilgili değerli bilgiler sağlar. Bu da Kubernetes ortamınız için optimize edilmiş, verimli ve güvenilir bir depolama altyapısı sağlar. Kubernetes izleme aracımız, PV durumu, kapasite ve bağlama bilgileri gibi kalıcı volümlerle ilgili temel metrikleri izlemenizi sağlayarak yöneticilerin PV ayrılması veya kapasite tükenmesi gibi olası sorunları tespit etmesine olanak tanır.

Applications Manager aşağıdakileri izlemenize imkan verir:

 • Kalıcı volümlerin durum, talep, erişim modu, depolama sınıfı ve kapasitesi.
 • Kalıcı volüm taleplerinin ad alanı, durum, ilişkilendirme detayları, erişim modu, depolama sınıfı ve istek alanı.

Gerçek zamanlı uyarılar ve veri bakımından zengin gösterge panoları

Alarms dashboard of Applications Manager showing alerts

Zamanında uyarılar kritik sorunların gözden kaçmamasını sağlar ve sezgisel gösterge panoları verileri verimli şekilde analiz etmenizi sağlar. Slack, SMS veya e-posta gibi çeşitli kanallar aracılığıyla bildirim almak için uyarıları önceden tanımlanmış eşiklere ve anomali profillerine göre konfigüre edin. Bu sayede anında düzeltici önlemler alabilir ve olası aksaklıkları önleyebilirsiniz.

Ayrıca temel performans özelliklerini, geçmiş eğilimleri ve eyleme geçirilebilir içgörüleri gösteren kapsamlı ve veri açısından zengin gösterge panoları oluşturun. Bilinçli kararlar almak ve küme performansını optimize etmek için kapasite planlama raporlarından, envanter raporlarından ve makine öğrenimi odaklı tahmin raporlarından yararlanın.

Kubernetes izleme ile avantajı yakalayın!

Kubernetes izleme uygulamalarınızı optimize etmek için derin görünürlük, kaynak takibi, pod kullanılabilirliği, uygulama izleme ve gerçek zamanlı uyarılar sunan gelişmiş çözümlerin uygulanması çok önemlidir. Kümelerinizi proaktif olarak yöneterek ve herhangi bir sorunu derhal ele alarak, Kubernetes ortamınızın optimum performansını ve verimliliğini sağlayabilirsiniz.

Applications Manager buluttaki diğer Kubernetes konuşlandırmalarını da destekler.