Azure Active Directory yönetimi

Microsoft 365 portalının orijinal hali, sistem yöneticilerine Azure AD yönetimi ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirme imkânı verir. Ancak Microsoft 365 portalı, çoklu kullanıcı veya grupların özelliklerini eş zamanlı olarak değiştirmek söz konusu olduğunda, göz ardı edilemeyecek ciddi sınırlamalara sahiptir. Pek çok idari eylem, birden çok silinen kullanıcıyı geri getirmek veya birden çok kullanıcı için yönetici özelliğini değiştirmek gibi, toplu yönetim seçeneği olmadığından karmaşık bir hal olur.

Sistem yöneticileri, yalnızca tüm Azure AD yönetim görevlerini değil toplu değişiklikleri de gerçekleştiren bir araca ihtiyaç duymaktadır. M365 Manager Plus, Azure Active Directory yönetimini kolaylaştırır.

M365 Manager Plus, sistem yöneticilerine toplu olarak kullanıcı, grup ve lisansları yönetme imkânı vererek yönetim gruplarına harcanan zamanı önemli ölçüde azaltır:

M365 Manager Plus ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcılar, her türlü kurumun temel parçalarıdır. M365 Manager Plus, sistem yöneticilerine kullanıcıları etkin biçimde yönetmek için pek çok işlev sağlar.

  • Şifreleri sıfırla: Şifrelerinin sıfırlanmasını istediğiniz kullanıcıların bir listesini içeri aktarın veya belirli kullanıcıları araştırın ve onların şifrelerini manüel olarak sıfırlayın. Belirli bir şifre girin veya M365 Manager Plus’un rastgele bir şifre atamasına izin verin.
  • Kullanıcıları engelle veya engellerini kaldır: Sadece birkaç tıkla, tek tek veya topluca, kullanıcıları engelleyin veya onların engellerini kaldırın.
  • Kullanıcıları sil veya geri getir: Azure AD ortamınızda, bir listeden içe aktarılan kullanıcıları anında silin veya geri getirin. M365 Manager Plus, tekil kullanıcıları silmenize veya geri getirmenize de izin vermektedir.
  • Kullanıcı özelliklerini değiştir: Topluca adresleri ve kişi özelliklerini düzenleyin ve kullanıcıların yönetici, etki alanı ve çok faktörlü doğrulama tekniklerini değiştirin.

Grup Yönetimi

Tek bir pencereden tüm Azure AD gruplarınızı yönetin ve grup özelliklerini ayarlayın. Hangi tür göndericilerin (harici, dâhili veya her ikisi birden) gruplara e-posta atabileceğini belirleyin.

Kişi Yönetimi

M365 Manager Plus, tüm Azure AD kişilerinizi topluca yönetme imkânı verir. M365 Manager Plus ile şu eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Kişileri sil: Bir CSV dosyasını içe aktararak çok sayıda kişiden oluşan listeleri silin.

Kişi özelliklerini değiştir: Azure Active Directory ortamınızdaki genel özellikler, kişi bilgileri ve diğer kişi özelliklerini değiştirin.

Lisans Yönetimi

Mevcut lisanslarını optimum biçimde kullanmak için M365 Manager Plus ile Microsoft 365 lisanslarınızı kullanın.

Lisans ata: Tek seferde birden çok kullanıcıya Microsoft 365 lisansı veya lisansları tekil olarak atamak için bir CSV dosyasını içe aktarın.

Lisansları kaldır: Kullanıcılara atanan lisansları tek bir tıkla geri alın.

Lisansları değiştir: Bir kullanıcı listesini içe aktarın ve onların Microsoft 365 lisanslarını hızlı biçimde değiştirin.

 

M365 Manager Plus Toplu Yönetiminin Azure AD Yönetimi Açısından Faydaları

Azure AD yönetimini kolaylaştırmak için kullanıcı, lisans ve grupları topluca yönetim.

Bütüncül Microsoft 365 Yönetimi

Microsoft 365 ortamınızda meydana gelenleri tek bir pencereden yönetin, denetleyin ve raporlayın.

Birden çok Microsoft 365 hesabını yönetin

Birden çok Microsoft 365 hesabı ayarlayın ve tüm bu hesapları tek bir konsoldan yönetin.