Exchange Online Yönetimini Basitleştirmek

Exchange Online bulut ortamına taşınan pek çok kurum için iletişimin omurgası görevi görmesine rağmen, Microsoft 365 sistem yöneticisi merkezinde, birkaç temel Exchange Online yönetim seçeneği mevcut değildir. Rutin posta kutusu idaresi görevlerinin çoğu, ya hiç yoktur ya da tek seferde yalnızca bir posta kutusu için yapılabilir. PowerShell komutları ile yönetim boşluğunu doldurmak, işleri yalnızca daha karmaşık, hataya açık ve zaman alıcı bir hale getirir.

M365 Manager Plus, yalnızca birkaç tıkla posta kutuları, paylaşılan posta kutuları, ortak klasörler ve kişileri topluca yönetmenize izin veren eksiksiz bir Exchange Online yönetim çözümüdür. Evet bu doğru! Sadece CSV dosyalarını içere aktararak aynı anda birden çok posta kutusu için posta kutusu izin değişiklikleri, boyut kısıtlamaları, otomatik yanıtlama, yığın ve denetim ayarlarını yapabileceksiniz.

Exchange Online kullanıcı posta kutusu yönetimi

M365 Manager Plus, Exchange Online ortamınızdaki kullanıcı posta kutularınızı kolayca yönetmenize yardımcı olan pek çok özelliğe sahiptir.

Posta kutularını topluca etkinleştir/pasifleştir: Posta kutularını etkinleştirmek veya pasifleştirmek için basit biçimde bir CSV dosyasından posta kutularını listesini içeri aktar ya da doğrudan posta kutularının isimlerini gir.

SMTP adreslerini değiştir: Kullanıcıların ana SMTP ve vekil sunucu adreslerini kolayca ekleyin veya değiştirin ve tüm adreslerin doğru posta kutuları ile ilişkilendirildiğinden emin olun.

Posta kutusu özelliklerini ayarla: Tek bir posta kutusu veya posta kutusu grupları için cihazların IMAP, MAPI, POP, EWS ve OWA seçenekleri de dâhil posta kutusu ayarlarını etkinleştirerek veya pasifleştirerek kullanıcıların posta kutularına nasıl erişeceklerini belirleyin.

Posta kutusu boyutlarını sınırla: Bir kullanıcının gönderebileceği ve alabileceği e-posta iletilerinin boyutunu kontrol edin.

Posta kutularını dönüştür: Birden çok kullanıcılı posta kutularını paylaşılan posta kutularına dönüştürün veya bu işlemin tersini yapın.

MailTip ayarı: Kullanıcılar için MailTip özelliğini etkinleştirin ve MailTip iletilerini ayarlayın.

Posta iletme ayarı: Bir kullanıcının posta kutusuna gönderilen e-postaları diğer posta kutularına iletin ve kullanıcılara bir kopyasını saklama seçeneği sunun.

Posta kutusu otomatik yanıtlama ayarı: Tek bir veya birden çok posta kutusu için otomatik yanıtlama ayarı yapın ve dâhili ve harici alıcılar için otomatik yanıtlama iletisini değiştirin.

Arşiv posta kutularını etkinleştir/pasifleştir: Arşiv posta kutularını topluca etkinleştirin veya pasifleştirin.

Posta kutusu yığınını etkinleştir/pasifleştir: E-posta iletilerini toplu biçimde otomatik olarak işlemek için yığın ayarlarını yönetin ve düşük öncelikli mesajları gelen kutusundan yığın klasörüne taşıyın.

Adres defteri politikaları ve adres listesini değiştirin: Birden çok posta kutusu için tek seferde adres politikalarını değiştirin ve posta kutularını adres listelerinde gizleyin veya gösterin. 

Exchange Online posta kutusu güvenlik yönetimi

Posta kutusu güvenliği yönetimi, daha sıkı uyumluluk standartları ve gizli bilgileri koruma gereği bağlamında son derece önemlidir. M365 Manager Plus, pek çok güvenlikle ilgili posta kutusu ayarını kolayca yapmanıza olanak tanır.

Posta kutusu denetim ayarları: Posta kutusu sahipleri, vekilleri ve sistem yöneticilerinin posta kutusuna erişimini takip etmek için posta kutusu denetim günlüğü oluşturma özelliğini etkinleştirebilir veya pasifleştirebilirsiniz. Hangi eylemlerin (oluştur, sil, farklı gönder vs.) denetlenmesi gerektiğini belirleyin. Özel denetim günlüğü zaman limitlerini tanımlayın ve denetim günlüklerini yalnızca 90 gün boyunca saklayan ön tanımlı seçeneğin aksine bu günlükleri ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca saklayın.

Posta kutusu izinlerini ayarla: Diğer kullanıcıların erişim izinlerini (tam erişim, salt okunur vb.) değiştirerek kullanıcıların posta kutularını güvenli hale getirin.

Mahkeme Özelliğiyle Tutmayı Etkinleştir: Posta kutularını Mahkeme Özelliğiyle Tut moduna alarak silinen öğeler ve değiştirilen öğelerin orijinal versiyonları da dâhil tüm posta kutusu içeriğini saklayın. Mahkeme Özelliğiyle Tut sahiplerini tanımlamak ve posta kutularını Mahkeme Özelliğiyle Tut moduna almak için M365 Manager Plus’u kullanın.

Posta kutusu devretme ayarları: Bir kullanıcının diğer posta kutuları üzerindeki devretme izinlerini ekleyin veya çıkarın ve izin tipini ihtiyaç duyulduğu şekilde değiştirin.

Exchange Online ortak klasör yönetimi

Ortak klasörler, kullanıcıların kurum içindeki diğer kişilerle işbirliği yapması ve bilgi paylaşmasına izin vermek için tasarlanır. M365 Manager Plus ile şu eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Ortak klasörler için e-postayı etkinleştir veya pasifleştir: Bir ortak klasör için e-postanın aktifleştirilmesi, kullanıcıların o ortak klasöre e-posta göndermesine izin verir. M365 Manager Plus, Exchange Online ortak klasörlerinde toplu biçimde ileti etkinleştirme veya ileti pasifleştirmeye izin verir.

Ortak klasörleri silin: Exchange Online ortamındaki ortak klasörleri topluca silin.

Exchange Online paylaşılan posta kutusu yönetim

Birden çok kullanıcı, e-posta iletileri göndermek ve almak ile ortak bir takvime erişmek için bir paylaşılan posta kutusunu kullanabilir. M365 Manager Plus, aynı anda birden çok paylaşılan posta kutusuna uygulanabilecek şekilde paylaşılan posta kutusu yönetimini basitleştirir. Kullanıcı posta kutusu yönetimi için mevcut yönetim seçeneklerinin tümü, paylaşılan posta kutusu yönetimi için de mevcuttur.

Exchange Online kişi yönetimi

M365 Manager Plus, Exchange Online kişi nesnelerinizi etkin biçimde yönetmenize de olanak sağlar. M365 Manager Plus’u kullanarak aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Kişileri topluca sil: Exchange Online ortamındaki kişilerinizi topluca silin.

Kişi özelliklerini değiştir: Exchange Online ortamınızdaki genel özellikler ile kişilerin kurumla ilişkili özelliklerini topluca değiştirin.