Microsoft 365 Etkinlik Raporları

M365 Manager Plus'un etkinlik raporları ile Microsoft 365 ortamınızdaki tüm sistem yöneticisi etkinliklerini izleyerek kurumunuzun güvenliğini güçlendirin.

Etkinlik raporlarına aşağıdaki iki kategori dâhildir:

Bu raporlar, Exchange sistem yöneticilerinin yasal olarak tutulan nesnelerde yapılacak değişiklikler hakkında detaylı bilgiler sunar.

Sistem yöneticisi etkinlik raporları

Microsoft 365, size (genel sistem yöneticisi), kullanıcılara tekil ürünler için sistem yöneticisi hakları tanıma imkânı verir. Bu, bazen kurumunuzun güvenliğinden ödün verilmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle, bu yetki verilen kullanıcıları izlemek önemlidir. M365 Manager Plus'un sistem yöneticisi etkinlik raporları, Microsoft 365 ekosisteminizdeki tüm sistem yöneticisi etkinliklerini dikkatlice izlemenize olanak tanıyarak bu mesele ile başa çıkmanıza yardımcı olur. Bu raporlar, PCI DSS (şart 10.2.2) ve ISO 27000 (şart A.12.4.3) gibi düzenleyici bilişim uygunluk kurallarının zorlayıcı gereklerine uymanıza da olanak tanır.

Bu kategorideki raporlar şunları içermektedir:

Exchange sistem yöneticisi etkinliği

Exchange sistem yöneticisi etkinliği

Kimin hangi işlemi ne zaman gerçekleştirdiği, işlemin durumu, değiştirilen öğeler vb. de dâhil olmak üzere Exchange Online ortamınızdaki tüm sistem yöneticisi etkinlikleri için genel bir bakış elde edin.

Azure sistem yöneticisi etkinliği

Azure sistem yöneticisi etkinliği

Kurumunuzun Azure Active Directory yapısını yönetirken sistem yöneticileriniz tarafından gerçekleştirilen tüm işlerle ilgili değerli bilgiler edinin. M365 Manager Plus, Azure sistem yöneticisinin etkinliklerini sürekli olarak izler, denetler ve raporlar ve kurumunuzun dizininin güvenlik ve bütünlüğünü sağlamanıza yardımcı olur.

SharePoint sistem yöneticisi etkinliği

SharePoint sistem yöneticisi merkezinden gerçekleştirilen tüm etkinlikleri takip edin. Bu denetim kayıtlarından elde edeceğiniz bilgiler, SharePoint Online sistem yöneticisi rolü tanımlanmış tüm kullanıcıları izlemenize yardımcı olacaktır.

Not: M365 Manager Plus'un sistem yöneticisi rolleri raporunu kullanarak farklı Microsoft 365 servislerinde kendisine sistem yöneticisi rolü tanımlanmış tüm kullanıcılara göz atın. 

Etkinlik raporu tutma

Endüstriyel normlar, özellikle bir dava riski olduğunda, e-postalar da dâhil elektronik olarak depolanan bilgileri (ESI) saklamanızı gerektirmektedir. Posta kutuları üzerindeki Mahkeme Özelliğiyle Tut veya Yerinde Tut seçenekleri, e-postalarınızı süresiz olarak veya belirli bir zaman dilimi için saklayarak önemli bir yardımda bulunurlar. Bu tutulan nesneler, saklanan e-postalarda herhangi bir değişiklik yapılmasını önler çünkü bunlara müdahale edilmesi olumsuz yasal sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, Exchange sistem yöneticilerinizce tutulan nesnelerde yapılan her değişikliğin izlenmesi önemlidir. M365 Manager Plus'un tutma etkinlik raporları, Exchange Online ortamınızda tutulan nesnelerle alakalı tüm detaylarla ilgili eksiksiz detaylar sunarak bu sorunu çözer.

Bu kategorideki raporlar şunları içermektedir:

Mahkeme özelliğiyle tutma etkinliği

Mahkeme özelliğiyle tutma etkinliği

Posta kutularınızdaki Mahkeme Özelliğiyle Tutulan nesnelerde yapılan tüm değişiklikleri görünür kılın. Bu denetim kayıtlarından, ilgili değişiklikten sorumlu Exchange sistem yöneticinizi bulabilir ve ilgili değişikliği saklayıp saklamamayla ilgili bilgiye dayanan bir karar alabilirsiniz.

Yerinde Tutma ve eDiscovery etkinliği

Yerinde Tutma ve eDiscovery etkinliği

Değişiklikler ile ilgili bilgiler, değişiklikten sorumlu sistem yöneticisi, değiştirilen parametreler, değişim durumu vb. dâhil olmak üzere Yerinde Tutulan nesnelerinizde yapılan tüm değişiklikleri tanılayın. Bu rapor, Exchange posta kutularınızdaki içeriği aramayı amaçlayan tüm Yerinde eDiscovery aramaları hakkında da detaylar sunar.

M365 Manager Plus’un önemli raporlama özellikleri:

Kişiselleştir

Raporları, M365 Manager Plus'un dâhili filtreleri ile küçülterek kendi özel raporlarınızı oluşturun. Bu raporu, önceden ayarlanmış diğer raporlarla beraber kaydedebilirsiniz.

Programla ve dışarı aktar

Raporunuzu saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak otomatik olarak üretin ve CSV, XLS, PDF ve HTML gibi değişik formatlarla dışarı aktarın. Raporunuzu gelen kutunuza da teslim ettirebilirsiniz.

Katıştır

Dosya değişiklik raporunuzu, ekipler arasında bilgi paylaşmak için başka bir İnternet sitesine veya Wiki’ye katıştırın.

Devret

Microsoft 365 raporlama görevlerini, teknisyen ve bilişim personeline Microsoft 365 sistem yöneticisi merkezine tam erişim vermeden yardımcı olmak için güvenli biçimde devredin.