Federal departmanlarda IT hizmet masalarına duyulan ihtiyaç

close
Ana Sayfa » Özellikler » Sektör » Devlet kuruluşlarına yönelik yardım masası yazılımı

Hem çalışanlara hem de vatandaşlara sağlam ve çağdaş bir hizmet deneyimi sunun. Ticari sektörün yüksek müşteri hizmetleri seviyesi, halkın hizmet beklentilerini yükseltmiştir. Ticari sektördeki müşteri hizmetleri taleplerine genel olarak hızlı ve verimli şekilde yanıt verilmesi, kamu sektöründeki vatandaşlara sağlanan geleneksel IT hizmetinin çıtasını yükseltmiştir. Devletin IT yönetim hizmetleri ağır hizmet verdiğinde ve manüel süreçler gerektirdiğinde vatandaşlar genellikle pek sabırlı olamamaktadır.

Milyonlarca insan onlara güvenirken ve özellikle kriz durumlarında güvenilir kamu IT hizmetlerinin önemi göz ardı edilemez. Kamu sektörü IT alt yapıları genellikle kuruluşun IT bütçesinin büyük bir bölümünü sadece bakım için harcayan eski sistemleri kullanır. Eski sistemler ayrıca yüksek trafik sırasında çökmeler, siber güvenlik açıkları ve bunu desteklemeye yönelik küçülen yetenek havuzu da dahil olmak üzere artan sayıda soruna maruz kalmaktadır.

Devlet CIO’larının %52'sinden fazlasının son dört yıldaki başlıca IT hizmet engelleri olarak "Organizasyonel aksaklıklara ve finansman eksikliklerine" işaret ettiğini gösteren araştırmalar dikkate alındığında IT hizmet yönetimi stratejinizin, etkili ve tavizsiz hizmet sunumu, sıkıntılı devlet bütçelerine ve liderlik değişimlerine dayanıklılık gösterecek şekilde dönüşmesinin zamanı geldi de geçiyor.

IT hizmet yönetimi stratejiniz liderlik değişimleri sırasında nasıl esnek kalabilir?

IT hizmet yönetimi stratejiniz liderlik değişimleri sırasında nasıl esnek kalabilir?

Organizasyonel aksaklıklar, IT operasyonlarına yönelik finansmanı etkiler ve kamu kurumları için yeni hizmet girişimlerinin başlatılmasını zorlaştırır. Bu engeller, görev etkinliğinden ödün vermeden maliyetleri optimize eden net bir IT stratejisi ile önlenebilir. Yapay zekâ ve otomasyon gibi IT hizmet sağlayıcıları, performans artışı sağlarken masrafları önemli ölçüde azaltabilir. Güçlü hizmet sağlayıcılarla donatılan bir IT hizmet yönetimi (ITSM) aracı, IT stratejinizin esnekliği için hayati önem taşıyabilir.

IT işlemlerinizin merkezini ITSM aracı oluşturur. AI, analitik ve otomasyon gibi işlevlerle donatılması stratejinizi güçlendirebilir ve maliyet optimizasyonu ve verimlilik yoluyla acentenizin misyonunuza olan bağlılığını öne çıkarın."> Böylece acenteniz, dışarıdan gelen baskılarla karşı karşıya kaldığında bile dayanıklı kalır.

AI, otomasyon ve performans analizlerinin acentenizin ITSM stratejisine nasıl fayda sağlayabileceğini görün.

ServiceDesk Plus, Devlet/Kamu Sektörüne Nasıl Yardımcı Oluyor?

Hem bulut hem de tesis modeli olarak sunulan ServiceDesk Plus ile ilerideki değişikliklerden etkilenmeyecek bir ITSM ortamı oluşturun.

ServiceDesk Plus, Devlet/Kamu Sektörüne Nasıl Yardımcı Oluyor?

Önce deneyimleyin. 30 günlük ücretsiz denemeden yararlanın!

IT süreçlerinize tutarlılık ve aşinalık katın.

Обеспечьте согласованность и прозрачность ИТ-процессов

Birleşik Krallık Hükümetinin dijital hizmet projelerine yönelik Tasarım İlkelerinden “Tek tip değil, tutarlı olun” ve “Herkes için” gibi ilkeler, insanların hizmetleri kolayca tanımasına yardımcı olur. ServiceDesk Plus şunları yapmanızı sağlayarak bu ve diğer proje hedeflerini destekler:

 • Kullanıma hazır en iyi uygulama ITSM kabiliyetleriyle IT hizmet süreçlerinde yönetişim tesis edin.
 • İstek Yaşam Döngüsüyle acentenizin hizmet sunum protokolünü zorunlu kılan bilet yaşam döngüleri tasarlayın.
 • Görsel iş akışı oluşturucularla çok aşamalı iş akışları geliştirerek, değişiklik ve sürümlerinizi hizmet kalitenizde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan prosedürel olarak ele alın.

Devlet bürokrasisinden kaçınmak için süreçleri otomatik hale getirin.

Devlet bürokrasisinden kaçınmak için süreçleri otomatik hale getirin.

Büyük hacimlerde manüel form ve onayların kullanılması, hata kapsamını artırabilir ve teknisyenlerin verimliliğini azaltabilir. Çalışanlarınızı, aşağıdakileri yapmalarını sağlayarak monoton görevlerden kurtarın:

 • Sıkça talep edilen hizmetleriniz ve yaygın olarak bildirilen olaylar için basit sürükle-bırak arka planında birkaç dakika içinde şablonlar oluşturun.
 • Gelen biletlerinizi düzenlemek, sunmak, atamak ve bunlara yönelik özel işlemler tetiklemek için biletlerinizde kriter tabanlı otomasyonlar konfigüre edin.
 • Teknisyenlere ve destek gruplarına kullanılabilirliklerine ve iş yüklerine göre otomatik bilet ataması yapın.
 • Her hizmet talebi şablonuna özel çok aşamalı bir onay süreci uygulayın.

Yeni hizmet girişimlerinizin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayın.

Yeni hizmet girişimlerinizin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayın.

Bütçe gözetimini sürdürürken ve kamunun proje bitirme beklentilerini karşılarken, etkili proje izleme, veri denetimi ve paydaş iletişimi dahil olmak üzere iş birliği ile ilgili zorlukların üstesinden gelin.

 • Uygun erişim ayrıcalıklarına sahip proje rolleri oluşturarak tüm paydaş seviyeleri için doğru görünürlüğü ve kontrolü devam ettirin.
 • Bilgilendirici renk kodlu Gantt çizelgeleri olarak görüntülenen kaynak yönetimi işlevlerini görsel olarak izleyerek bütçe aşımlarına yol açabilecek proje gecikmelerinin önüne geçin.
 • Projenizi diğer ITSM süreçlerine paralel olarak yönetin ve proje faaliyetlerinize dayalı veri odaklı kararlar alın.

Hesap verebilirliği yeniden tanımlayın ve hizmet masası performansınızı doğrulayın.

Hesap verebilirliği yeniden tanımlayın ve hizmet masası performansınızı doğrulayın.

ABD Dijital Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Kanunu (VERİ) gibi devlet yasaları, federal kurumların bütçe harcamalarıyla ilgili iç görülerini ve raporlarını kamuoyuyla paylaşmalarını zorunlu kılmaktadır. ServiceDesk Plus'taki entegre rapor oluşturma kabiliyetleri, bu ve benzeri düzenlemelere kolaylıkla riayet etmenize yardımcı olur.

 • Özelleştirilmiş ve detaylı raporları dakikalar içinde oluşturmanıza yardımcı olan konfigürasyon sihirbazını kullanarak özel raporlar oluşturun.
 • Hizmet masası işlevlerinin performansını ölçen kullanıma hazır 180'den fazla rapora erişim sağlayın.
 • Üçüncü taraf uygulama verilerini bile görüntülemek için özelleştirilebilen sezgisel gösterge tablolarıyla devam eden IT faaliyet ve işlevlerini kolaylıkla izleyin.
 • Hizmet masası teknisyenlerinizin sisteminizin performans boşluklarını daha iyi anlamalarını sağlamak için derin içgörüler sağlayan Analytics Plus entegrasyonundan yararlanın.

Keyifli bir çalışma ortamı sağlamak için dijital çalışan deneyimini iyileştirin.

Keyifli bir çalışma ortamı sağlamak için dijital çalışan deneyimini iyileştirin.

Görev hedeflerine daha sorunsuz şekilde ulaşmak için çalışan deneyimine öncelik verin. Çalışanların destek alması için gereken karmaşık prosedürlere ve genişletilmiş dahili süreçlere son verin. ServiceDesk Plus ile çalışanlarınızın yalnızca birkaç tıkla daha hızlı hizmet almasını sağlayın.

 • Çalışanlarınızın İK, bordro ve tesisler gibi birden fazla masanın hizmetlerine tek bir konsoldan erişmesini sağlayan kurumsal self-servis portal ile hizmet erişimini basitleştirin.
 • Dahili bilgi tabanı, duyuru paneli, parçacıklara ve modüllere rol tabanlı erişim ve canlı destek sohbet penceresi dahil olmak üzere özelleştirilebilir bir self-servis portalıyla (SSP) akıllı son kullanıcı deneyimi sağlayın.
 • Çalışanlarınızın kendi dillerinde bilgi, veri veya hizmet talep etmelerine imkân verin ve konuşma sanal aracısı Zia ile daha fazla çalışan katılımını destekleyin.

Acentenizin IT varlık yönetimiyle düzenli ve disiplinli bir yönetim sağlayın.

Acentenizin IT varlık yönetimiyle düzenli ve disiplinli bir yönetim sağlayın.

ABD'de 2016 tarihli MEGABAYT kanunu gibi kanunlar, devlet CIO'larının otomatik keşif araçlarını kullanan tüm yazılım lisanslarının envanterini tutmasını şart koşmaktadır. ServiceDesk Plus, IT varlık yönetiminizin bu ve benzeri düzenlemelere uygun hareket etmesine yardımcı olur.

 • IT ortamınızda hem aracılı hem de aracısız yöntemleri kullanabilen planlanmış otomatik varlık keşfiyle her bir varlığa karşı sorumlu olun.
 • Acentenizin yazılım lisanslarını uygunsuzluğa karşı koruyarak yersiz para cezalarından kaçının ve IT ortamınızda departmanınıza potansiyel olarak zarar verebilecek herhangi bir gri yazılımın farkında olun.
 • Satın alma etkileşimlerini ve sözleşme yenilemelerini otomatik hale getirmenize yardımcı olmak için satıcı ve tedarikçilerin kaydını tutun, sürecin tam izlenebilirliğini ve görünürlüğünü sağlayın.

Ohio Eğitim Bakanlığının ServiceDesk Plus ile IT hizmetlerini nasıl kolaylaştırdığını öğrenin:

Ohio eyaletinde 5.000’den fazla okulu idare eden Ohio Eğitim Bakanlığının verimliliği, çığ gibi büyüyen bir IT çözümü nedeniyle olumsuz etkilenerek süreçlerini verimsiz hale getirdi ve onları zor bir duruma soktu. IT hizmet yönetimlerini nasıl rayına oturttuklarını öğrenin.

Vaka çalışmasını şimdi okuyun.

ISO 27018 compliant service desk software
ISO 27017 compliant help desk software
ISO 27001 compliant ITSM software
AICPA SOC Type II compliant ticketing system
 • Zoho Corporation, ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 27017 (Bulut Hizmetleri için Güvenlik Kontrolleri) ve ISO 27018 (Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerin Korunması) sertifikalı ve SOC 2 Tip II (Güvenlik, Gizlilik, İşleme Bütünlüğü, Kullanılabilirlik ve Gizlilik) uyumludur.
 • SaaS uygulamaları kullanıcılarımızın verileri, sektör standardı SOC 1 Tip II ve SOC 2 Tip II uyumlu, ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ISO 22301 (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi) sertifikalı veri merkezlerimizde tutulmaktadır.

Dünyanın en iyi kuruluşlarının güvenini kazandık

360° ITSM’nin gücünü açığa çıkarın.