Ana Sayfa » Özellikler » Sektör » Okullar için yardım masası desteği

Giderek daha fazla okul, bilgiyi daha iyi aktarma ve öğretim modellerini geliştirme amacıyla kullanabilecekleri eyleme dökülebilir bilgileri toplamak için teknolojiyi kullanmanın faydalarını gördükçe, teknoloji eğitimin merkezinde yer alıyor. Bu eğilime K-12 okulları da dahildir.

Okul bölgelerinin dijital ekosistemlere taşınması iyi bir sınıf içi öğretime yol açarken, aynı zamanda daha fazla bilgisayar, şifre, hesap ve uygulamanın yönetilmesi gerektiği anlamına gelir. K-12 okullarındaki IT departmanları halihazırda çok sıkı bir bütçeyle çalışmaktadır ve eski araçlar ve küçük ekiplerle okul bölgelerinin gereksinimlerini karşılayacak donanıma sahip değildir. Bu teknolojik engeller, bir okulun asli hedefi olan kaliteli eğitim sağlamayı engellemektedir.

Okul bölgelerinin IT ekiplerinin, kullanıcıların IT taleplerini karşılayamamasının önündeki en büyük engellerden bazıları:

Çeşitli kullanıcı grupları

Çeşitli kullanıcı grupları

K-12 okullarının çok sayıda öğrenci, personel, veli ve mezuna hizmet vermesi Tüm bu kullanıcı gruplarının farklı gereksinimlerinin ve değişen teknolojik becerilerinin olması Tüm kullanıcı gruplarına benzer bir memnuniyet düzeyi sağlayamadığı için herkese uygun tek bir yaklaşımın yeterli olmaması

İzole bilgiler

İzole bilgiler

K-12 okulları, farklı bölümlere ve farklı bilgi türlerine sahip olduğundan izole veriler kaçınılmazdır. Okulun tüm IT'sinin net bir resmine ulaşmak için tüm bu bilgilerin harmanlanması önem arz etse de izole veriler tüm önemli bilgilerin tek bir yerde toplanmasını zorlaştırır.

Yetersiz bütçeler

Yetersiz bütçeler

Çoğu okul bölgesi küçük bir bütçeyle çalışır. Bu da genellikle IT departmanının yetersiz kaynaklara sahip olmasına ve tüm okulun IT ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden küçük bir yardım masası ekibine razı olmak zorunda kalmasına yol açar.

Coğrafi çeşitlilik

Coğrafi çeşitlilik

K-12 okul bölgeleri yüzlerce kilometreye yayılabildiğinden IT ekiplerinin, öğrencileri ve varlıkları takip etmesini ve yeterince desteklemesini güçleştirir. Kampüse yayılmış farklı sınıflardaki iş istasyonlarının izlenmesi ve desteklenmesi de küçük IT yardım masası ekipleri için güçlük yaratır.

Çok çeşitli varlıklar

Çok çeşitli varlıklar

Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, sunucular, uygulamalar ve hesaplar, bir okul bölgesinin desteklemesi gereken varlık türlerinden yalnızca birkaçını oluşturur. Tüm bu varlıkların takip edilmesi ve yönetilmesi, her yardım masası için güçtür. Varlıkların yeterince yönetilememesi, okulun öğrencilere eğitim verme kabiliyetini etkileyebilir.

Kullanıcıları IT portalını kullanmaktan vazgeçiren sıkıntılı kullanıcı arayüzü

Kullanıcıları IT portalını kullanmaktan vazgeçiren sıkıntılı kullanıcı arayüzü

Öğrenciler ve personel, teknolojiye her zamankinden daha fazla meraklı olduğundan iyi bir kullanıcı deneyimi, yardım masasının benimsenmesini hızlandırmak için hayati önem taşır. Zayıf bir kullanıcı arayüzü, kullanıcıların sorunları bildirip ihtiyaç duydukları desteği almak için yardım masasını kullanmaktan caymasına yol açar.

ServiceDesk Plus ile okulunuzun IT sıkıntılarını aşın.

ServiceDesk Plus ile K-12 okulunuzun destek sağlama şeklini değiştirin.

Okul bölgelerinin karşılaştığı engelleri ServiceDesk Plus'ın zengin özellikleriyle aşın.

ServiceDesk Plus ile K-12 okulunuzun destek sağlama şeklini değiştirin.

Hemen deneyin. 30 günlük ücretsiz deneme sürümünden yararlanın!

ServiceDesk Plus'ın en iyi uygulama ITSM kabiliyetleri, kurumların ITSM süreçlerini kolaylaştırmaya nasıl yardımcı olur:

Tüm personel, öğrenciler ve akademisyenler için tek bir başvuru noktası oluşturun.

Tüm personel, öğrenciler ve akademisyenler için tek bir başvuru noktası oluşturun.

ServiceDesk Plus ile personel ve öğrenciler yardım masası ile etkileşime girebilir ve hizmetlere, duyurulara, bilgilere ve çok daha fazlasına tek bir noktadan erişebilir.

 • Self-servis portalıyla personel, öğrenci, veli ve mezunlardan oluşan geniş bir kullanıcı tabanına hitap edin. Her kullanıcı grubunun yararlanabileceği hizmetleri, duyuruları ve bilgileri yönetin.
 • Self-servis portalında, bakım nedeniyle kesinti yaşanacağı gibi önemli bilgiler hakkında bölge çapında veya okula özel duyurular yapın.
 • Tüm hizmet tekliflerini, hizmetlere rol tabanlı erişim sağlayan özelleştirilebilir hizmet katalogu ile yönetin.
 • Kullanıcılara, şifre sıfırlamaları veya çeşitli öğrenci hizmetlerinin nasıl kullanılacağı gibi yaygın sorunlar için kendi kendine yardım çözümleri sağlayan bilgi tabanı makaleleriyle IT sorunlarını çözme gücü verin. Teknisyenler ve kullanıcılar için ayrı bilgi tabanları tutun.

Bölgenizin hedefleriyle uyumlu bir yardım masası oluşturun.

Bölgenizin hedefleriyle uyumlu bir yardım masası oluşturun

ServiceDesk Plus, okulunuzun alt yapısının karmaşıklığına bağlı olarak birkaç gün ila birkaç hafta içinde kurulabilen sezgisel yardım masası yazılımıdır. Tamamen özelleştirilebilir, kullanıma hazır IT hizmet yönetimi modülleri, okulların yardım masasını stratejik hedefleri karşılayacak şekilde uyarlamasına olanak tanır.

 • ServiceDesk Plus'ı, okul bölgenizin politika ve gereksinimlerine göre bir tesis veya bulut çözümü olarak dağıtın.
 • En yüksek standartların karşılanmasını sağlayan özelleştirilebilir iş akışlarıyla hizmet sunumunu kolaylaştırın.
 • Yardım masanızın gizlilik standartlarına uymasını sağlayarak öğrencilerden ve personelden yalnızca ilgili bilgileri toplamak için benzersiz olay ve hizmet talep şablonları tasarlayın.

Kaynakları stratejik IT girişimlerine yönlendirin.

Kaynakları stratejik IT girişimlerine yönlendirin

Teknisyenleri tekrarlayan görevlerden kurtararak dikkatlerini daha önemli görevlere odaklamalarına imkân verin.

 • Biletin çözüme kavuşturulmasını hızlandırmak için bilet ataması, bildirimler, bilet kapama ve koşula dayalı eylemler gibi çeşitli yardım masası eylemlerini otomatik hale getirin.
 • ServiceDesk Plus'ın birçok yardım masası görevini yerine getirebilen ve basit görevleri halledebilen sanal aracısı Zia ile sola kaydırma yaklaşımını benimseyin. Zia, teknisyenleri L1 biletlerinden kurtararak daha küçük yardım masası ekiplerinin üretkenliğini artırmaya yardımcı olur.

Sorunsuz IT yükseltmeleri uygulayın.

Sorunsuz IT yükseltmeleri uygulayın

Okulunuzun IT'sini iyi planlanmış yükseltmelerle güncel tutun ve öğrencilerin güvenilmez, artık modası geçmiş alt yapıdan etkilenmemelerini sağlamak için IT alt yapınızın çeşitli bölümlerini kolaylıkla değiştirin veya yenisiyle değiştirin.

 • Riski en aza indirmek ve alt yapı değişikliklerini açıkça belgelemek için iyi planlanmış değişiklikleri kullanarak okulun geri kalanını etkilemeden hedefleri karşılamak için IT alt yapınızı yükseltin.
 • Proje yönetimiyle uzun vadeli ve büyük ölçekli uygulamaları takip edin. Birden fazla değişikliği projelerle ilişkilendirin ve tüm değişiklikleri tek bir noktadan yöneterek yardım masasına kuşbakışı uygulama görünümü kazandırın.
 • Daha iyi yönetişim ve kontrol sağlamak için IT yükseltmelerini sürüm yönetimiyle daha hızlı devreye sokun.

Tüm okul ve öğrenci varlıklarını tek bir çatı altında yönetin.

Tüm okul ve öğrenci varlıklarını tek bir çatı altında yönetin.

ServiceDesk Plus, okulunuzun yetki alanına giren tüm varlıkların tek bir yerden yönetilmesine yardımcı olarak, varlıkların ve çalışma durumlarının takibini kolaylaştırır.

 • Tüm varlıkları keşfedin ve vekil tabanlı taramadan ağ taramasına ve barkod taramasına kadar birçok tarama yönteminden yararlanarak kaydedildiklerinden emin olun.
 • IT dışı varlıklar da dahil olmak üzere bölgenizdeki tüm okul kampüslerine yayılmış tüm donanım varlıklarını izleyip yönetin. Tüm varlık yaşam döngüsüne hızlı göz atarak denetimi kolaylaştırın.
 • Uygulamaları tek bir noktadan tarayıp yöneterek okulunuzun tüm yazılımlarına hâkim kalın. Lisans yönetimi kabiliyetleri ve proaktif uyarılarla yazılım ölçümü, yardım masasına lisansları yenilemesini hatırlatarak okulunuzun uyumlu kalmasına yardımcı olur.
 • Okulunuzun IT alt yapısının sağlığını etkili şekilde yönetmek için konfigürasyon ögeleri (CI'lar) ve CI ile ilişkili olaylar gibi kritik bilgiler arasındaki ilişkiyi eşleştirin.
 • Uzaktan kumandayla, varlığın kampüste nerede olduğundan bağımsız olarak sorunları gerçek zamanlı olarak yanıtlayıp çözüme kavuşturun.

Yardım masasının kullanımını artırmak için öğrencilere ve personele yönelik olumlu bir kullanıcı deneyimini destekleyin.

Yardım masasının kullanımını artırmak için öğrencilere ve personele yönelik olumlu bir kullanıcı deneyimini destekleyin

Olumlu bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için ServiceDesk Plus'ın özelleştirmelerini kullanın. Şık bir tasarım ve tanınabilir etki alanı adları kullanarak yardım masasının kullanılmasını teşvik edin.

 • Benzersiz, tanınabilir etki alanları oluşturun ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için özel temalar, parçacıklar ve çok daha fazlasını içeren self-servis portalını kurun.
 • Bölgenizin logosu ve tasarım estetiğiyle IT self-servis portalınızın görünümünü ve hissini özelleştirin.
 • ServiceDesk Plus mobil uygulamasıyla yardım masasını kullanıcının akıllı telefonuna taşıyın. Personel ve öğrencilerin sorunları uygulama üzerinden bildirmesine ve takip etmesine imkân verin ve yardım masasını kullanıcıları hareket halindeyken desteklemesi için etkinleştirin.

Gelişmiş raporlamayla bilgiye dayalı, stratejik kararlar alın.

Gelişmiş raporlamayla bilgiye dayalı, stratejik kararlar alın

ServiceDesk Plus'ın yerleşik raporlama modülü, okullara yardım masalarının performansını ölçmelerinde yardımcı olur. Sağlam raporlama, yinelenen sorunları tespit etmeye ve dersleri kesintiye uğratabilecek kesinti sürelerini proaktif olarak azaltmaya yardımcı olur.

 • Okulunuzun yardım masasının performansını özel raporlarla ölçün ve çözüme kavuşturulan bilet sayısı, SLA'ları ihlal eden bilet sayısı ve biletleri çözüme kavuşturmak için geçen ortalama süre gibi özel yardım masası metriklerine ulaşın.
 • Bölge genelinde daha fazla sorunla karşılaşan okulları veya departmanları belirleyin ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kaynakları taşıyın.
 • Okulunuzun IT alt yapısını sürekli olarak geliştirmek için kilit performans göstergelerini ölçerek veri odaklı kararlar alın. Her bir varlık için oluşturulan bilet sayısını takip ederek sorunlu varlıkları tanımlayın ve yükseltin.
 • Belirli ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebilen grafik panolarla okulunuzun IT trendlerine hakim kalın. Açık bilet sayısı, atanmamış biletler ve SLA ihlaline yaklaşan biletler gibi önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.

ServiceDesk Plus ile okulunuzun ITSM kullanıcı deneyimini nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenin.

Customer quote

Benim için öne çıkan özellik raporlamaydı. Çok sağlam ve çok esnek.

Ohio Eğitim Bakanlığının IT hizmet yönetimi sürecini nasıl kolaylaştırdığını öğrenin.

Ödüller ve Takdirler

Serview certified itsm tool
G2Crowd help desk leader
GetApp help desk category leader
InfoTech IT service management champion
PinkVerified certified ITSM tool

Dünyanın en iyi kuruluşlarının güvenini kazandık

360° ITSM’nin gücünü açığa çıkarın.