Configuratiebestandsbeheer op netwerkapparaten

De eerste stap richting een sterk netwerk is het voorbereiden op calamiteiten en netwerkstoringen. Veel bedrijven draaien verlies tijdens storingen, omdat ze geen back-upplan hebben en hun configuratiebeheer ondermaats is. Een goed configuratiebestandsbeheer met een speciale tool ervoor helpt niet alleen met het oplossen van netwerkstoringen, maar ook met het optimaliseren van netwerkprestaties.

Een back-up maken van apparaatconfiguraties met Configuratiebestandsbeheer

In een systeem voor configuratiebestandsbeheer staat het back-uppen van configuratiebestanden centraal. Zonder goede back-ups van configuratiebestanden krijgt u te maken met uitgebreide uitval van apparaten tijdens storingen.

Configuratiebestandsbeheer op netwerkapparaten wordt probleemloos uitgevoerd door Network Configuration Manager, onze complete oplossing voor configuratiebeheer, waarmee u de opstart- en actieve configuraties van meer dan 1000 netwerkapparaten kunt back-uppen. De oplossing ordent geback-upte configuratiebestanden voor u. Daardoor zijn de bestanden die u nodig hebt altijd makkelijk terug te vinden. U hoeft zich geen zorgen te maken tijdens storingen, omdat u geback-upte configuraties naar meerdere apparaten tegelijk kunt uploaden.

Configuratiebestandsbeheer op netwerkapparaten

Belangrijkste functies van Configuratiebestandsbeheer:

Met de functies voor configuratiebestandsbeheer van Network Configuration Manager kunt u het volgende:

 • Een back-up maken van actieve en opstartnetwerkconfiguraties van apparaten.
 • Versies en labels instellen voor configuratiebestanden.
 • Configuratiebestanden naar meerdere apparaten uploaden.
 • Configuratie back-ups inplannen, per uur, dagelijks, wekelijks of maandelijks.
 • Configuratiebestanden van netwerkapparaten met elkaar vergelijken.
 • Configuraties instellen en beheren van apparaten van leveranciers als Cisco, Juniper, en HP.

Een back-up maken van apparaatconfiguraties:

Met Network Configuration Manager kunt u een back-up maken van meerdere apparaten zodra ze zijn gedetecteerd en opgenomen in de inventaris. Wanneer er communicatie tot stand is gebracht tussen Network Configuration Manager en een apparaat, worden de configuratiebestanden opgehaald en wordt er op de volgende manieren in configuratiebestandsbeheer een back-up geactiveerd:

Handmatige configuratieback-up: Network Configuration Manager maakt met één klik onmiddellijk een back-up van een aantal apparaten of apparaatgroepen.

Automatische configuratieback-up: Network Configuration Manager verzamelt systeemlogberichten over belangrijke configuratiebestanden van apparaten, stuurt u een melding over de wijzigingen en maakt automatisch een back-up van de configuraties.

Geplande configuratieback-up: Network Configuration Manager biedt planningsmogelijkheden per uur, per dag, per week en per maand. Door die functie hoeft u niet fysiek aanwezig te zijn bij het maken van elke back-up.

Een back-up maken van opstart-/actieve configuraties:

Een opstartconfiguratie is de versie van een configuratiebestand die beschikbaar is om te uploaden zodra een apparaat opnieuw is opgestart. Een actief configuratiebestand is het configuratiebestand dat in gebruik is terwijl een apparaat actief is; eventuele wijzigingen die worden aangebracht aan dit bestand hebben onmiddellijk effect. Network Configuration Manager biedt back-upmogelijkheden voor zowel actieve als opstartconfiguraties en beheert configuratieback-ups op effectieve wijze via bestandsconfiguratiebeheer. Wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan een opstartconfiguratie, kunt u een back-up van het configuratiebestand maken. U kunt ook een back-up maken van actieve configuraties om te voorkomen dat er wijzigingen verloren gaan door synchronisatieproblemen tussen de opstart- en actieve configuratie. Geback-upte configuratiebestanden worden versleuteld en opgeslagen in de database van Network Configuration Manager. U kunt uw back-ups bekijken op de pagina Apparaatgegevens.

Configuratieversies en -labels:

Network Configuration Manager vereenvoudigt bestandsbeheer met versiebeheer van configuratiegegevens. Wanneer een configuratiebestand wordt bijgewerkt met nieuwe wijzigingen, slaat Network Configuration Manager het configuratiebestand op in een incrementele versie. Daardoor kunt u configuratiebestanden makkelijk terugvinden via het versienummer. Network Configuration Manager biedt een optie om elke configuratieversie te selecteren en bekijken, en om twee willekeurige configuraties met elkaar te vergelijken.

Configuratieversies en -labels

Configuratiebestanden labelen:

Een ander belangrijk aspect van configuratiebestandsbeheer is het labelen van configuratiebestanden. U kunt elk gewenst aantal configuratiebestanden hetzelfde label geven en beheeracties uitvoeren voor elk bestand met een specifiek label. Door apparaten te labelen hoeven ze niet meer één voor één te worden geïdentificeerd voor het uitvoeren van specifieke netwerkhandelingen.

Ook kunt u een stabiele configuratie labelen als de basisconfiguratie. Wanneer er een netwerkstoring optreedt, kunt u onmiddellijk basisconfiguraties uploaden naar meerdere apparaten om ze weer werkend te krijgen, waarmee u de downtime van apparaten terugdringt.

Configuratiebestanden labelen

Netwerkconfiguraties uploaden:

Het maken van een back-up in Network Configuration Manager betekent het maken en bewaren van een kopie van een apparaatconfiguratie. Het omgekeerde is het uitvoeren van een upload. Uploaden verwijst naar het overbrengen van een configuratiebestand van Network Configuration Manager naar een apparaat.

Met de functie voor bestandsbeheer van Network Configuration Manager kunt u een volledig configuratiebestand of slechts enkele regels of fragmenten van een bestand selecteren en uploaden naar meerdere apparaten of complete apparaatgroepen. Dankzij die functie bent u niet meer uren bezig met het handmatig uploaden van configuraties naar meerdere apparaten.

Netwerkconfiguraties uploaden

Configuraties in netwerkapparaten met elkaar vergelijken:

Met de functie voor bestandsbeheer van Network Configuration Manager kunt u configuraties vergelijken met de functie Verschillen weergeven, waarmee u makkelijk wijzigingen kunt bijhouden. Wanneer een configuratie ineens voor slechte prestaties zorgt, kunt u die functie gebruiken om snel de oorzaak op te sporen met een vergelijkbare configuratie die wel goed werkt. Met Network Configuration Manager kunt u het volgende:

 • Verschillende configuratieversies van hetzelfde apparaat met elkaar vergelijken.
 • Configuratiebestanden van verschillende apparaten met elkaar vergelijken.
 • Kleurgecodeerde verschillen bekijken tussen configuraties die aangeven welke regels code zijn toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Configuraties in netwerkapparaten met elkaar vergelijken

Configuraties van leveranciers als Cisco, Juniper, and HP instellen en beheren

Met Configuration File Manager kunt u netwerkapparaten van leveranciers als Cisco, Juniper en HP configureren en beheren. Hieronder vindt u een aantal voordelen van de op leverancier gebaseerde monitoring van Network Configuration Manager:
 • U kunt een back-up maken van opstart- en actieve configuraties van Cisco-, Juniper- en HP-apparaten.
 • U kunt configuraties vergelijken tussen routers en switches van verschillende leveranciers.
 • U kunt de nieuwste opstart- en actieve configuratiebestanden van Cisco-routers en -switches ophalen.
 • U kunt Cisco-configuratiebestanden naar meerdere apparaten uploaden met behulp van TFTP.

Met de functies voor configuratiebestandsbeheer van Network Configuration Manager kunt u configuratiebestanden bewaken, ordenen en beheren van apparaten van verschillende leveranciers. Daarmee maakt u de weg vrij voor goede netwerkprestaties.