Διαχείριση ασφάλειας ΙΤ

Λύσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας IT, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και τον έλεγχο της δραστηριότητας των χρηστών.

EventLog Analyzer

Συμμόρφωση ΙΤ και διαχείριση αρχείων καταγραφής

EventLog Analyzer

 • Οικονομικό λογισμικό διαχείρισης αρχείων καταγραφής για διαχείριση πληροφοριών ασφαλείας και συμβάντων (SIEM).
 • Αυτοματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία της διαχείρισης των terabyte των αρχείων καταγραφής που δημιουργούνται από τον υπολογιστή.
 • Συλλέγει, αναλύει, αναζητά, δημιουργεί αναφορές και αρχειοθετεί από ένα κεντρικό σημείο.
 • Αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τις τάσεις ιστορικού και άλλα πολλά.
 • Αποτρέπει τις εσωτερικές απειλές και παρακολουθεί την ακεραιότητα των αρχείων.
 • Διεξάγει διερευνητικές αναλύσεις, παρακολουθεί τους χρήστες με δικαιώματα και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές αρχές.
Firewall Analyzer

Διαχείριση ασφάλειας και διαμόρφωσης τείχους προστασίας

Firewall Analyzer

 • Λογισμικό ανάλυσης αρχείων καταγραφής χωρίς παράγοντες και διαχείρισης διαμόρφωσης για συσκευές ασφαλείας δικτύου.
 • Συλλέγει, αρχειοθετεί και αναλύει τα αρχεία καταγραφής συσκευών ασφαλείας και δημιουργεί διερευνητικές αναφορές από μια κεντρική κονσόλα.
 • Παρέχει παρακολούθηση και ανάλυση ασφαλείας τελικού σημείου, παρακολούθηση Internet εργαζομένων και παρακολούθηση εύρους ζώνης.
 • Υποστηρίζει τη διαχείριση αλλαγών, τον προγραμματισμό δυναμικότητας, την επιβολή πολιτικής, την ασφάλεια και τις αναφορές ελέγχου συμμόρφωσης.
 • Λειτουργεί με τείχη προστασίας ανοικτού κώδικα και εμπορικού δικτύου (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort και πολλά άλλα) και IDS/IPS.
 • Υποστηρίζει VPN, διακομιστές μεσολάβησης και σχετικές συσκευές ασφαλείας.
Log360

Αποτροπή απειλών SIEM και δικτύου

Log360

 • Ολοκληρωμένη λύση SIEM για το εταιρικό δίκτυο.
 • Συλλέγει, αναλύει, αναζητά, δημιουργεί αναφορές και αρχειοθετεί αρχεία καταγραφής από ένα κεντρικό σημείο.
 • Παρακολουθεί το περιβάλλον της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και εντοπίζει όλα τα συμβάντα τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήστη, ομάδας, υπολογιστή, GPO και OU.
 • Ελέγχει τους διακομιστές αρχείων των Windows, τα συμπλέγματα ανακατεύθυνσης, το NetApp για αλλαγές αρχείων και φακέλων, προσβάσεις, κοινόχρηστα στοιχεία και δικαιώματα.
 • Βοηθά στην αποτροπή των εσωτερικών απειλών, παρέχοντας στον χρήστη πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες δικτύου.
 • Βοηθά στην αποτροπή των εξωτερικών απειλών με τον έλεγχο συσκευών δικτύου, διακομιστών βάσης δεδομένων και εφαρμογών, σαρωτών ευπαθειών και λύσεων πληροφόρησης για απειλές.
 • Εργαλείο ασφάλειας στο cloud για την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε πλατφόρμες δημόσιου cloud: Amazon Web Services (AWS) και Microsoft Azure.
Password Manager Pro

Διαχείριση προνομιακού κωδικού πρόσβασης

Password Manager Pro

 • Ένας ασφαλής θάλαμος για την αποθήκευση και διαχείριση κοινόχρηστων, ευαίσθητων πληροφοριών, όπως κωδικοί πρόσβασης, έγγραφα και ψηφιακές ταυτότητες.
 • Συγκεντρώνει την αποθήκευση και την πρόσβαση των κωδικών πρόσβασης, ώστε να εξαλειφθεί η "κόπωση" των κωδικών πρόσβασης και τα κενά ασφαλείας.
 • Αυτοματοποιεί τις συχνές αλλαγές κωδικών πρόσβασης σε κρίσιμα συστήματα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του IT.
 • Παρέχει ροές εργασιών έγκρισης και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πρόσβαση μέσω κωδικού πρόσβασης για τον καθορισμό ελέγχων ασφαλείας πρόληψης και ανίχνευσης.
PAM360

Ολοκληρωμένη λύση Ασφαλούς Προνομιακής Πρόσβασης για ΙΤ μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών

PAM360

 • Λύση web για πλήρη διαχείριση προνομιακών λογαριασμών και έλεγχο πρόσβασης από μια ενιαία κονσόλα.
 • Η εξεζητημένη διασύνδεση με δημοφιλείς αρχές έκδοσης πιστοποιητικών, όπως οι Digicert, GoDaddy και Let's Encrypt, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του κύκλου ζωής των πιστοποιητικών SSL και των ψηφιακών ταυτοτήτων.
 • Αυτοματοποιεί τον εντοπισμό προνομιακών ταυτοτήτων - προνομιακών λογαριασμών, κλειδιών SSH και πιστοποιητικών SSL.
 • Βοηθά τους προνομιακούς χρήστες να συνδέονται απευθείας σε απομακρυσμένους κεντρικούς υπολογιστές με ένα κλικ, μέσα από ασφαλείς πύλες χωρίς κωδικό πρόσβασης
 • Εκχωρεί άμεσα προνομιακή πρόσβαση σε χρήστες, ανακαλεί αυτόματα δικαιώματα μετά από μια καθορισμένη περίοδο και επαναφέρει άμεσα τους κωδικούς πρόσβασης.
 • Ελέγχει και καταγράφει τις συνεδρίες των χρηστών σε πραγματικό χρόνο, για την υποστήριξη πιθανών ερευνητικών ελέγχων.
 • Παρακολουθεί στενά όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με τους προνομιακούς λογαριασμούς, μέσω δυνατοτήτων εντοπισμού ανωμαλιών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης και προωθεί εμπλουτισμένα αρχεία καταγραφής σε διακομιστές SNMP.
 • Παρέχει μια σειρά από καλαίσθητες, προγραμματιζόμενες και παραμετροποιήσιμες αναφορές σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών και τα δεδομένα δραστηριότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με διάφορα κανονιστικά πρότυπα.
 • Προστατεύει τις πλατφόρμες CI/CD από επιθέσεις που βασίζονται σε διαπιστευτήρια και εξαλείφει τη σκληρή κωδικοποίηση διαπιστευτηρίων μέσω ασφαλών API.
ADAudit Plus

Έλεγχος και δημιουργία αναφορών για αλλαγές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADAudit Plus

 • Εργαλείο υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βασίζεται στο web για την παρακολούθηση όλων των συμβάντων τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήστη, ομάδας, υπολογιστή, GPO και OU.
 • Ελέγχει τους διακομιστές αρχείων των Windows, τα συμπλέγματα ανακατεύθυνσης, την τεχνολογία NetApp για αλλαγές εγγράφων σε αρχεία και φακέλους, ελέγχει την πρόσβαση ελέγχου, κοινόχρηστα στοιχεία και δικαιώματα.
 • Παρακολουθεί κάθε σύνδεση και αποσύνδεση χρήστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιτυχημένων και αποτυχημένων συμβάντων σύνδεσης σε σταθμούς εργασίας του δικτύου.
 • Παρακολουθεί αλλαγές σε διακομιστές μελών Windows, FIM, εκτυπωτές και USB με σύνοψη συμβάντων, καθώς επίσης και συμβάντα σε εφαρμογές, πολιτικές και συστήματα.
 • Παρέχει πάνω από 150 έτοιμες για χρήση αναφορές ελέγχου με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και να πληρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης IT.
Exchange Reporter Plus

Έλεγχος και δημιουργία αναφορών για αλλαγές του Exchange Server

Exchange Reporter Plus

 • Λύση ελέγχου και δημιουργίας αναφορών που βασίζεται στο web, για περιβάλλοντα MS Exchange.
 • Παρακολουθεί την εταιρική υποδομή ActiveSync και το απόθεμα σχετικών έξυπνων συσκευών.
 • Δημιουργεί αναφορές σχετικά με τη χρήση του Outlook Web Access, την κίνηση και την ανάπτυξη των γραμματοκιβωτίων.
 • Υποστηρίζει προσαρμοσμένες αναφορές που χρησιμοποιούν φίλτρα δεδομένων, αυτόματο προγραμματισμό και δημιουργία αναφορών πολλαπλών μορφών.
 • Παρέχει δυνατότητα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση μη εξουσιοδοτημένων συνδέσεων σε γραμματοκιβώτια και άλλων σημαντικών αλλαγών.
ADManager Plus

Διαχείριση και δημιουργία αναφορών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADManager Plus

 • Εργαλείο διαχείρισης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βασίζεται στο web, με επιλογές διαχείρισης κινητών συσκευών μέσω εφαρμογών iPhone και Android.
 • Παρέχει διαχείριση του Active Directory και του Exchange από μία κονσόλα.
 • Επιτρέπει τη δημιουργία χρηστών σε ένα βήμα με τις ρυθμίσεις Exchange, LCS/OCS και Lync.
 • Υποστηρίζει τη μαζική δημιουργία χρηστών βάσει προτύπων και CSV.
 • Περιλαμβάνει πάνω από 150 έτοιμες, πρακτικές αναφορές, όπως οι αναφορές ασφαλείας, συμμόρφωσης (SOX/HIPAA) και λίστας διανομής.
 • Υποστηρίζει την αναλυτική ανάθεση δραστηριοτήτων υπηρεσίας βοήθειας βάσει ρόλων και OU.
 • Αυτοματοποιεί τη διαχείριση του κύκλου ζωής των χρηστών, την εκκαθάριση AD και άλλων κρίσιμων εργασιών.
ADSelfService Plus

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADSelfService Plus

 • Απλοποιεί τη διαχείριση των κωδικών πρόσβασης με αυτοεξυπηρέτηση για τους τελικούς χρήστες, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προστασία με τη χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.
 • Εφαρμόζει λεπτομερείς πολιτικές κωδικών πρόσβασης σε εφαρμογές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης και cloud.
 • Συγχρονίζει αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασης για ασφαλή ενοποίηση ταυτοτήτων σε πολλές πλατφόρμες.
 • Παρέχει απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές cloud με καθολική σύνδεση που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 • Ειδοποιεί τους χρήστες περιοδικά μέσω email, SMS και ειδοποιήσεων push για την αποφυγή λήξης των κωδικών πρόσβασης.
O365 Manager Plus

Ασφάλεια και συμμόρφωση του Microsoft 365

O365 Manager Plus

 • Τηρήστε διάφορες εντολές του κλάδου όπως HIPAA, SOX, GLBA, PCI DSS και FISMA με ξεχωριστές, ειδικά σχεδιασμένες αναφορές στο O365 Manager Plus.
 • Παρακολουθήστε και διερευνήστε όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση αλληλογραφίας για τυχόν αντιστοιχίες με την πολιτική και τους κανόνες αποτροπής απώλειας δεδομένων (DLP).
 • Παρακολουθήστε όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας στον οργανισμό του Exchange.
 • Δείτε λεπτομέρειες για όλες τις αναζητήσεις Επιτόπιου eDiscovery και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αντικείμενα Επιτόπιου eDiscovery.
 • Παρακολουθήστε όλες τις κινητές συσκευές με δυνατότητα ActiveSync στο περιβάλλον του Exchange Online.
 • Ελέγξτε τις δραστηριότητες των χρηστών στο Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις, το Sway και άλλες υπηρεσίες. Αποθηκεύστε δεδομένα ελέγχου για όσο διάστημα χρειάζεται ώστε να παρακάμψετε τα εγγενή όρια αρχειοθέτησης του Microsoft 365.
 • Ενημερωθείτε για κρίσιμες δραστηριότητες και αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Microsoft 365 με προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για κάθε υπηρεσία του Microsoft 365.
Network Configuration Manager

Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου

Network Configuration Manager

 • Λύση διαχείρισης αλλαγής, διαμόρφωσης και συμμόρφωσης δικτύου (NCCM) πολλών προμηθευτών που βασίζεται στο web.
 • Παρέχει υπηρεσίες NCCM για μεταγωγείς, δρομολογητές, τείχη προστασίας και άλλες συσκευές δικτύου.
 • Παρέχει μια ενσωματωμένη λύση για αυτοματοποίηση και έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής της διαχείρισης διαμόρφωσης της συσκευής.
 • Δημιουργεί ένα ενιαίο, κεντρικό GUI (Γραφικό περιβάλλον χρήστη) για διαχείριση διαμορφώσεων, έλεγχο αλλαγών, διασφάλιση συμμόρφωσης και αυτοματοποίηση εργασιών.

Διαχείριση προνομιακής συνεδρίας για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβασης

Access Manager Plus

 • Λογισμικό βασισμένο σε web για την προστασία της απομακρυσμένης πρόσβασης και τη διαχείριση προνομιακών συνεδριών, από μια κεντρική κονσόλα.
 • Επιτρέπει στους προνομιακούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένα συστήματα με ένα κλικ, μέσα από ασφαλείς πύλες χωρίς κωδικό πρόσβασης.
 • Παρέχει στους χρήστες διεξοδική πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές, με βάση τους ρόλους τους.
 • Υποστηρίζει RemoteApp για Windows, αμφίδρομη απομακρυσμένη μεταφορά αρχείων και διακομιστές Windows και Linux για διευκόλυνση πρόσβασης στο κέντρο δεδομένων.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει τις προνομιακές συνεδρίες σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αναπαραγωγής για επισκόπηση της συνεδρίας μετά το πέρας της.
 • Επιτρέπει στους διαχειριστές να τερματίσουν μια ανωμαλία για να αποτρέψουν κακόβουλη χρήση.
 • Καταγράφει κάθε δραστηριότητα προνομιακής συνεδρίας μέσω διαδρομών ελέγχου για δικανικές έρευνες.
 • Βοηθά τις επιχειρήσεις να συμβαδίζουν με διάφορα κλαδικά ή κυβερνητικά κανονιστικά πρότυπα, όπως HIPAA, PCI, GDPR, NERC-CIP, κλπ.
Patch Connect Plus

Διαχείριση ενημερώσεων κώδικα τρίτων κατασκευαστών με το Microsoft SCCM

Patch Connect Plus

 • Χρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες δυνατότητες του Microsoft SCCM και προσθέστε τη δυνατότητα ενημέρωσης κώδικα εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών.
 • Χρησιμοποιεί την ίδια υποδομή ανάπτυξης ενημερώσεων κώδικα SCCM.
 • Υποστηρίζει ενημερώσεις πάνω από 250 εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών.
 • Αυτοματοποιεί τη σάρωση και την ανάπτυξη των ενημερώσεων κώδικα.
 • Λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση των ενημερώσεων κώδικα που έχουν αναπτυχθεί.
Ασφάλεια στο cloud και διαχείριση αρχείων καταγραφής

Ασφάλεια στο cloud και διαχείριση αρχείων καταγραφής

Cloud Security Plus

 • Εργαλείο ασφάλειας που βασίζεται στο web για την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε πλατφόρμες δημόσιου cloud: Amazon Web Services (AWS) και Microsoft Azure.
 • Καταγράφει τις αλλαγές περιβάλλοντος AWS στη δραστηριότητα IAM, τη δραστηριότητα σύνδεσης χρηστών και τα συμβάντα που συμβαίνουν στο Amazon EC2, στις ομάδες ασφαλείας δικτύου, στις ευέλικτες διευθύνσεις IP, στο ELB, στην Αυτόματη κλιμάκωση, στα WAF, STS, RDS, στη διαμόρφωση AWS, στο VPC και στο S3.
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα χρηστών του Microsoft Azure και τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ομάδες ασφαλείας δικτύου, εικονικά δίκτυα, πύλες εφαρμογών, προγράμματα διαχείρισης κίνησης, ζώνες DNS, εικονικές μηχανές, βάσεις δεδομένων και λογαριασμούς αποθήκευσης.
 • Οι ειδοποιήσεις μέσω email μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να αποστέλλονται όταν προκύπτουν ασυνήθιστες δραστηριότητες, μη κανονικές τάσεις και άλλες απειλές για την ασφάλεια.
 • Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία αναφορών προγραμματίζοντας τις αναφορές σε καθορισμένο χρόνο. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποθηκεύονται στη διαδρομή που καθορίζεται από τον χρήστη και μπορούν επίσης να ληφθούν μέσω email.
Patch Manager Plus​

Διαχείριση ενημερώσεων κώδικα στο cloud

Patch Manager Plus

 • Αυτοματοποίηση ενημερώσεων κώδικα που βασίζεται στο cloud για Windows και περισσότερες από 250 εφαρμογές τρίτων
 • Ενημέρωση κώδικα κατανεμημένων και απομακρυσμένων γραφείων
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης κώδικα από τον εντοπισμό έως την ανάπτυξη
 • Τακτική σάρωση για ευπάθειες και ενημερώσεις κώδικα
 • Προκαταρκτικές δοκιμές ενημερώσεων κώδικα για διασφάλιση σταθερότητας
 • Ειδοποιήσεις χρήστη, προσαρμογές και έλεγχοι ενημερώσεων κώδικα
 • Διατήρηση συνεχούς συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας
 • Απόρριψη ενημερώσεων κώδικα για συγκεκριμένες ομάδες ή εφαρμογές
 • Προηγμένες αναφορές και έλεγχοι διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα
DataSecurity Plus

Έλεγχος διακομιστή αρχείων και εντοπισμός δεδομένων

DataSecurity Plus

 • Εργαλείο που βασίζεται στο web για την ανάλυση χώρου αποθήκευσης και τον έλεγχο της πρόσβασης σε διακομιστή αρχείων των Windows σε πραγματικό χρόνο, το οποίο βοηθά στην ικανοποίηση των αναγκών ασφάλειας δεδομένων, διαχείρισης πληροφοριών και συμμόρφωσης.
 • Παρακολουθήστε και αναλύστε την πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους διερευνώντας ανωμαλίες, καταγράφοντας μοτίβα πρόσβασης και εξετάζοντας δικαιώματα κοινής χρήσης και NTFS.
 • Βελτιστοποιήστε τον χώρο αποθήκευσης απομονώνοντας παλιά, μη ενημερωμένα και μη επιχειρηματικά αρχεία, αντλώντας πληροφορίες για τη χρήση του χώρου στον δίσκο και προβάλλοντας ιδιότητες αρχείων και φακέλων.
 • Ανταποκριθείτε ενεργά σε παραβιάσεις ασφαλείας με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email. Εντοπίστε και αντιμετωπίστε απειλές ransomware με ειδοποιήσεις μαζικής πρόσβασης και αυτοματισμό απόκρισης.
 • Διατηρήστε τη συμμόρφωση με τα SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, ΓΚΠΔ και άλλες κανονιστικές εντολές.
Browser Security Plus

Λογισμικό διαχείρισης και ασφαλείας προγράμματος περιήγησης

Browser Security Plus

 • Διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικών για την αποτροπή απειλών και παραβιάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση και έλεγχος επεκτάσεων και προσθηκών του προγράμματος περιήγησης
 • Απομόνωση εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων τοποθεσιών από το ΙΤ για την αποτροπή παραβιάσεων δεδομένων
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με προκαθορισμένα πρότυπα, όπως STIG και CIS
Mobile Device Manager Plus

Λύσεις διαχείρισης κινητών συσκευών

Mobile Device Manager Plus

 • Αποκλείστε τις εφαρμογές κακόβουλης λειτουργίας από το δίκτυο του οργανισμού σας για να προστατεύσετε τις συσκευές σας από επιθέσεις λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας.
 • Διαμορφώστε διάφορες εταιρικές πολιτικές και ορίστε περιορισμούς στις διαφορετικές λειτουργίες της συσκευής, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά δεδομένων.
 • Περιορίστε την πρόσβαση των μη εξουσιοδοτημένων συσκευών στους εταιρικούς λογαριασμούς Exchange του οργανισμού σας.
 • Διανείμετε έγγραφα και περιεχόμενο μέσων σε διαχειριζόμενες συσκευές και διασφαλίστε ότι μόνο οι εταιρικές εφαρμογές θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.
 • Διατηρήστε τις συσκευές σας ενημερωμένες με όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος.
 • Παρακολουθήστε συσκευές από απόσταση και διαγράψτε τα δεδομένα της συσκευής ή τα εταιρικά δεδομένα, όταν χάνετε τις συσκευές.
 • Αποτρέψτε την απώλεια δεδομένων (DLP) για να προστατεύσετε τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, που μεταφέρονται ή τα αδρανή δεδομένα.
Key Manager Plus

Κλειδί SSH και διαχείριση πιστοποιητικού SSL

Key Manager Plus

 • Εντοπίστε συστήματα SSH στο δίκτυο, απαριθμήστε χρήστες και ιδιωτικά κλειδιά.
 • Ενοποιήστε όλα τα κλειδιά SSH που έχουν εντοπιστεί σε ένα ασφαλές, κεντρικό αποθετήριο.
 • Δημιουργήστε και αναπτύξτε νέα ζεύγη κλειδιών στα συστήματα προορισμού και εναλλάσσετέ τα περιοδικά.
 • Ξεκινήστε απευθείας συνδέσεις SSH με συστήματα προορισμού, ελέγξτε και παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα των χρηστών.
 • Εντοπίστε και ενοποιήσετε όλα τα πιστοποιητικά SSL σε ένα κεντρικό αποθετήριο και λάβετε ειδοποιήσεις όταν πρόκειται να λήξουν.
 • Διαχειριστείτε κεντρικά τη διαδικασία δημιουργίας πιστοποιητικού και CSR. Εντοπίστε και εξαλείψτε τα αδύναμα πιστοποιητικά SHA-1.
Device Control Plus

Λογισμικό αποτροπής διαρροής δεδομένων για αφαιρούμενες συσκευές

Device Control Plus

 • Ελέγξτε, μπλοκάρετε και παρακολουθήστε τις ενέργειες όλων των μονάδων USB και των περιφερειακών συσκευών
 • Δημιουργήστε και αναπτύξτε πολιτικές για να αποτρέψετε την απώλεια και την κλοπή δεδομένων μέσω αφαιρούμενων συσκευών
 • Ορίστε περιορισμούς μεταφοράς αρχείων για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη μετακίνηση δεδομένων προς ή από τον υπολογιστή σας
 • Εφαρμόστε έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας
 • Παραχωρήστε προσωρινή πρόσβαση σε αφαιρούμενες συσκευές για να αποφύγετε τον υπερβολικό αριθμό δικαιωμάτων πρόσβασης
 • Δημιουργήστε μια λίστα αξιόπιστων συσκευών και εξουσιοδοτήστε μόνο αυτές τις συσκευές για πρόσβαση στον υπολογιστή σας
 • Εντοπίστε και επανορθώστε οποιαδήποτε δραστηριότητα από άτομα εντός της επιχείρησής σας με έξυπνους πίνακες εργαλείων και αναφορές σχολαστικού ελέγχου
Remote Mobile Device Management for MSPs

Λογισμικό ελέγχου εφαρμογών και διαχείρισης δικαιωμάτων

Application Control Plus

 • Ανακαλύψτε και φιλτράρετε άμεσα όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
 • Απλοποιήστε τη δημιουργία και διαχείριση λίστας ελέγχου εφαρμογών χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους κανόνες.
 • Δημιουργήστε λευκές λίστες εφαρμογών βάσει αξιοπιστίας.
 • Αποτρέψτε κακόβουλο λογισμικό, ευπάθειες zero-day και προηγμένες απειλές με τη προσθήκη κακόβουλων εκτελέσιμων αρχείων και εφαρμογών σε μαύρη λίστα.
 • Εξυπηρετήστε τις εξατομικευμένες ανάγκες του δικτύου σας χρησιμοποιώντας τις ευέλικτες λειτουργίες που διατίθενται.
 • Διαχειριστείτε εύκολα και αποδεσμεύστε εφαρμογές που βρίσκονται σε γκρι λίστα.
 • Ελέγξτε την πρόσβαση σε εφαρμογές βάσει δικαιωμάτων και περιορίστε τις πιθανότητες επιθέσεων αξιοποιώντας τη χρήση προνομιακών διαπιστευτηρίων.
Vulnerability Manager Plus

Λογισμικό διαχείρισης εταιρικής ευπάθειας

Vulnerability Manager Plus

 • Παρακολουθείτε και αυτοματοποιείτε συνεχώς τη σάρωση για να ενημερώνεστε σχετικά με τις ευπάθειες που προκύπτουν.
 • Προβλέψτε πραγματικούς κινδύνους από μια πληθώρα ευπαθειών.
 • Εντοπίστε και εξαλείψτε τις λανθασμένες διαμορφώσεις ασφαλείας, όπως προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης, ανοιχτά κοινόχρηστα στοιχεία, μη εξουσιοδοτημένους χρήστες κ.λπ.
 • Αυτοματοποιήστε σε τι, πότε και πώς θα κάνετε ενημέρωση κώδικα για Windows, macOS, Linux και περισσότερες από 250 εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.
 • Ασφαλίστε τους διακομιστές με πρόσβαση στο Internet από πολλές παραλλαγές επιθέσεων, όπως XSS, υφαρπαγή κλικ, επιθέσεις εξαντλητικής δοκιμής κωδικών κ.λπ.
 • Εντοπίστε και εξαλείψτε μη εξουσιοδοτημένο και μη υποστηριζόμενο λογισμικό στο δίκτυό σας.
 • Αποτρέψτε τις ευπάθειες τύπου "ημέρας μηδέν" χωρίς να χρειαστεί να περιμένετε την ενημέρωση κώδικα.
Λύση διαχείρισης κινητών συσκευών που βασίζεται στο cloud για MSP

Απομακρυσμένη διαχείριση κινητών συσκευών για MSP

Mobile Device Manager Plus MSP

 • Υποστήριξη πολλαπλής μίσθωσης για δυνατότητα διαχείρισης συσκευών διαφορετικών επιχειρήσεων από μία κονσόλα.
 • Ανάπτυξη συσκευών μέσα σε λίγα λεπτά με αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευών Apple, Android, Windows και Chrome.
 • Ασφαλής πρόσβαση και διανομή εταιρικών πόρων.
 • Απομακρυσμένος έλεγχος συσκευών χωρίς εγκατάσταση πρόσθετων παραγόντων.
 • Διαχείριση κινητών πόρων και παρακολούθηση πληροφοριών που σχετίζονται με συσκευές.
 • Προστασία εταιρικών δεδομένων σε συσκευές που έχουν χαθεί με άμεσες απομακρυσμένες εντολές.
 • Διατίθεται ως λύση εσωτερικής εγκατάστασης και στο cloud

Προστασία προνομιακών λογαριασμών για παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP)

Password Manager Pro (MSP)

 • Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε με ασφάλεια τους προνομιακούς λογαριασμούς των πελατών σας από μια κεντρική κονσόλα, που υποστηρίζει αρχιτεκτονική πολλαπλών μισθωτών για σαφή διαχωρισμό δεδομένων.
 • Κάντε επιλεκτικά κοινή χρήση διαπιστευτηρίων μεταξύ των μηχανικών MSP για τη διαχείριση πρόσβασης στα δίκτυα των πελατών.
 • Παρέχετε προστασία κρίσιμων δεδομένων, ανεξάρτητα από τις πρακτικές ασφαλείας που ακολουθούν οι πελάτες σας για τα ευαίσθητα δεδομένα.
 • Κερδίστε την εμπιστοσύνη των πελατών σας με τις αναλυτικές για λεπτομέρειες πρόσβασης, επιβολή πολιτικών και αυστηρότητα στους ελέγχους συντήρησης, που αποδεικνύουν το επίπεδο ασφάλειας.
FileAnalysis

Λύση ασφάλειας αρχείων και ανάλυσης αποθηκευτικού χώρου

FileAnalysis

 • Διαχείριση δεδομένων ROT: Εντοπίστε και εκκαθαρίστε περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα (ROT) δεδομένα και άλλα ανεπιθύμητα αρχεία για την ανάκτηση χώρου αποθήκευσης.
 • Αναλυτής χώρου δίσκου: Παρακολουθήστε μοτίβα χρήσης δίσκου και ειδοποιήστε τους διαχειριστές όταν ο ελεύθερος χώρος πέφτει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο
 • Αναλυτής αδειών: Δημιουργήστε άμεσες αναφορές σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών και προσδιορίστε ποιος έχει πρόσβαση για να κάνει τι σε κρίσιμα δεδομένα της επιχείρησής σας.
 • Σαρωτής κινδύνου δεδομένων: Προσδιορίστε δεδομένα που είναι πιο ευάλωτα σε απειλές ασφαλείας, όπως φάκελοι σε υπερβολική έκθεση, αρχεία με σπασμένη κληρονομικότητα και αρχεία που έχουν μολυνθεί από ransomware.
 • Διαχείριση ορφανών αρχείων: Βρείτε και διαχειριστείτε αρχεία που ανήκουν σε ανενεργούς, απενεργοποιημένους ή διαγραμμένους χρήστες.
M365 Security Plus

Ασφάλεια και προστασία για το Microsoft 365

M365 Security Plus

 • Αποτρέψτε παραβιάσεις ασφαλείας με προσαρμοσμένα προφίλ ελέγχου και αναλυτικές αναφορές ελέγχου για διάφορες δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών.
 • Παρέχετε γρήγορη αποκατάσταση για κρίσιμα συμβάντα με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και δημιουργήστε προσαρμοσμένα προφίλ ειδοποιήσεων που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
 • Αποτρέψτε τις διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας με διαρκή παρακολούθηση και άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών και endpoints που συνδέονται με το Microsoft 365.
 • Εξετάστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτοματοποιημένη αναζήτηση περιεχομένου για να εντοπίσετε προσωπικές πληροφορίες και πιθανές επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος.
 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένους ρόλους υποστήριξης και αναθέστε εργασίες ρουτίνας σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές χωρίς να αυξήσετε τα δικαιώματα του Microsoft 365.
Endpoint Central

Ενσωματωμένη διαχείριση υπολογιστών και κινητών συσκευών

Endpoint Central

 • Λύση που βασίζεται στο web για τη διαχείριση χιλιάδων διακομιστών, υπολογιστών και κινητών συσκευών από ένα κεντρικό σημείο.
 • Δημιουργεί μια λύση ενός σημείου για διαχείριση υπολογιστών και κινητών συσκευών (MDM).
 • Παρέχει μια ολιστική λύση για τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων MDM.
 • Προσφέρει μια οικονομική και εύχρηστη λύση που είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε οργανισμό.