Uzyskaj najlepszą kombinację
ANALIZY I KONTROLI dzięki NetFlow Analyzer v12.4
Pobierz teraz ManageEngine NetFlow Analyzer

Oprogramowanie monitorujące ruch sieciowy dla dogłębnej analizy ruchu

Dlaczego NetFlow Analyzer?

NetFlow Analyzer jest kompletnym narzędziem do analizy ruchu, wykorzystuje technologie przepływu, aby zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym w przepustowość ruchu sieciowego. NetFlow Analyzer, pierwotnie jako narzędzie do monitorowania przepustowości, optymalizowało tysiące sieci na całym świecie udostępniając całościowy widok przepustowości sieci i schematów ruchu. NetFlow Analyzer jest zunifikowanym rozwiązaniem, które zbiera, analizuje i raportuje w jaki sposób wykorzystywana jest przepustowość sieci, przez kogo i w jakim celu. NetFlow Analyzer jest zaufanym partnerem optymalizującym wykorzystanie przepustowości ponad miliona interfejsów na całym świecie, oprócz tego wykonuje analizę śledczą sieci i analizę ruchu sieciowego.

Korzystając z NetFlow zobacz istotę analizy ruchu

 • Monitoruj przepustowość sieci i schematu ruchu na poziomie odpowiednim dla interfejsu
 • Wyszczególnij informacje z poziomu interfejsu, aby odkryć schematy ruchu i wydajności urządzeń.
 • Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w przepustowość sieci dzięki minutowym szczegółowym raportom.
 • Wykrywaj szerokie spektrum zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa korzystając z technologii Continuous Stream Mining Engine.
 • Śledź anomalie sieciowe, które przekraczają Twoje zapory.
 • Korzystając z NetFlow Analyzer identyfikuj anomalie kontekstowe i podatności zero-day.
 Monitorowanie nakierunkowane na aplikacje i kształtowanie ruchu aplikacji
 • Korzystając z NetFlow Analyzer rozpoznawaj i klasyfikuj niestandardowe aplikacje, które zabierają znaczną ilość ruchu sieciowego.
 • Rekonfiguruj zasady dzięki technice kształtowaniu ruchu stosując ACL lub zasady oparte o klasy, aby uzyskać kontrolę nad aplikacjami wykorzystującymi znaczą część przepustowości.
 • NetFlow Analyzer wykorzystuje Cisco NBAR, aby zapewnić lepszą widoczność w 7 warstwę ruchu i rozpoznawać aplikacje, które wykorzystują dynamiczne numery portów lub chowają się za dobrze znanymi portami.
 Planowanie wydajności i rozliczenia
 • Podejmuj świadome decyzje dotyczące wzrostu przepustowości stosując raporty o planowanej wydajności.
 • Mierz wzrost przepustowości w danym okresie dzięki długoterminowemu raportowaniu
 • Dokładne trendy dla wydłużonego okresu historii.
 • Twórz rozliczenia na żądanie dla księgowości i obciążenia zwrotnego wydziałów.
 Wydajne monitorowanie komunikacji głosowej, wideo i danych
 • Analizuj poziomy usług IP dla aplikacji sieciowych i usług korzystających z Monitora IP SLA w NetFlow Analyzer.
 • Zapewnij wysoki poziom jakości komunikacji głosowej i danych korzystając z technologii Cisco IP SLA.
 • Można zachować kartę z kluczowymi danymi wydajności ruchu danych i komunikacji głosowej.
 Wsparcie dla wielu sprzedawców i technologii przepływu
 • Zbieraj, analizuj przepływy z głównych urządzeń takich jak Cisco, 3COM, Juniper, Foundry Networks, Hewlett-Packard, extreme i innych wiodących sprzedawców
 • Raportuj o wszystkich głównych formatach przepływu jak NetFlow, sFlow, cflow, J-Flow, FNF, IPFIX, NetStream, Appflow i wielu innych
Monitorowanie przepustowości teraz stało się łatwe.
Dzięki NetFlow Analyzer możesz uzyskać pełną widoczność wykorzystania przepustowości, ruchu, wydajności aplikacji, urządzeń, interfejsów, IP, sieci bezprzewodowych, linków WAN, SSID i punktów dostępu. NetFlow Analyzer spiera również różne technologie Cisco takie jak NBAR, CBQoS, AVC i IP SLA.
 • Przeglądaj wydajność, zużycie przepustowości, ostatnie zmiany w konfiguracjach urządzeń na pojedynczej stronie migawki. Upewnij się, co jest przyczyną problemu i napraw go zanim będzie miał on wpływ na użytkowników końcowych.
 • Przeglądaj aplikacje z twojego inwentarza, które przyczyniają się najbardziej do wykorzystania sieci. Wyszczególniaj strony z migawkami aplikacji i przeglądaj najważniejsze strony.
 • Twórz i planuj alarmy oparte o wartości progowe i otrzymuj powiadomienia będąc w ruchu przez SMS, e-mail, SNMP trap, a nawet przez zgłoszenia SDP.
 •  
 •  
Szukasz właściwego narzędzia do monitorowania przepustowości?
Wybierz wersję, która w najlepszy sposób spełnia potrzeby monitorowania przepustowości i analizy ruchu.

Essential

Enterprise

Rozproszone monitorowanie
Monitoruj sieci rozproszone z pojedynczej konsoli dzięki ManageEngine NetFlow Analyzer w wersji Enterprise
 • Monitoruj wiele zdalnych placówek z centralnej lokalizacji ze szczególną kontrolą badanych serwerów w celu wizualizacji spadków wydajności. Przeglądaj szczegóły pracujących urządzeń na badanym serwerze z centralnego webowego klienta.
 • Network Utilization Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer Monitoruj kondycję, dostępność i wydajność we wszystkich badanych serwerach przez pulpit nawigacyjny serwera centralnego. Centralny serwer jest przewidziany do zapewnienia odpowiedniej wymaganej widoczności sieciowej w różnych lokalizacjach, jest łatwo skalowalny, konsolidowany i raportuje o kondycji sieci dla wielu zdalnych badanych serwerów.
 • Przeglądaj szczegóły urządzeń pracujących na badanych serwerach z webowego klienta serwera centralnego i przeglądaj informacje o urządzeniu, interfejsie i dane aplikacji.
 • Network Server Monitoring - ManageEngine NetFlow AnalyzerAnalizuj dane z różnych ataków w oparciu o rodzaj i powagę. Analizuj głębiej, aby zobaczyć szczegóły każdego widoku, z licznikiem największej liczy źródeł, obiektów docelowych i osób naruszających zasady.
 • Twórz zasady usług i porównuj zasady wydajności pre i post dzięki szczegółowym raportom CBQoS.
 •  
 •  
NetFlow Analyzer on Mobile