Czym jest monitorowanie ruchu sieciowego?

Wyzwania pojawiające się przy wyborze narzędzia do monitorowania ruchu sieciowego

Tradycyjne i darmowe narzędzia monitorowania ruchu sieciowego dla Windows analizują sieć stosując badanie sprzętu lub analizatory pakietów w celu dostarczenia szczegółowych informacji o ruchu sieciowym. Jednakże badanie sprzętowe wymaga użycia skomplikowanych procedur wdrażania i przeważnie nie uwzględnia ruchu z zastosowaniem bezpiecznych protokołów IP (IPsec).

Ponadto analizatory pakietów zalewają olbrzymią ilością danych, które nie oferują bezpośredniego wglądu w ruch powiązany z aplikacją. W takiej sytuacji dział IT musi działać w oparciu o wydłużony cykl rozwiązywania problemów, co powoduje, że dużo czasu zajmuje podjęcie kluczowych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie sieci.

W jaki sposób monitorować ruch sieciowy.

Dzisiaj dzięki innowacji NetFlow od Cisco (oraz innych przepływów od innych producentów), narzędzie od ManageEngine służące do monitorowania ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym potrzebuje dużo mniej czasu oraz pracy, do wykonania tych zadań, co przynosi lepsze wyniki dla przedsiębiorstwa. NetFlow Analyzer w sposób ciągły zbiera szczegółowe informacje o ruchu IP nie mając niekorzystnego wpływu na wydajność urządzeń i nie podnosząc kosztów.

Korzystając z eksportowanych danych NetFlow, ManageEngine NetFlow Analyzer zapewnia administratorom sieci/kierownikom przejrzystość, której potrzebują do zrozumienia sieci WAN. Wyposażony w wyczerpujące, natychmiastowe raporty dotyczące czołowych mówców, konwersacji oraz innych parametrów, monitor ruchu sieciowego wskazuje zespołom IT dokładnie to, co muszą wiedzieć w celu rozwiązania problemu lub w celu podjęcia właściwych decyzji dotyczących planowania wydajności.

Network Traffic Monitor Demo

Dowiedz się w jaki sposób odpowiednie narzędzie do monitorowania ruchu sieciowego może wpłynąć na twój biznes.
Zarejestruj się za darmo już teraz, aby uzyskać spersonalizowane demo!

Monitorowanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym z NetFlow Analyzer.

NetFlow Analyzer jest internetowym narzędziem do monitorowania ruchu sieciowego, które analizuje dane eksportowe NetFlow z routerów Cisco monitorując ruch, w tym rozmiar ruchu, prędkość ruchu, pakiety, głównych mówców, wykorzystanie przepustowości i czas największego wykorzystania.

Występuje wiele różnych raportów, które można pozyskać z NetFlow Analyzer. To narzędzie do monitorowania ruchu sieciowego jest łatwe przy wdrażaniu i w czasie obsługi. Można zainstalować NetFlow Analyzer na maszynie z systemem Windows lub Linux i korzystać z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu dla klienta. Po instalacji należy skonfigurować przełączniki/routery Cisco, aby eksportowały dane NetFlow do NetFlow Analyzer. W przeciągu minut zostaną utworzone wykresy a raporty będą tworzone automatycznie. Już jesteś gotowy do monitorowania ruchu w swojej sieci..

Eksportowanie przepływów w NetFlow Analyzer jest łatwym procesem i może być wykonane jednym kliknięciem. Natychmiast po odnalezieniu urządzeń NetFlow Analyzer zapewnia pogląd na statystyki wykorzystania przepustowości sieci i zasobów przez konfigurowalny pulpit nawigacyjny. Użytkownicy mogą przeanalizować interfejsy, aby zobaczyć ruch sieciowy i informacje o ruchu sieciowym, aplikacje, źródła, miejsca docelowe, konwersacje, DSCP (differentiated services code point) i QoS (Quality of service) ruchu. Dokładne raporty o szczegółowości jednej minuty mogą być generowane w oparciu o te kluczowe parametry danych.

 • Network Traffic Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer
 • Network Traffic Monitoring Tools - ManageEngine NetFlow Analyzer
 • Network Traffic Monitoring Software - ManageEngine NetFlow Analyzer
 • Monitor Network Traffic - ManageEngine NetFlow Analyzer
 • Windows Network Traffic Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer
 • = Linux Network Traffic Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer
PoprzedniKolejny

Istotne funkcje oprogramowania monitorującego ruch sieciowy

NetFlow Analyzer od ManageEngine jest internetowym narzędziem do monitorowania ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym stosowanym przez ponad 4 000 przedsiębiorstw, które analizują przepływy Netflow eksportowane z routerów Cisco, pozwalają uzyskać dokładne informacje o ruchu sieciowym w tym o rozmiarze ruchu, głównych mówcach, wykorzystaniu przepustowości i czasie wysokiego wykorzystania.

Informacje dostarczone przez NetFlow Analyzer pomagają zespołom IT w:

 • Identyfikacji głównych mówców oraz konserwacji w sieci: określ którzy użytkownicy i jakie aplikacje wykorzystują maksymalną przepustowość oraz dokładniej analizuj konwersacje. Dowiedz się więcej o monitorowaniu przepustowości.
 • Monitorowaniu i prognozowaniu trendów sieciowych i szablonów użycia: przeglądaj trendy ruchu sieciowego i określaj najważniejsze aplikacje i okresy maksymalnego wykorzystania. Dowiedz się więcej o analizie ruchu sieciowego.
 • Definiowaniu aplikacji do monitorowania ruchu sieciowego: stosuj kombinacje portów i protokołów w celu określenia aplikacji bez ograniczeń i przedstawienia tego ruchu w raportach. Można również mapować aplikacje do adresów IP.
 • Monitorowaniu przepustowości w oparciu o dział: określaj działy w oparciu o adresy IP, identyfikuj wykorzystanie przepustowości i wykorzystanie aplikacji dla każdego z działów.
 • Wyłącznym zarządzaniu urządzeniami: kategoryzuj urządzenia, organizuj je w logiczne grupy i monitoruj raporty ruchu odpowiednio dla tych grup.
 • Księgowości: popraw ewidencjonowanie aktywności wykorzystania zasobów dzięki statystykom w czasie rzeczywistym wykorzystania ruchu i przepustowości. Dowiedz się więcej o rozliczeniach/księgowości.
 • Monitorowaniu ruchu między placówkami: monitoruj ruch sieciowy między dwiema wybranymi placówkami, który oparty jest na adresach IP lub sieci IP. Funkcja ta pomaga w zrozumieniu zachowaniu ruchu sieciowego miedzy dwiema, zdefiniowanymi przez użytkownika, placówkami.

Sprawdź wszystkie funkcje NetFlow Analyzer. Dzięki oprogramowaniu od ManageEngine do monitorowaniu ruchu dla Windows i Linux można monitorować ruch i dużo więcej!

Pobierz | Interaktywne demo

NetFlow Analyzer to zintegrowane narzędzie do zbierania i analizowania danych NetFlow, sFlow, jFlow oraz innych. Oprogramowanie do monitorowania ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym pomaga w zarządzaniu ruchem sieciowym i wykorzystaniem łącza. To narzędzie do monitorowania ruchu nie wymaga stosowania badania sprzętowego i może być pobrane, stosowane w twoim środowisku sieciowym oraz przetestowane za darmo przez 30 dni.

Monitorowanie ruchu sieciowego i interfejs graficzny zawierający wszystkie informacje, to aspekty, za które najbardziej lubię NetFlow Analyzer.

- Infrastruktura i operacje w przemyśle komunikacyjnym