Uzyskuj dogłębny wgląd w ruch sieciowy dzięki naszemu narzędziu do analizy ruchu sieciowego.

Pełna widoczność umożliwiająca:

Czym jest analiza ruchu sieciowego?

NetFlow Analyzer, internetowe oprogramowanie do analizy ruchu sieciowego wykorzystuje dane o przepływie, takie jak dane NetFlow z urządzeń Cisco, sFlow, J-Flow, IP FIX i inne, zapisując je w celu analizy i generowania raportów ruchu. Mówiąc prosto, NetFlow Analyzer zbiera informacje o przepływie, koreluje je i prezentuje statystyki ruchu w łatwiejszej do zrozumienia i lepiej odzwierciedlającej rzeczywistość formie. Oferuje raporty i wykresy ruchu w czasie rzeczywistym pozwalające na dowiedzenie się o zachowaniu i wykorzystaniu ruchu przez aplikacje, użytkowników i ich rozmowy.

W jaki sposób analizować ruch sieciowy?

Dzięki NetFlow Analyzer możesz monitorować ruch w sieci na poziomie interfejsów, z rozdzielczością jednej minuty. Wykres z możliwością wyboru pozwala na powiększenie momentów nagłego wzrostu wykorzystania. NetFlow Analyzer pokazuje również punkty danych, zapewniające szczegółowe informacje o ruchu na wejściu i na wyjściu, takie jak szybkość, wielkość, pakiety oraz wykorzystanie całkowitego pasma.

Możesz wyświetlać nie tylko raporty od ostatniej godziny do ostatniego kwartału, to rozwiązanie do analizy ruchu sieciowego pozwala również na wybranie innego ustawionego okresu, dla jakiego chce się zobaczyć raport ruchu sieciowego. Dla wygody raporty można eksportować jako CSV lub PDF. Mogą być dość przydatne podczas prezentacji dla zarządu. Pomaga to w efektywnym wykorzystaniu NetFlow Analyzer jako analizatora ruchu sieciowego.

NetFlow Analyzer to proste, zunifikowane narzędzia do analizy ruchu sieciowego, które można prosto wdrożyć i łatwo rozpocząć korzystanie z niego. Można zainstalować NetFlow Analyzer na maszynie z systemem Windows lub Linux i korzystać z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do interfejsu klienta. Po instalacji do skonfigurowania NetFlow Analyzer musisz wyeksportować dane NetFlow w przypadku routerów/przełączników Cisco lub dowolne inne obsługiwane dane przepływu. W ciągu kilku minut będą już rysowane wykresy oparte o szczegółową analizę ruchu a oprogramowanie do analizy ruchu sieciowego będzie automatycznie generować raporty.

Zidentyfikuj głównych rozmówców w sieci prosto z pulpitu nawigacyjnego

Kiedy tylko otrzymane zostaną dane NetFlow, generowane są wykresy pokazujące szczegóły przychodzącego i wychodzącego ruchu na łączu dla ostatnich 10 minut. Z pulpitu nawigacyjnego można zidentyfikować, które interfejsy, aplikacje, użytkownicy, porty i protokoły zużywają najwięcej przepustowości. Pulpit nawigacyjny NetFlow Analyzer pozwala na dostosowanie i dodawanie widżetów zapewniających na pierwszy rzut oka główne informacje o sieci, na których chcesz się skoncentrować.

Generuj raporty raporty ruchu w czasie rzeczywistym i monitoruj dokładnie miesięczne trendy ruchu. - ManageEngine NetFlow Analyzer

Generuj raporty raporty ruchu w czasie rzeczywistym i monitoruj dokładnie miesięczne trendy ruchu.

Możesz zacząć analizowanie swoich danych o ruchu przy użyciu bardzo intuicyjnych raportów o przepustowości w analizatorze ruchu sieciowego. Skonsolidowane raporty pokazują ogólne statystyki ruchu dla każdego łącza WAN. Przy pomocy tego systemu do analizy ruchu sieciowego, możesz wyświetlać aktualne wzorce ruchu, wraz ze szczegółowymi informacjami o hostach, aplikacjach oraz rozmowach generujących ruch. Ponadto wraz z raportowaniem można również analizować trendy ruchu w sieci w celu identyfikacji szczytowych godzin użycia, metryk wykorzystania łącza i wielu innych. NetFlow Analyzer przeprowadza również dogłębną analizę pakietów w celu zapewnienia holistycznego widoku wykorzystywanych aplikacji, wykorzystywanych protokołów i innych trendów wykorzystania.

Network Traffic Analyzer Software - ManageEngine NetFlow Analyzer

Pomaga w szybszym rozwiązywaniu problemów dzięki szczegółowym informacjom o rozmowach.

Ruch przychodzący i wychodzący jest analizowany w celu ustalenia, jakie aplikacje głównie generują ruch w sieci. Z tego punktu możesz przejść do szczegółów w celu zobaczenia głównych hostów i rozmów dla każdej podanej aplikacji.

Real time Network Traffic Analyzer - ManageEngine NetFlow Analyzer

Wykrywaj wewnętrzne lub zewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa w sieci.

Jeszcze przed kategoryzacją go jako atak, wewnątrz sieci może występować jakieś nietypowe zachowanie. Analizuj swoją sieć przy użyciu raportów bezpieczeństwa w celu obserwacji tego nietypowego zachowania i kategoryzacji go jako albo uszkodzone pakiety TCP, albo nieprawidłowe przepływy TOS, albo nieprawidłowe przepływy Src-Dest, albo jeszcze inne.

Advanced Network Traffic Analysis - ManageEngine NetFlow Analyzer

NetFlow Analyzer zapewnia scentralizowaną analizę ruchu dla sieci naszych klientów mających ponad 100 interfejsów szeroko rozrzuconych po świecie. Umożliwia łatwe rozwiązywanie problemów z wąskimi gardłami w ruchu sieciowym i pomaga w planowaniu wydajności. Informacje są przedstawiane w formie przyjaznej dla użytkownika i pozwalają nam podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

- Tapan D. Bhat

dyrektor generalny w firmie Wipro Infotech