Narzędzie do monitorowania przepustowości sieci bezprzewodowych następnej generacji

„Około połowy firm na świecie wprowadzi programy BYOD do roku 2017”, przewiduje nowy raport firmy Gartner. Z uwagi na rosnącą liczbę urządzeń, którymi trzeba zarządzać w pracy, firmy coraz bardziej potrzebują redefinicji swojego środowiska w celu zwiększenia produktywności, współpracy i mobilności.

Jednak ten trwający ciągle trend powoduje wzrost zużycia przepustowości w firmie przez łączenie się urządzeń z sieciami bezprzewodowymi. W związku z tym monitorowanie ruchu zużywanego przez coraz częściej wykorzystywane aplikacje i urządzenia mobilne jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie może podjąć firma w dzisiejszym scenariuszu.

NetFlow Analyzer zapewnia następny poziom monitorowania sieci przez umieszczenie monitorowania Cisco WLC na swojej liście urządzeń, z których można uzyskiwać raporty w czasie rzeczywistym dla urządzeń bezprzewodowych. Obejmuje to również rozbudowę niektórych funkcji, takich jak grupa IP, grupa interfejsu oraz profil alertowania.

Nowa wersja oprogramowania zapewnia pełną widoczność i kontrolę całego środowiska sieci bezprzewodowych i pozwala administratorom na przechodzenie do szczegółów w celu uzyskania zaawansowanych raportów o kontrolerach WLAN, SSID, AP oraz QoS.

user dashboard 

Widok pulpitu nawigacyjnego pokazuje listę 10 najważniejszych informacji zapewniających ogólny widok całej sieci.

Wireless Network Bandwidth Monitor - ManageEngine NetFlow Analyzer 

Uzyskaj informacje o ruchu oraz ruch aplikacji dla określonego kontrolera i odnajduj AP, SSID oraz powiązanych z nimi klientów ze szczegółami rozmowy.

Cisco WLC Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer 

Monitoruj punkty dostępu przy pomocy szczegółów takich ja SSID i klient oraz chroń sieć przed niepowołanymi punktami dostępu.

Cisco Wireless LAN Controller Monitoring - ManageEngine NetFlow Analyzer 

Zapewnia szczegóły o komunikacji między klientami a punktami dostępu, co pomaga w znalezieniu nieautoryzowanych klientów usiłujących uzyskać dostęp do sieci.

Wireless Bandwidth Monitor Dashboard - ManageEngine NetFlow Analyzer 

Wyświetlaj szczegóły klientów autoryzowanych dla określonych SSID i przechodź do szczegółów w celu wykrycia ewentualnych naruszeń zabezpieczeń w dedykowanej sieci.