Raporty folderów publicznych Office 365

Foldery publiczne utworzone w środowisku Exchange Online pozwalają na łatwą współpracę w ramach organizacji, umożliwiając zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji. Foldery publiczne mogą mieć włączoną obsługę poczty i być dodawane jako członkowie do dowolnej grupy dystrybucyjnej.

O365 Manager Plus, wszechstronne narzędzie do raportowania Office 365 zapewnia złożone raporty ułatwiające zarządzanie folderami publicznymi. Przeglądaj szczegółowe dane o folderach publicznych, folderach publicznych wykorzystujących pocztę oraz ich treści i statystykach i wiele więcej. Możesz wyeksportować te raporty do formatów PDF, HTML, XLS lub CSV i zaplanować wygenerowanie ich i wysłanie e-mailem w wyznaczonych interwałach.

Raporty O365 Manager Plus dotyczące folderów publicznych Office 365 obejmują:

Raport folderów publicznych

O365 Manager Plus Raport folderów publicznych

Zobacz foldery publiczne dostępne w konfiguracji Office 365, w tym ich nazwy i ścieżki. Raport ten zapewnia również informacje dotyczące tego, czy foldery mają włączoną obsługę poczty czy też nie, czy mają podfoldery, ograniczenia rozmiaru na poszczególne elementy i wiele innych.

Foldery publiczne wykorzystujące pocztę

O365 Manager Plus Foldery publiczne wykorzystujące pocztę

Zobacz wszystkie foldery publiczne wykorzystujące pocztę dostępne w konfiguracji Office 365, w tym szczegóły dotyczące nazw wyświetlanych, adresów e-mail, nazw aliasów e-mail, dat utworzenia i wielu innych. Włączenie wykorzystania poczty przez folder publiczny pozwala użytkownikom na dodawanie elementów do folderu przez wiadomości e-mail. Elementy te są zapisywane w folderze publicznym na później.

Elementy folderów publicznych wykorzystujących pocztę

O365 Manager Plus Elementy folderów publicznych wykorzystujących pocztę

Foldery publiczne mogą zawierać dokumenty, e-maile, notatki Sticky Note kontakty i wiele innych. Ten raport pokazuje omówienie elementów obecnych w folderach publicznych z włączonym wykorzystaniem poczty, z detalami obejmującymi typ elementu, rozmiar elementu, temat elementu, data utworzenia, czas ostatniej modyfikacji i wiele więcej.

Statystyki folderów publicznych wykorzystujących pocztę

O365 Manager Plus Statystyki folderów publicznych wykorzystujących pocztę

Zobacz informacje o wszystkich folderach publicznych wykorzystujących pocztę w organizacji, w tym szczegółowe dane o liczbie elementów, liczbie właścicieli, datach utworzenia, czasach ostatniej modyfikacji, rozmiarach usuniętych elementów i wielu innych.

Raport aktywności folderu publicznego

O365 Manager Plus Raport aktywności folderu publicznego

Zobacz pełen dziennik inspekcji aktywności użytkowników w folderach publicznych, w tym szczegółowe informacje o tym, kto utworzył folder publiczny i kiedy, która operacja została przeprowadzona, stan operacji i więcej. Raport ten pomaga w obserwowaniu działań użytkowników, umożliwiając zapobieganie niepożądanym zjawiskom.