Raporty folderów publicznych Microsoft 365

Foldery publiczne utworzone w środowisku Exchange Online pozwalają na łatwą współpracę w ramach organizacji, umożliwiając zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji. Foldery publiczne mogą mieć włączoną obsługę poczty i być dodawane jako członkowie do dowolnej grupy dystrybucyjnej.

M365 Manager Plus, wszechstronne narzędzie do raportowania Microsoft 365 zapewnia złożone raporty ułatwiające zarządzanie folderami publicznymi. Przeglądaj szczegółowe dane o folderach publicznych, folderach publicznych wykorzystujących pocztę oraz ich treści i statystykach i wiele więcej. Możesz wyeksportować te raporty do formatów PDF, HTML, XLS lub CSV i zaplanować wygenerowanie ich i wysłanie e-mailem w wyznaczonych interwałach.

Raporty M365 Manager Plus dotyczące folderów publicznych Microsoft 365 obejmują:

Raport folderów publicznych

M365 Manager Plus Raport folderów publicznych

Zobacz foldery publiczne dostępne w konfiguracji Microsoft 365, w tym ich nazwy i ścieżki. Raport ten zapewnia również informacje dotyczące tego, czy foldery mają włączoną obsługę poczty czy też nie, czy mają podfoldery, ograniczenia rozmiaru na poszczególne elementy i wiele innych.

Foldery publiczne wykorzystujące pocztę

M365 Manager Plus Foldery publiczne wykorzystujące pocztę

Zobacz wszystkie foldery publiczne wykorzystujące pocztę dostępne w konfiguracji Microsoft 365, w tym szczegóły dotyczące nazw wyświetlanych, adresów e-mail, nazw aliasów e-mail, dat utworzenia i wielu innych. Włączenie wykorzystania poczty przez folder publiczny pozwala użytkownikom na dodawanie elementów do folderu przez wiadomości e-mail. Elementy te są zapisywane w folderze publicznym na później.

Elementy folderów publicznych wykorzystujących pocztę

M365 Manager Plus Elementy folderów publicznych wykorzystujących pocztę

Foldery publiczne mogą zawierać dokumenty, e-maile, notatki Sticky Note kontakty i wiele innych. Ten raport pokazuje omówienie elementów obecnych w folderach publicznych z włączonym wykorzystaniem poczty, z detalami obejmującymi typ elementu, rozmiar elementu, temat elementu, data utworzenia, czas ostatniej modyfikacji i wiele więcej.

Statystyki folderów publicznych wykorzystujących pocztę

M365 Manager Plus Statystyki folderów publicznych wykorzystujących pocztę

Zobacz informacje o wszystkich folderach publicznych wykorzystujących pocztę w organizacji, w tym szczegółowe dane o liczbie elementów, liczbie właścicieli, datach utworzenia, czasach ostatniej modyfikacji, rozmiarach usuniętych elementów i wielu innych.

Raport aktywności folderu publicznego

M365 Manager Plus Raport aktywności folderu publicznego

Zobacz pełen dziennik inspekcji aktywności użytkowników w folderach publicznych, w tym szczegółowe informacje o tym, kto utworzył folder publiczny i kiedy, która operacja została przeprowadzona, stan operacji i więcej. Raport ten pomaga w obserwowaniu działań użytkowników, umożliwiając zapobieganie niepożądanym zjawiskom.

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.