Raporty użytkowników Office 365

O365 Manager Plus pomaga śledzić wszystkie konta użytkowników w środowisku Office 365 z szerokim zestawem wstępnie skonfigurowanych raportów użytkowników. Raporty te stanowią lepszą alternatywę dla kłopotliwych skryptów PowerShell i podają wszystkie istotne, potrzebne informacje o użytkownikach Office 365 przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. To narzędzie internetowe pozwala na eksportowanie raportów do formatów PDF, XLS, HTML i CSV. Możesz również zaplanować godzinę, o której mają zostać wygenerowane raporty.

Raporty w tej kategorii obejmują:

Wszystkich użytkowników:

O365 Manager Plus Wszystkich użytkowników

Raport ten zapewnia szczegółowy podgląd wszystkich użytkowników utworzonych w środowisku Office 365. Poza wyświetlaniem wszystkich kont użytkowników Office 365, pokazuje również wartościowe informacje o kontach takie jak identyfikator obiektu, główna nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana, biuro, numer telefonu i wiele innych.

Nieaktywni użytkownicy:

O365 Manager Plus Nieaktywni użytkownicy

Raport ten pomaga zidentyfikować wszystkich użytkowników Office 365, którzy nie zalogowali się do Exchange Online przez określony czas. W raporcie wyświetlana jest również informacja o czasie ostatniego zalogowania przez danego użytkownika. Informacje te możesz wykorzystywać, aby przydzielić licencje nieaktywnych użytkowników innym, nowym użytkownikom.

Usunięci użytkownicy:

O365 Manager Plus Usunięci użytkownicy

Ten raport podaje wszystkich użytkowników usuniętych z systemu Office 365. Wyświetla również ważne informacje związane z wszystkimi usuniętymi użytkownikami i pomaga zdecydować, które usunięte konta użytkowników przywrócić. W środowisku Office 365, kiedy konto użytkownika zostanie usunięte, to dane usuniętego użytkownika są przechowywane wyłącznie przez 30 dni, po czym zostają trwale usunięte. Usunięci użytkownicy mogą zostać przywróceni wyłącznie w tym okresie.

Lista kontaktów:

O365 Manager Plus Lista kontaktów

Raport ten zapewnia pełen obraz wszystkich kont kontaktowych Office 365 w organizacji. Informacja uzyskana na podstawie tego raportu może pomóc w dodawaniu lub usuwaniu kontaktów.

Raporty użytkowników O365 Manager Plus zapewniają nie wymagające skryptów podejście do dokładnego analizowania różnych aspektów użytkowników Office 365. Informacje otrzymywane w oparciu o te raporty pozwalają dokonywać przemyślanych decyzji przy zarządzaniu środowiskiem Office 365.

Użytkownicy zsynchronizowani:

O365 Manager Plus Użytkownicy zsynchronizowani

Synchronizacja katalogów Office 365 pozwala na synchronizowanie dodawania, usuwania i zmian użytkowników oraz grup w katalogu lokalnym bezpośrednio do chmury.

Raport ten podaje wszystkich użytkowników zsynchronizowanych z konfiguracją Office 365, z lokalnego katalogu, w tym cenne informacje takie jak czas ostatniej synchronizacji katalogu, główna nazwa użytkownika, ostatnia zmiana hasła, liczba dni od ostatniej zmiany hasła, nazwa wyświetlana, biuro, numer telefonu i wiele innych.

Użytkownicy chmury:

O365 Manager Plus Użytkownicy chmury

Ten raport podaje wszystkich użytkowników obecnych wyłącznie w systemie Office 365. Wyświetla również dodatkowe informacje o użytkownikach, takie jak główna nazwa użytkownika, stan licencji, ostatnia zmiana hasła, dni od ostatniej zmiany hasła, nazwa wyświetlana, biuro, numer telefonu i wiele innych.