Raporty użytkowników Microsoft 365

M365 Manager Plus pomaga śledzić wszystkie konta użytkowników w środowisku Microsoft 365 z szerokim zestawem wstępnie skonfigurowanych raportów użytkowników. Raporty te stanowią lepszą alternatywę dla kłopotliwych skryptów PowerShell i podają wszystkie istotne, potrzebne informacje o użytkownikach Microsoft 365 przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. To narzędzie internetowe pozwala na eksportowanie raportów do formatów PDF, XLS, HTML i CSV. Możesz również zaplanować godzinę, o której mają zostać wygenerowane raporty.

Raporty w tej kategorii obejmują:

Wszystkich użytkowników:

M365 Manager Plus Wszystkich użytkowników

Raport ten zapewnia szczegółowy podgląd wszystkich użytkowników utworzonych w środowisku Microsoft 365. Poza wyświetlaniem wszystkich kont użytkowników Microsoft 365, pokazuje również wartościowe informacje o kontach takie jak identyfikator obiektu, główna nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana, biuro, numer telefonu i wiele innych.

Nieaktywni użytkownicy:

M365 Manager Plus Nieaktywni użytkownicy

Raport ten pomaga zidentyfikować wszystkich użytkowników Microsoft 365, którzy nie zalogowali się do Exchange Online przez określony czas. W raporcie wyświetlana jest również informacja o czasie ostatniego zalogowania przez danego użytkownika. Informacje te możesz wykorzystywać, aby przydzielić licencje nieaktywnych użytkowników innym, nowym użytkownikom.

Usunięci użytkownicy:

M365 Manager Plus Usunięci użytkownicy

Ten raport podaje wszystkich użytkowników usuniętych z systemu Microsoft 365. Wyświetla również ważne informacje związane z wszystkimi usuniętymi użytkownikami i pomaga zdecydować, które usunięte konta użytkowników przywrócić. W środowisku Microsoft 365, kiedy konto użytkownika zostanie usunięte, to dane usuniętego użytkownika są przechowywane wyłącznie przez 30 dni, po czym zostają trwale usunięte. Usunięci użytkownicy mogą zostać przywróceni wyłącznie w tym okresie.

Lista kontaktów:

M365 Manager Plus Lista kontaktów

Raport ten zapewnia pełen obraz wszystkich kont kontaktowych Microsoft 365 w organizacji. Informacja uzyskana na podstawie tego raportu może pomóc w dodawaniu lub usuwaniu kontaktów.

Raporty użytkowników M365 Manager Plus zapewniają nie wymagające skryptów podejście do dokładnego analizowania różnych aspektów użytkowników Microsoft 365. Informacje otrzymywane w oparciu o te raporty pozwalają dokonywać przemyślanych decyzji przy zarządzaniu środowiskiem Microsoft 365.

Użytkownicy zsynchronizowani:

M365 Manager Plus Użytkownicy zsynchronizowani

Synchronizacja katalogów Microsoft 365 pozwala na synchronizowanie dodawania, usuwania i zmian użytkowników oraz grup w katalogu lokalnym bezpośrednio do chmury.

Raport ten podaje wszystkich użytkowników zsynchronizowanych z konfiguracją Microsoft 365, z lokalnego katalogu, w tym cenne informacje takie jak czas ostatniej synchronizacji katalogu, główna nazwa użytkownika, ostatnia zmiana hasła, liczba dni od ostatniej zmiany hasła, nazwa wyświetlana, biuro, numer telefonu i wiele innych.

Użytkownicy chmury:

M365 Manager Plus Użytkownicy chmury

Ten raport podaje wszystkich użytkowników obecnych wyłącznie w systemie Microsoft 365. Wyświetla również dodatkowe informacje o użytkownikach, takie jak główna nazwa użytkownika, stan licencji, ostatnia zmiana hasła, dni od ostatniej zmiany hasła, nazwa wyświetlana, biuro, numer telefonu i wiele innych.

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.