Zaawansowany skaner portów sieciowych

O skanerze portów

Skaner portów bada twoją sieć poszukując otwartych portów i usług pracujących na nich. Skanuje zarówno porty TCP, jak i UDP w twojej sieci, które działają jako medium komunikacyjne między procesami w twojej sieci. Dla administratorów sieciowych stosowanie skanera portów pomaga w rozpoznaniu sieci zapewniając listę otwartych portów w sieci, podłączonych przełączników i usług pracujących na nich i w powiązaniu znanych usług z tymi pracującymi na portach.

Czym jest narzędzie do skanowania portów?

Narzędzie do skanowania portów sieciowych jest ważnym aspektem skanowania i zarządzania portami sieciowymi. W dużych sieciach, monitorowanie i zarządzanie otwartymi portami może być bardzo czasochłonne. Zastosowanie zaawansowanego oprogramowania do skanowania portów pomaga w skutecznym wykonywaniu tego zadania.

Skanowanie portów end to end: Skutecznie odnajduj otwarte porty TCP i UDP w twojej sieci dzięki narzędziu do skanowania portów. Oprogramowanie do skanowania portów może w sposób ciągły skanować twoją sieci i informować o aktualizacjach stanu portów sieciowych, podłączonych przełączników i usług pracujących na nich.

Brak konieczności ręcznego mapowania portów przełączników: Dowolny przełącznik w sieci powiązany jest z zestawem portów i ręczne śledzenie ich i rejestrowanie ich jest nudnym zadaniem. Narzędzie do skanowania portów podczas wykonywania skanowania pozwala administratorom sieciowym na uzyskiwanie szczegółowego wglądu w mapowanie portów przełącznika bez konieczności ręcznego śledzenia kabli.

Dlaczego skanowanie portów jest ważne?

Niestosowanie wydajnego oprogramowania do skanowania portów zdolnego do zaawansowanego skanowania naraża twoją sieć na różne ataki. Niemonitorowane porty mogą narazić twoją sieć na różne ataki w tym na wycieki danych.

Niebezpieczeństwa związane z nieposiadaniem narzędzia do skanowani portów sieciowych:

Niebezpieczeństwo otwartych portów: Niektóre porty mogą pozostawać ciągle otwarte stwarzając potencjalne zagrożenie dla sieci. Intruz może wykorzystać to do wyrządzania zniszczeń w normalnym przepływie operacji sieciowych.

Unikanie wyciekom danych: Porty sieciowe muszą być dokładnie monitorowane przez efektywne narzędzie do skanowania portów w celu uniknięcia jakichkolwiek wycieków danych i aby pomóc w zabezpieczeniu komunikacji między procesami.

Konfiguracja zaawansowanego narzędzia do skanowania portów, takiego jak OpUtils, może pomóc w eliminowaniu tego ryzyka.

Narzędzie OpUtils do zaawansowanego skanowania portów

Narzędzie do zaawansowanego skanowania portów odkrywa stan portów w sieci przez próbę podłączenia się do każdego otwartego portu. To pozwala administratorom na sprawdzenie, czy konfiguracja sieciowa jest ustawiona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa organizacji i poprawienia jej, jeżeli nie spełnia wymagań. Narzędzie do zaawansowanego skanowania portów składa się z następujących funkcji:

 1. Mapowania portów przełączników w czasie rzeczywistym.
 2. Kompletnego podsumowanie portów sieciowych.
 3. Alertów i powiadomień email.
 4. Widżetów skanowania portów.
 5. Administracyjnego włączanie lub wyłączanie interfejsów.
 6. Harmonogramu skanowania portów.
 7. Zarządzania dostępem w oparciu o role.

Mapowanie portów przełączników w czasie rzeczywistym.

Dzięki narzędziu OpUtils do skanowania portów sieciowych administratorzy sieci mogą skanować porty w czasie rzeczywistym przez ręczne dodawania przełączników, importowanie z plików CSV lub przez odnajdowanie przełączników w określonym przedziale adresów IP i wykonywanie skanowania portów sieciowych. Po dodaniu przełączników, zaawansowane narzędzie do skanowania portów wyświetla wszystkie porty, które są powiązane z odpowiednimi przełącznikami.

Mapowanie portów przełączników w czasie rzeczywistym. - ManageEngine OpUtils

Kompletne podsumowanie portów sieciowych.

Dzięki zaawansowanemu skanerowi portów administratorzy sieciowi mogą przeglądać podsumowanie portów przez kliknięcie na adres portu. Ten ekran podsumowania przedstawia szczegóły ifIndex (interface), ifName, ifDesc (opis), ifType, prędkość portu, dostępność portu, stan administracyjny i wiele innych.

Kompletne podsumowanie portów sieciowych. - ManageEngine OpUtils

Dostosowane alerty i powiadomienia email.

Oprogramowanie sieciowe skanera portów rozpoczyna alarmy związane ze zmianą zachowania portów. Serwery poczty mogą być tak skonfigurowane, aby odbierać alerty przez powiadomienia e-mail. To pozwala administratorom sieci na monitorowanie i diagnostykę sieci w bardziej skuteczny sposób. Alerty są generowane jeżeli:

 1. Wystąpi zmiana stanu portów z przejściowego na dostępny.
 2. Wystąpi zmiana w stanie portów z dostępny na wykorzystany.
 3. Wiele urządzeń jest wykrytych na tym samym porcie.
 4. Urządzenia podłączone do portu zostały zmienione.
 5. Użytkownicy przemieszczają się w sieci.

To pomaga administratorom na rozwiązywanie problemów związanych z monitorowaniem portów.

Port tarayıcı parçacıkları (widget) - ManageEngine OpUtils

Widżety skanowania portów.

Narzędzie do skanowania portów OpUtils posiada zbiór widżetów, które w oka mgnieniu zapewniają kluczowe informacje o stanie portów. Widżety na pulpicie nawigacyjnym zapewniają wgląd w:

 1. Podsumowanie o dostępności portów.
 2. Mapę skupień podsumowania o dostępności portów.
 3. Najważniejsze dziesięć grup z wolnymi portami.
 4. Najważniejsze dziesięć grup z zajętymi portami.
 5. Najważniejsze dziesięć przełączników z wolnymi portami.
 6. Najważniejsze dziesięć przełączników z zajętymi portami.

Port Scanning Tool - ManageEngine OpUtils

Administracyjne włączanie lub wyłączanie interfejsów.

Z listy przeskanowanych portów administratorzy sieciowi mogą włączać lub wyłączać interfejsy korzystając z narzędzia do skanowania portów. Można wyłączyć niewykorzystane interfejsy lub złośliwe interfejsy w sieci przez zastosowanie narzędzia do skanowania portów, aby pomóc w skutecznym monitorowaniu i zarządzaniu..

Arayüzleri yönetimsel olarak etkinleştirme veya devre dışı bırakma - ManageEngine OpUtils

Harmonogram skanowania portów.

Narzędzie do zaawansowanego skanowania portów automatyzuje skanowanie sieci pozwalając administratorom na tworzenie harmonogramów skanowania sieci. Po utworzeniu harmonogramu, skaner portów okresowo skanuje przełączniki w celu odnajdowania nowych portów i raportowania o zmianach stanu portu.

Harmonogram skanowania portów. - ManageEngine OpUtils

Zarządzanie dostępem w oparciu o role.

Korzystając z narzędzia do skanowania portów sieciowych można utworzyć wielu użytkowników z dostępem do skanowania i monitorowania portów. Zaawansowany skaner portów w OpUtils zapewnia role administratorów i operatorów dla użytkowników. Ci użytkownicy mogą być zarządzani przez administratorów IT.

Dowiedz się więcej o wszystkich zaawansowanych funkcjachOpUtils. Pobierz teraz darmową wersję próbną na 30 dni!