Zaawansowany skaner IP

Skanowanie sieci IP stało się codzienną czynnością dla administratorów sieci. Skanowanie, monitorowanie i zarządzanie przestrzenią adresów IP dla sieci może być bardzo pracochłonne. Operatorzy i administratorzy sieci zarządzający dużymi zakresami adresów IP potrzebują zaawansowanego, łatwego w wykorzystaniu narzędzia do zaawansowanego skanowania i monitorowania adresów IP. Zaawansowany skaner adresów IP w OpUtils Manage Engine to najlepsze w swojej klasie narzędzie do skanowania sieci, które może wykonać to zadanie.

Czym jest zaawansowany skaner IP?

Zaawansowany skaner sieci IP to kluczowe narzędzie sieciowe pozwalające użytkownikom na skanowanie adresów IP w celu uzyskania informacji o urządzeniach w sieci. Zaawansowane narzędzie do skanowania adresów IP zapewnia użytkownikom i administratorom sieci rozszerzoną funkcjonalność skanowania IP, która zapewnia lepszą widoczność adresów IP w sieci. Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia do skanowania adresów IP jest krytycznie istotne dla efektywnego i wydajnego monitorowania i zarządzania dowolnej sieci.

Zalety korzystania z oprogramowania do skanowania adresów IP sieci:

  • Skanowanie adresów IP sieci pomaga w uzyskaniu lepszej widoczności przestrzeni adresów IP sieci.
  • Narzędzie do skanowania IP automatyzuje proces śledzenia dostępności adresów IP i stanu ich zarezerwowania.
  • Wykorzystanie zaawansowanego skanera IP eliminuje problematyczny ręczny proces aktualizowania rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych. Zarządzaj swoją przestrzenią adresową ze zunifikowanej konsoli

Czemu wybrać OpUtils jako sieciowy skaner IP?

OpUtils to oprogramowanie do zarządzania adresami IP i portami przełączników działające jako potężny sieciowy skaner IP, pozwalający na przeanalizowanie sieci w kilka sekund. Zapewniając istotne funkcje zaawansowanego skanowania i monitorowania adresów IP, OpUtils umożliwia przeprowadzenie skanu wszystkich urządzeń w sieci. OpUtils zapewnia administratorom sieci krytyczne funkcje, takie jak:

  • Dostępność IP
  • Szczegółowe informacje o zeskanowanych IP
  • Okresowe skanowanie
  • Szczegóły podłączonego przełącznika i kolumny niestandardowe
  • Odkrywanie podsieci z routerów i serwerów DHCP MS
Dostępność IP - ManageEngine OpUtils

Dostępność IP

Dostępność adresu IP w sieci odgrywa kluczową rolę w różnych diagnozach i decyzjach sieciowych. Zaawansowany sieciowy skaner IP OpUtils zapewnia stan dostępności określonego IP przez zeskanowanie sieci.

Istnieją trzy stopnie dostępności IP:

Dostępny: Adresy IP, które są bezproblemowo dostępne w sieci i mogą zostać przypisane do innych żądających ich jednostek.

Nieustalony: Adresy IP typowo powiązane z urządzeniami w sieci, które niekoniecznie utrzymują ciągłe połączenie z siecią.

Wykorzystany: Adresy IP w sieci, które są aktualnie używane, nie mogą być przypisane do żadnego innego adresu MAC.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o dostępności adresów IP i skonfigurować alerty e-mail i uzyskiwać powiadomienia o zmianach stanu.

Szczegółowe informacje o przeskanowanych adresach IP

Zaawansowany skaner w OpUtils dla adresów IP w sieciach posiada oprogramowanie do skanowania adresów IP, które zapewnia dokładny wgląd w przeskanowane adresy IP. W tym informacje o stanie IP->DNS, DNS->IP, stanie DNS, stanie rezerwacji, stanie, rodzaju urządzeń, podłączonych portach przełącznika i wielu innych. Oprogramowanie skanera IP również pozwala administratorom sieci na przeglądanie i pobieranie szczegółowych raportów zawierających stosowane informacje o skanowaniu i monitorowaniu adresów IP dla efektywnej diagnostyki i działań związanych z przeskanowanymi adresami IP.

Okresowe skanowanie

Jednym z kluczowych kroków w skanowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu adresów IP jest okresowe skanowanie zakresów IP lub podsieci w celu śledzenia dostępności i stanu różnych adresów IP. Narzędzie OpUtils do skanowania adresów IP w sieciach pozwala administratorom na przeprowadzanie okresowego skanowania podsieci w celu zapewnienia spójności stanu i dostępności adresów IP i prezentacji tych informacji dla administratorów. Skanowania te mogą być zaplanowane do wykonania w następujących interwałach: minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące lub wyłącznie jednokrotnie.

Szczegóły podłączonego przełącznika i kolumny niestandardowe

W kolumnie „Connected Switch” (podłączone przełączniki) administrator sieci może przeglądać przełączniki, do których przypisane są skanowane adresy IP. Funkcja niestandardowej kolumny w skanerze sieci IP OpUtils pozwala użytkownikom na dodanie kolumn, które mogą być stosowane do przechowywania określonych informacji o adresach IP. Narzędzie do skanowania IP pozwala na dodanie dowolnej liczby kolumn niestandardowych i dzięki temu wybranych danych użytkownika. Można również importować dane do tych niestandardowych pól.

Odnajdowanie podsieci z routerów i serwerów MS DHCP

Skaner IP OpUtils umożliwia administratorom skanowanie zakresu sieci lub podsieci i odnajdowanie wszystkich urządzeń w tym zakresie w celu uzyskania istotnych danych o obiektach w sieci. OpUtils wspiera zarówno adresowanie IP V4 jak i IP V6. Administratorzy mogą stosować OpUtils do skanowania podsieci w następujący sposób:

Ręczne dodawanie podsieci IPV4: Przez określenie adresów sieci/podsieci, maski podsieci, nazwy, opisu oraz VLAN i lokalizacji.

Import z pliku CSV: Bezpośrednie importowanie z wykorzystaniem pliku CSV dla zbiorowego importowania.

Dodanie serwera DHCP: Zakres adresów IP, który ma być przeskanowany może być dodany przez serwer DHCP przez wprowadzenie nazwy serwera i domeny Active Directory.

Dodawanie routerów: Dodawaj routery, aby odnajdować podsieci. Routery są dodawane przez kliknięcie na Ustawienia (Settings) > OpUtils > Routery (Routers).

Po dodaniu zakresu sieci OpUtils skanuje go i wyświetla wszystkie dostępne adresy IP w tej sieci dla zdefiniowanego zakresu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu podsieci do okien skanera IP.

Wypróbuj darmową wersję demonstracyjnąlub pobierz darmową wersję OpUtils już dzisiaj, aby sprawdzić wszystkie zdumiewające funkcje jakie może zaoferować.