Powiadomienia o zmianie hasła w usłudze Active Directory (alerty w czasie rzeczywistym)

Bez szybkiego działania, nieautoryzowane lub niewłaściwe modyfikacje hasła mogą narazić dane poufne użytkowników i narazić Twoją organizację na ryzyko prawne i finansowe. ADSelfService Plus, samoobsługowe rozwiązanie do zarządzania hasłami ManageEngine, rozwiązuje ten problem poprzez wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym do użytkowników końcowych natychmiast po zmianie lub zresetowaniu ich haseł. Powiadomienia są wysyłane w wiadomościach e-mail i/lub SMS, gdy tylko zostanie wykryta zmiana hasła, co pozwala użytkownikom na szybką reakcję w celu zapobiegnięcia dalszych szkód.

Użytkownicy są natychmiast powiadamiani o zmianach swoich haseł, niezależnie od tego, czy zmiany zostały wprowadzone za pośrednictwem portalu samoobsługowego ADSelfService Plus, czy też natywnie w systemie Windows za pośrednictwem ekranu Ctrl+Alt+Del. Agent synchronizacji haseł, który stanowi część pakietu ADSelfService Plus, powiadamia użytkowników końcowych o zmianie natywnych haseł.

Synchronizacja w czasie rzeczywistym zmian natywnych haseł do systemu Windows

ADSelfService Plus, rozwiązanie do samoobsługowego zarządzania hasłami, ułatwia administratorom sprawienie, aby zmiany haseł dokonywane natywnie za pomocą interfejsów Windows były synchronizowane ze skojarzonymi systemami i aplikacjami IT. Zmiany hasła, zarówno te dokonane w Internecie, jak i w natywnych aplikacjach, są synchronizowane automatycznie w czasie rzeczywistym. To sprawia, że administratorzy mogą uniknąć pracy wymaganej do ręcznej synchronizacji haseł kilku kont użytkowników.

Agent synchronizacji haseł

Synchronizacja natywnych zmian haseł systemu Windows, takich jak zmiana hasła na ekranie Ctrl+Alt+Del oraz resetowanie hasła za pomocą konsoli ADUC odbywa się za pośrednictwem agenta synchronizacji haseł. Agent wysyła również powiadomienie w wiadomości e-mail i/lub SMS użytkownikom końcowym natychmiast po zmianie lub zresetowaniu hasła. Agent jest częścią pakietu ADSelfService Plus, ma formę pliku MSI i należy go zainstalować w głównym kontrolerze domeny.

Proces synchronizacji haseł

Agent synchronizacji haseł działa jako usługa w tle i stale sprawdza, czy hasło nie zostało zmienione. Oto, co dzieje się, gdy użytkownik końcowy zainicjuje zmianę natywnego hasła:

Proces synchronizacji haseł

 

  • Po zainicjowaniu zmiany natywnego hasła agent synchronizacji haseł otrzymuje powiadomienie z kontrolera domeny.
  • Agent synchronizacji haseł przechwytuje nowe hasło i szyfruje je ze względów bezpieczeństwa.
  • Zaszyfrowane hasło jest przekazywane do ADSelfService Plus za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (HTTPS) w celu przeprowadzenia synchronizacji.
  • ADSelfService Plus synchronizuje hasło z różnymi połączonymi kontami użytkownika.
  • Użytkownicy końcowi otrzymują wiadomość e-mail i/lub SMS z informacją o modyfikacji haseł.

Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalacji i konfiguracji agenta synchronizacji haseł.

Cały proces — od zmiany hasła przez użytkowników w Active Directory do synchronizacji haseł w docelowych systemach i aplikacjach — trwa mniej niż 30 sekund. Podobnie jak w przypadku synchronizacji internetowej, także synchronizacja haseł natywnych może być skonfigurowana tak, aby była dostępna tylko dla wybranej grupy użytkowników. Użytkownicy mogą również wybrać, które z ich kont docelowych mają być objęte procesem synchronizacji haseł, łącząc swoje konta, które nie są kontami Windows z ADSelfService Plus.

Agent synchronizacji haseł może synchronizować modyfikacje natywnych haseł Windows z Google Apps, Office 365, Salesforce, Zendesk, Microsoft Dynamics CRM, Zoho, IBM AS/400, HP-UX, Oracle Database i Oracle E-Business Suite.

Eliminacja zmęczenia hasłami dzięki natywnemu synchronizatory zmiany haseł w czasie rzeczywistym.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here