Zarządzanie hasłami Google Apps

Google Apps, oferta chmury od Google jest szeroko stosowana przez użytkowników firmowych do komunikacji e-mail, przechowywania i udostępniania plików, współpracy nad dokumentami etc. Administratorzy infrastruktury IT przedsiębiorstwa mają za zadanie upewnić się, że użytkownicy będą mieli silne hasła do swoich kont Google Apps. W przeciwieństwie do kont Windows, które są chronione przez sprawdzone zasady haseł dla domeny, Google Apps nie ma żadnych mocnych zasad chroniących poufne dane. Stanowi to poważne wyzwanie, ponieważ zarządzanie hasłami użytkowników aplikacji działającej w chmurze, takiej jak Google Apps, zwiększyłoby obciążenie pracą już przeciążonego personelu IT.

Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem tego wyzwania jest synchronizacja haseł użytkowników dla kont Google Apps z kontami usługi Active Directory Windows. W ten sposób bezpieczeństwo zapewniane przez zasady haseł domeny usługi Active Directory jest rozciągane również na hasła Google Apps.

HDlaczego synchronizować hasła z Google Apps?

  • Google Apps nie wymaga, aby użytkownicy regularnie zmieniali swoje hasła, tak jak wymaga tego Windows Active Directory. To naraża użytkownika na utratę danych poufnych, takich jak e-maile i dane przechowywane w chmurze.
  • W środowisku korporacyjnym użytkownicy muszą pamiętać więcej haseł; pierwsze do uzyskania dostępu do swojego komputera z systemem Windows, a następne do aplikacji Google Apps lub innych aplikacji przedsiębiorstwa. Zarządzanie różnymi zestawami haseł to problem zarówno dla użytkowników jak i administratorów.
  • Wreszcie hasła, które użytkownicy mogą ustawić dla swojego konta Google Apps, nie muszą przestrzegać jakichkolwiek zasad poziomu złożoności hasła, w przeciwieństwie do haseł Windows Active Directory. Jest to również poważne ryzyko, które należy zminimalizować.

Aby przezwyciężyć te wyzwania, ADSelfService Plus oferuje wszechstronne rozwiązanie do synchronizacji haseł, które synchronizuje zmiany haseł w Windows Active Directory z wszystkimi połączonymi systemami, w tym Google Apps. Poza mocniejszymi hasłami ma to jeszcze inną zaletę: samoobsługę haseł uwzględniające Google Apps. Jeżeli użytkownik kiedykolwiek zapomni swojego hasła do Google Apps, to może samodzielnie zresetować swoje hasła Windows Active Directory korzystając z ADSelfService Plus, bez uzyskiwania pomocy od działu IT. To nowe hasło jest automatycznie synchronizowane z kontami Google Apps danego użytkownika.

Korzyści synchronizacji haseł Google Apps

Synchronizator haseł dla Google Apps ADSelfService Plus toruje drogę dla jednolitego rozwiązania samoobsługowego zarządzania hasłami dla firm. Rozwiązanie z jednolitą tożsamością pozwala administratorom IT na łatwe i bezpieczne zarządzanie tożsamościami użytkowników w konfiguracji hybrydowej.

Synchronizator haseł dla Google Apps ADSelfService Plus pozwala:

  • Błyskawicznie wdrożyć bezpieczne, niezawodne, efektywne kosztowo rozwiązanie jednolitej tożsamości
  • Zmniejszyć istotne źródło problemów zgłaszanych do helpdesku i umożliwia administratorom IT skoncentrowanie się na innych ważnych zadaniach
  • Rozszerzyć zasady złożoności haseł Windows Active Directory na Google Apps oraz inne połączone systemy
  • Upewnić się, że hasła użytkowników dla konta Google Apps są okresowo zmieniane w okresie uznanym za bezpieczny
  • Ułatwić życie użytkownikom końcowym, zwalniając ich z konieczności pamiętania wielu haseł.

Korzyści z ADSelfService Plus - Self Service Zresetuj zarządzanie hasłami