Wyszukiwanie w katalogu firmowym/pracowników

Organizacje to morze ludzi, zorganizowanych w jednostki/działy, pracujących aby zrealizować wspólny cel. Interakcje między ludźmi to najczęstszy elementy pracy w organizacji. W związku z tym istotne jest, aby dana organizacja udostępniła wszystkim pracownikom funkcję wyszukiwania pracowników firmy.

To właśnie zapewnia ADSelfService Plus, oprogramowanie do resetowania hasła Windows Active Directory, jako darmową funkcję dodatkową: inteligentne przeszukiwanie katalogu firmowego, znane częściej w branży jako wyszukiwanie pracowników lub wyszukiwarka ludzi. To narzędzie do przeszukiwania Active Directory przedstawia kilka opcji filtrowania opartych o częsty klucz wyszukiwania, np. wyszukiwanie pracowników w oparciiu o e-mail, pozwalające na poszerzenie wyszukiwań pracowników w różnych domenach. Cztery operatory: „zawiera”, „zaczyna się”, „kończy się” oraz „równa się” maksymalnie upraszczają wyszukiwanie pracowników. Użytkownicy końcowi mogą uzyskać dostęp do tego darmowego przeszukiwania przez portal samoobsługi pracowników (umieszczony w prawym górnym rogu).

To nie wszystko! To oprogramowanie do wyszukiwania pracowników umożliwia administratorom IT oraz pracownikom pomocy technicznej przeglądanie informacji takich jak GUID obiektu, klasa obiektu, czas utworzenia obiektu itd. Oznacza to, że administratorzy nie będą musieli już wpisywać w Windows Active Directory długich kwerend wyszukiwania.

(Podobnie jak samodzielna aktualizacja, to narzędzie do wyszukiwania nie wymaga rejestracji)

Jakie korzyści odnoszą użytkownicy końcowi z wyszukiwarki pracowników

 • Szybkie wyszukiwanie w katalogu pracowników AD.
 • Może wyszukiwać w 3 obiektach AD, takich jak użytkownicy, kontakty i grupy.
 • Pracownicy mogą dostosowywać kryteria wyszukiwania.
 • Opcja samodzielnej aktualizacji Windows Active Directory pozwala zapewnić prawidłowość informacji.
 • Możliwość przeglądania istotnych i pełnych informacji kontaktowych, w tym fotografii, stanowiska, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu, działu, numerów telefonu komórkowego/biurowego/domowego etc.

Funkcje wyłączne dla administratorów IT w wyszukiwarce katalogu firmowego

 • Filtrowanie w wyszukiwarce pracowników w oparciu o domenę/jednostkę organizacyjną.
 • Możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn wyników wyszukiwania użytkowników końcowych.
 • Wyszukiwanie informacji użytkownika w wielu domenach.
 • Wyświetlanie GUID obiektu, klasy obiektu, czasu utworzenia etc.

UWAGA: Samodzielna aktualizacja”, „Wyszukiwanie pracowników” oraz „Schemat organizacyjny” to funkcje dodatkowe, które zawsze pozostaną darmowe, nawet jeżeli produkt zostanie usprawniony w przyszłości. Firma ManageEngine zazwyczaj oferuje swoim klientom za darmo pewne funkcje, które dla innych firm stanowią centralne elementy płatnego oprogramowania.

Schemat organizacyjny

ADSelfService Plus oferuje darmowy schemat blokowy organizacji, znany jako „Schemat organizacyjny”, przy pomocy którego możesz zobaczyć swoje stanowisko w hierarchii organizacyjnej. Poza wyświetleniem pozycji, funkcja ta pokazuje również niektóre szczegółowe informacje dotyczące danego konta.

Kilka kluczowych funkcji struktury organizacyjnej użytkownika

 • Użytkownicy mogą zobaczyć schemat blokowy powiązań pomiędzy pracownikami.
 • Użytkownicy mogą znaleźć identyfikator pracownika.

Zarządzanie tożsamościami Active Directory

ADSelfService Plus adresuje problemy bezpieczeństwa kont użytkowników związane z zarządzaniem tożsamością przez sieć Web, jak również zabezpiecza wiele innych rozwiązań do samoobsługowego zarządzania tożsamością przed atakami ze strony intruzów. Znacząco zmniejsza to kluczowe masowe zgłoszenia do pomocy technicznej wgryzające się w budżet firmy.

ADSelfService Plus rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem tożsamością w Active Directory zapewniając

 • Samoobsługowe resetowanie hasła  odblokowanie konta; kiedy użytkownicy zapomną hasła lub kiedy ich konto zostanie zablokowane.
 • Dzięki portalowi do samoobsługi przez pracowników administratorzy mogą wymuszać mocniejsze zasady haseł będąc jednocześnie pewnymi mniejszego obciążenia pracą pomocy technicznej.
 • Korzyści płynące z samoobsługi użytkowników przy aktualizowaniu ich własnych profili.
 • Mechanizm raportowania pozwalający na śledzenie wszystkich dokonanych samodzielnie przez użytkowników zmian w informacji o tożsamości przeprowadzanych przy pomocy tego oprogramowania.

 

Active-Directory-Search

 

Download