Zarządzanie tożsamościami ADSelfService Plus

Wyzwania związane z zarządzaniem tożsamościami:

Istotność zarządzania tożsamościami staje się z każdym dniem coraz wyższa, ponieważ firmy wymagają wyższego poziomu bezpieczeństwa, chroniącego konta użytkowników przed atakami ze strony intruzów. Ze wszystkich problemów związanych z tożsamością i zarządzaniem hasłami najistotniejsza jest duża ilość zgłoszeń do pomocy technicznej, ponieważ wiąże się ona z poważnym obciążeniem budżetu finansowego danej organizacji z każdym rokiem. Głównym problemem są koszty związane z wdrożeniem dodatkowych pracowników pomocy technicznej do wymuszania złożonych zasad tworzenia haseł.

Bezpieczeństwo kont użytkowników nie umożliwia kompromisów:

Nie można dopuścić do kompromisów w kwestii bezpieczeństwa kont użytkowników, ponieważ nawet niewielki wyciek tożsamości może spowodować gigantyczne szkody. Organizacje oczekują lepszych i bardziej ekonomicznych rozwiązań, pozwalających na zabezpieczenie tożsamości pracowników. ADSelfService Plus pomaga organizacjom stawić czoła kilku krytycznym wyzwaniom związanym z zarządzaniem tożsamościami, zapewniając firmom prawidłowe wyważenie pomiędzy rozwiązaniami do raportowania i do samoobsługi.

ADSelfService Plus rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem tożsamością, zapewniając

  • Możliwości samoobsługowego resetowania hasła dla użytkowników, którzy zapomnieli swojego hasła, lub którym zostało ono zablokowane
  • Korzyści płynące z samoobsługi użytkowników przy aktualizowaniu ich własnych profili.
  • Mechanizm raportowania pozwalający na śledzenie wszystkich indywidualnych działań użytkowników pr

Zwiększa również zaufanie do administratorów, ułatwiając wdrożenie mocniejszych zasad haseł.

Rozwiązanie do samopomocy obsługi haseł:

Rozwiązania do samoobsługi resetowania haseł/odblokowania kont ADSelfService Plus zapewniają łatwy w wykorzystaniu interfejs pozwalający użytkownikom na resetowanie haseł i odblokowywanie kont bez konieczności interwencji pomocy technicznej, przez udzielenie odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa/podanie kodu weryfikacji. Oznacza to, że ADSelfService Plus umożliwia użytkownikom samodzielne uwierzytelnienie (istotny aspekt zarządzania tożsamościami), drastycznie zmniejszając liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej.

Możliwości samodzielnej aktualizacji:

ADSelfService Plus pozwala użytkownikom domeny na samodzielną aktualizację informacji osobistych w Active Directory przy pomocy internetowego portalu obsługowego. Pozwala to na zapewnienie aktualności informacji w czasie rzeczywistym. Aktualne informacje o użytkownikach pozwalają zarządowi na podejmowanie odpowiednich decyzji w oparciu o najnowsze dostępne profile użytkowników.

Dziennik inspekcji dla wszystkich działań użytkowników:

ADSelfService Plus z mechanizmem raportowania pomaga administratorom wygenerować raporty z inspekcji wszystkich działań użytkowników delegowanych użytkownikom przez to oprogramowanie. Raporty z inspekcji dotyczące samodzielnego resetowania haseł, odblokowywania kont oraz aktualizowania informacji użytkowników w Active Directory są zapisywane i mogą zostać wygenerowane. Informacje z inspekcji tego, jakie działanie wystąpiło kiedy i z jakiego komputera pomaga administratorom w aktywnym ustalaniu/wykrywaniu wszelkich niewłaściwych zachowań związanych z obsługą tożsamości.

Zwiększanie zaufania dla wdrożenia mocniejszych zasad haseł:

Jeżeli administrator jest pewien mniejszej liczby połączeń z pomocą techniczną, to możliwe jest wdrożenie mocniejszych zasad haseł. Zapewnienie samoobsługowego rozwiązania do resetowania hasła zapewnia minimalizację liczby zgłoszeń, co z kolei ułatwia wdrożenie mocniejszych zasad haseł.

Inne zalety usługi ADSelfService Plus - samoobsługowe resetowanie zarządzania hasłami