Pricing  Get Quote
 
 
Self-Service Password Management & Single sign-on (SSO) Solution. Download

ADSelfService Plus là gì?

ADSelfService Plus là một giải pháp quản lý mật khẩu và đăng nhập một lần tự phục vụ cho Active Directory. Nó cung cấp tính năng tự phục vụ về mật khẩu, nhắc nhở hết hạn mật khẩu, trình cập nhật danh bạ tự phục vụ, công cụ đồng bộ mật khẩu đa nền tảng, và đăng nhập một lần cho các ứng dụng đám mây. Sử dụng các ứng dụng di động ADSelfService Plus Android và iPhone để tạo điều kiện tự phục vụ cho người dùng cuối ở bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào. ADSelfService Plus hỗ trợ bộ phận trợ giúp IT bằng cách giảm số yêu cầu cài đặt lại mật khẩu và giúp người dùng cuối tránh bực mình do máy tính không hoạt động.

Những đặc điểm nào nó cung cấp?

ADSelfService Plus chứa các tính năng danh sách sau:

Quản Lý Mật Khẩu:

Tự phục vụ về mật khẩu:

Khuyến khích người dùng cuối thực hiện cài đặt lại mật khẩu một cách an toàn và mở khóa tài khoản mà không cần sự can thiệp của bộ phận trợ giúp.

Thông báo hết hạn mật khẩu:

Nhắc nhân viên (bao gồm người dùng từ xa và người dùng VPN) về việc mật khẩu của họ sắp hết hạn qua SMS, email, hoặc thông báo đẩy.

Công cụ thực thi chính sách mật khẩu:

Tùy chỉnh các chính sách mật khẩu chi tiết ở cấp đơn vị tổ chức (OU) và cấp nhóm đối với những người dùng khác nhau ở nhiều nền tảng.

Tác tử đăng nhập tự phục vụ về mật khẩu:

Cho phép người dùng thực hiện tự phục vụ về mật khẩu ngay từ thông báo nhắc đăng nhập của Windows OS, Mac OS X, Outlook Web Access, SharePoint và Citrix Web Interface.

Tự Phục Vụ cho Active Directory:

Tự cập nhật danh bạ:

Duy trì thông tin danh bạ chính xác và cập nhật bằng cách cho phép người dùng cuối cập nhật chi tiết cá nhân của họ trong AD.

Tìm kiếm danh bạ công ty hoặc nhân viên:

Cho phép nhân viên dễ dàng tìm kiếm người dùng, số liên lạc, và nhóm trong tổ chức của bạn.

Đăng ký nhóm email:

Đặt ra các chính sách đăng ký nhóm và cho phép người dùng đăng ký hoặc rút tên khỏi các nhóm phân phối chọn lọc khi vai trò của họ thay đổi, tất cả mà không phải đến bộ phận trợ giúp.

Tự phục vụ có hỗ trợ của bộ phận trợ giúp:

Kiểm soát các thao tác tự phục vụ của người dùng dựa trên các quy tắc quy trình làm việc cài đặt sẵn bằng cách tích hợp phần mềm trợ giúp dựa trên đánh giá và phê duyệt của bạn.

Một Danh Tính:

Đăng nhập một lần đối với doanh nghiệp:

Tích hợp trên 100 ứng dụng đám mây với tài khoản Windows AD của doanh nghiệp của bạn để mang lại cho người dùng sự tiện lợi khi có thể truy cập bất kỳ ứng dụng nào bằng cách đăng nhập chỉ một lần bằng thông tin đăng nhập AD của họ.

Công cụ đồng bộ mật khẩu trong thời gian thực:

Đồng bộ tất cả thay đổi mật khẩu và tài khoản trong thời gian thực và cho phép người dùng dễ dàng di chuyển giữa các dịch vụ đám mây và hệ thống tại chỗ khác nhau bằng một mật khẩu duy nhất.

Lợi ích

  • Khuyến khích người dùng cuối bằng tính năng tự phục vụ về mật khẩu trong khắp Active Directory và nhiều ứng dụng tại chỗ và ứng dụng đám mây khác nhau.
  • Cải thiện năng suất của nhân viên bằng khả năng truy cập một cổng đến 100+ ứng dụng SSO.
  • Cải thiện an ninh và giảm rủi ro không tuân thủ bằng cách thực thi một chính sách mật khẩu chi tiết.
  • Giảm số cuộc gọi hoặc yêu cầu trợ giúp và chi phí liên quan. Đạt được lợi nhuận đầu tư vượt trội bằng một ứng dụng có giá hợp lý, dễ triển khai, có thể tùy chỉnh được.

ADSelfService Plus được tin cậy bởi

Một khung kính đơn để quản lý mật khẩu tự phục vụ hoàn chỉnh
E-pošta prenesi povezavo