Hantering av IT-säkerhet

Lösningar för hantering av IT-säkerhet, garanterad efterlevnad och granskning av användaraktivitet.

EventLog Analyzer

IT-efterlevnad och logghantering

EventLog Analyzer

 • Kostnadseffektiv programvara för logghantering och säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).
 • Automatiserar hela processen när det gäller hantering av terabyte för maskingenererade loggar.
 • Samlar in, analyserar, söker, rapporterar och arkiverar från en central plats.
 • Rapporterar kring användaraktivitet, regelefterlevnad, historiska trender med mera.
 • Mitigerar interna hot och övervakar filintegriteten.
 • Utför rättsanalyser, övervakar privilegierade användare och säkerställer efterlevnad med reglerande myndigheter.
Firewall Analyzer

Brandväggssäkerhet och konfigurationshantering

Firewall Analyzer

 • Agentfri logganalys och konfigurationshanteringsprogram för nätverkssäkerhetsenheter.
 • Samlar in, arkiverar och analyserar säkerhetsenhetsloggar och genererar rättsrapporter från en central konsol.
 • Erbjuder säkerhetsövervakning och analys för slutpunkt, Internet-övervakning för anställd och bandbreddsövervakning.
 • Stöder ändringshantering, kapacitetsplanering, policyförstärkning, säkerhet och efterlevnad av redovisningsrapportering.
 • Fungerar med öppen källkod och kommersiella nätverksbrandväggar (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort med mera) och IDS/IPS.
 • Stöder VPN, proxy och tillhörande säkerhetsenheter.
Log360

SIEM & Nätverkshotbegränsning

Log360

 • Omfattande SIEM-lösning för företagsnätverket.
 • Samlar in, analyserar, söker, rapporterar och arkiverar från en central plats.
 • Övervakar Active Directory-miljön för att söka alla domänhändelser, inklusive användare, grupp, dator, GPO och OU-ändringar.
 • Granskar Windows-filservrar, klusterhanterare vid fel, NetApp för ändringar av filer och mappar, åtkomst, delningar och behörigheter.
 • Bidrar till intern hotmitigering genom att erbjuda användaren kontexten för all nätverksaktivitet.
 • Bidrar till extern hotmitigering genom att granska nätverksenheter, databas- och applikationsservrar, sårbarhetsskannrar och hotintelligenslösningar.
 • Molnsäkerhetsverktyg för att spåra all aktivitet som sker på plattformar i det offentliga molnet: Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure.
Password Manager Pro

Behörig lösenordshantering

Password Manager Pro

 • En säker bank för lagring och hantering av delad känslig information, såsom lösenord, dokument och digitala identiteter i företag.
 • Centraliserar lösenordslagring och åtkomst för att eliminera lösenordsbrist och säkerhetsavbrott.
 • Automatiserar ofta förekommande lösenordsändringar i viktiga system för att höja IT-produktiviteten.
 • Erbjuder arbetsflöden för godkännande och varningar i realtid för lösenordsåtkomst för att upprätta preventiva och detekterande säkerhetskontroller.
PAM360

Slutför priviligierad åtkomstsäkerhet för företag

PAM360

 • Webbaserad lösning för att fullständigt hantera privilegierade konton och kontrollera åtkomst från en enhetlig konsol.
 • Kan direkt integreras med populära certifieringsmyndigheter som Digicert, GoDaddy och Let's Encrypt, och bidrar till att uppnå en heltäckande livscykelhantering av SSL-certifikat och digitala identiteter.
 • Automatiserar upptäckt av privilegierade identiteter – privilegierade konton, SSH-nycklar och SSL-certifikat.
 • Hjälper privilegierade användare att starta direkta enklicksanslutningar till fjärrvärdar via säkra, lösenordsfria portaler.
 • Tilldelar privilegierad JIT-åtkomst till användare, återkallar automatiskt behörigheter efter en viss period och återställer lösenord direkt.
 • Skuggar användarsessioner och registrerar dem i realtid för att stödja utredningsgranskningar.
 • Övervakar alla händelser kring privilegierade kontoåtgärder nära genom AI- och ML-drivna funktioner för anomalidetektering och vidarebefordrar kontextrika loggar till SNMP-servrar.
 • Tillhandahåller en rad intuitiva, schemalagbara anpassade rapporter om användaråtkomst och aktivitetsdata, vilket hjälper företag att följa olika regler.
 • Skyddar CI-/CD-plattformar mot angrepp baserade på autentiseringsuppgifter och eliminerar hårdkodning med autentiseringsuppgifter genom säkra API:er för heltäckande kommunikation.
ADAudit Plus

Active Directory ändringsgranskning och rapportering

ADAudit Plus

 • Webbaserat Active Directory-verktyg för att söka alla domänhändelser, inklusive användare, grupp, dator, GPO och OU-ändringar.
 • Granskar Windows-filservrar, klusterhanterare vid fel, NetApp för dokumentändringar av filer och mappar, revidionsåtkomst, delningar och behörigheter.
 • Övervakar varje användarin- och utloggning, inklusive varje lyckad och misslyckad inloggning i nätverksarbetsstationerna.
 • Söker Windows-medlemsservrar, FIM, skrivare och USB-ändringar med händelsesammanfattning; spårningsprogram, policy och systemhändelser.
 • Tar fram 150+ förberedda granskningsrapporter med snabbmeddelanden via e-post för att garantera säkerheten och uppfylla kraven på IT-efterlevnad.
Key Manager Plus

SSH-nyckel och SSL-certifikatshantering

Key Manager Plus

 • Upptäck SSH-systemen i nätverket, rangordna användare och privata nycklar.
 • Konsolidera alla upptäckta SSH-nycklar i en säker, central lagringsplats.
 • Skapa och distribuera nya nyckelpar på målsystem och rotera dem med jämna mellanrum.
 • Starta direkta SSH-anslutningar med målsystem; granska och sök alla användaraktiviteter.
 • Upptäck och konsolidera alla SSL-certifikat i en central lagringsplats och ta emot varningar när de är på väg att gå ut.
 • Centralisera certifikat och CSR-skapandeprocess; identifiera och eliminera svaga SHA-1-certifikat.
Device Control Plus

Dataläckageförhindringsmjukvara för löstagbara enheter

Device Control Plus

 • Kontrollera, blockera och övervaka åtgärderna för alla USB-enheter och perifera enheter
 • Skapa och distribuera policier för att förhindra dataförlust och datastöld via löstagbara enheter
 • Konfigurera filöverföringsbegränsningar för att förhindra obehörig dataförflyttning till eller från din dator
 • Implementera rollbaserad åtkomstkontroll för att förhindra obehörig åtkomst till dina data
 • Utdela tillfällig åtkomst till löstagbara enheter för att förhindra överdrivna åtkomstbehörigheter
 • Skapa en tillförlitlig enhetslista för att tillåta tillförlitliga enheter åtkomst till din dator
 • Märk och åtgärda insideraktivitet med intuitiva paneler och noggranna granskningsrapporter
Exchange Reporter Plus

Ändringsgranskning och rapportering för Exchange Server

Exchange Reporter Plus

 • Webbaserad lösning för ändringsgranskning och -rapportering för MS Exchange-miljöer.
 • Söker och övervakar företagsstrukturen i ActiveSync och tillgångarna för relaterade smarta enheter.
 • Rapporter kring användning av Outlook Web Access, postlådetrafik och postlådetillväxt.
 • Stöder anpassade rapporter som använder datafiler, automatisk schemaläggning och rapportskapande i flera format.
 • Erbjuder en granskningsfunktion som aktiverar undersökning av obehöriga postlådeinloggningar och andra viktiga ändringar.
ADManager Plus

Active Directory-hantering och -rapportering

ADManager Plus

 • Det webbaserade verktyget för Active Directory-hantering med administrationsalternativ via iPhone- och Android-appar.
 • Erbjuder en enkel konsol för Active Directory- och Exchange-hantering.
 • Erbjuder användarskapande i ett steg med inställningar för Exchange, LCS/OCS, och Lync.
 • Stöder mall- och CSV-baserat bulkanvändarskapande.
 • Inkluderar 150+ förberedda, åtgärdsbara rapporter, inklusive säkerhet, efterlevnad (SOX/HIPAA) och distributionslistrapporter.
 • Stöder granulär roll- och OU-baserad delegering av supportaktiviteter.
 • Automatiserar användarlivscykelhantering, AD-rensning och andra avgörande uppgifter.
ADSelfService Plus

Active Directory-lösenordshantering

ADSelfService Plus

 • Förenklar lösenordshantering med självservice för slutanvändare samtidigt som du säkerställer hög säkerhet med flerfaktorautentisering.
 • Implementerar granulära lösenordspolicyer över Active Directory och molnapplikationer.
 • Synkroniserar automatiskt lösenord för att säkert förena identiteter över flera plattformar.
 • Erbjuder sömlös och säker åtkomst till molnapplikationer med Active Directory-baserad enkel inloggning.
 • Meddelar användare med jämna mellanrum via e-post, SMS och push-aviseringar att förhindra lösenordsutgång.
M365 Manager Plus

Microsoft 365 Säkerhet och efterlevnad

M365 Manager Plus

 • Uppfyll olika industrimandat, såsom HIPAA, SOX, GLBA, PCI DSS, och FISMA med separata rapporter med fullt syfte i M365 Manager Plus.
 • Övervaka och undersök all ingående och utgående mejltrafik avseende dataförlustskyddspolicy (DLP) och regelträffar.
 • Övervaka all ingående och utgående skräppost och skadlig programvarutrafik i din Exchange-organisation.
 • Visa detaljer för alla In-Place eDiscovery-sökningar och ändringar som gjorts av In-Place eDiscovery-objekt.
 • Sök alla ActiveSync-aktiverade mobila enheter i din Exchange Online-miljö.
 • Granska användaraktiviteter i Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway och andra tjänster. Spara granskningsdata så länge du behöver för att passera de inbyggda Microsoft 365-arkivgränserna.
 • Håll dig informerad om kritiska aktiviteter och ändringar i din Microsoft 365-miljö med anpassade varningar för varje Microsoft 365-tjänst.
Network Configuration Manager

Hantering av nätverkskonfiguration

Network Configuration Manager

 • Webbaserad lösning med nätverksändring för flera leverantörer, konfiguration och efterlevnadshantering (NCCM).
 • Erbjuder NCCM-tjänster för växlingar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter.
 • Ger en integrerad lösning för automatisering och kontroll av hela livscykeln för enhetskonfigurationshantering.
 • Upprättar en enkel, centraliserad GUI för hantering av konfigurationer, ändringskontroll, efterlevnadsgaranti och uppgiftsautomatisering.

Priviligierad sessionshantering för fjärråtkomstsäkerhet

Access Manager Plus

 • En webbaserad programvara för att säkra fjärråtkomst och hantera privilegierade sessioner från en central konsol.
 • Gör det möjligt för privilegierade användare att få åtkomst till fjärrmålssystem via enklicksportaler utan lösenord.
 • Ger användare åtkomst till kritiska system baserat på deras roller.
 • Stöder RemoteApp för Windows, dubbelriktad fjärröverföring av filer och hopp servrar för Windows och Linux för att underlätta åtkomst till datacenter.
 • Övervakar privilegierade sessioner i realtid och registrerar alla privilegierade användarsessioner med uppspelningsfunktioner för granskning efter sessionen.
 • Tillåter administratörer att avsluta ovanliga aktiviteter för att förhindra missbruk.
 • Fångar varje privilegierad sessionsaktivitet genom redovisningsspårning för rättstekniska utredningar.
 • Hjälper företag att följa olika bransch- och myndighetsbestämmelser, som HIPAA, PCI, GDPR, NERC-CIP, o.s.v.
Patch Connect Plus

Hantera tredjepartspatchar med Microsoft SCCM

Patch Connect Plus

 • Lägg till befintliga funktioner för Microsoft SCCM och lägg till möjligheten att patcha tredjepartsprogram.
 • Använder samma SCCM-patchdistribueringsinfrastruktur.
 • Stöder uppdateringar av över 250 tredjepartsprogram.
 • Automatiserar skanning och distribuering av patchar.
 • Ta emot meddelanden om status för distribuerade patchar.
Cloud Security Plus

Hantering av molnsäkerhet och logg

Cloud Security Plus

 • Webbaserat molnsäkerhetsverktyg för att spåra all aktivitet som sker på plattformar i det offentliga molnet: Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure.
 • Loggar AWS-miljöändringar i IAM-aktivitet, användarinloggningsaktivitet och händelser som sker i Amazon EC2, Nätverkssäkerhetsgrupper, Elastiska IP-adresser, ELB, Autoskalning, WAF, STS, RDS, AWS konfig, VPC och S3.
 • Erbjuder insyn i Microsoft Azure-användaraktivitet och alla ändringar som görs av nätverkssäkerhetsgrupper, virtuella nätverk, applikationsgatewayer, trafikhanterare, DNS-zoner, virtuella datorer, databaser och lagringskonton.
 • Varningsmeddelanden via e-post kan konfigureras för att skickas när ovanliga aktiviteter, trender och andra säkerhetshot uppstår.
 • Automatisera rapportskapande genom schemaläggning av rapporter vid en angiven tidpunkt. Dessa rapporter sparas på den användardefinierade sökvägen och kan även tas emot via e-post.
Patch Manager Plus

Molnbaserad patch-hantering

Patch Manager Plus

 • Automatisering av molnbaserad patch-hantering för Windows och över 250 tredjepartsapplikationer
 • Patchning av distribuerade och fjärranslutna kontor
 • Automatisera patchningsprocessen från detektering till distribuering
 • Sök regelbundet efter sårbarheter och patchar
 • Testa patchernas stabilitet
 • Användarmeddelanden, anpassningar och patchningskontroller
 • Bibehåll ständig efterlevnad med säkerhetsstandarder
 • Avvisa patchar för specifika grupper eller applikationer
 • Rapporter och granskningar för avancerad patch-hantering
DataSecurity Plus

Filservergranskning och dataidentifiering

DataSecurity Plus

 • Webbaserad, realtids Windows-filserveråtkomstgranskning och lagringsanalysverktyg som bidrar till att uppfylla datasäkerhet, informationshantering och efterlevnadsbehov.
 • Spåra och analysera åtkomst till filer och mappar genom att söka bland anomalier, registrera åtkomstmönster och undersöka delnings- och NTFS-behörigheter.
 • Optimera lagringsutrymmet genom att isolera gamla, föråldrade filer som inte är av företagstyp, få insyn i diskutrymmesanvändning och visa fil- och mappegenskaper.
 • Svara aktivt på säkerhetsbrott med snabbmeddelanden. Detektera och räkna ransomware med massåtkomstvarningar och svarsautomatisering.
 • Håll dig kompatibel med SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR, och andra regelmässiga mandat.
Browser Security Plus

Programvara för webbläsarhantering och säkerhet

Browser Security Plus

 • Konfigurera och distribuera policyer för att förhindra hot och dataintrång
 • Hantera och kontrollera webbläsartillägg och plugins
 • Isolera IT-godkända och ej godkända webbplatser för att förhindra dataöverträdelser
 • Se till att förutbestämda standarder som STIG och CIS följs
Mobile Device Management

Lösningar med hantering av mobila enheter

Mobile Device Manager Plus

 • Plattformsöverskridande support för iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS och tvOS.
 • Installera, avinstallera, konfigurera och uppdatera appar utan användarens ingripande.
 • Över 30 säkerhetsbegränsningar och konfigurationer för förbättrad enhets- och datasäkerhet.
 • Isolera enheter för att eliminera användarens integritetsproblem i en BYOD-installation.
 • Övervaka och ge användare åtkomst till företagets Exchange-konto endast med registrerade enheter.
 • Integrera med andra lösningar med offentligt tillgängliga API:er för omfattande enhetshantering.

Programvara för applikationskontroll och hantering av privilegier

Application Control Plus

 • Upptäck och filtrera omedelbart alla aktiva applikationer.
 • Förenkla skapande och hantering av listor för applikationskontroll med fördefinierade regler.
 • Skapa vitlistor för applikationer genom att tillämpa en förtroendecentrisk strategi.
 • Förhindra skadlig programvara, nolldagssårbarheter och avancerade beständiga hot genom svartlista skadliga körbara program och applikationer.
 • Ta hänsyn till nätverkets unika förutsättningar med de olika tillgängliga flexibilitetslägena.
 • Hantera och åtgärda enkelt grålistade applikationer.
 • Kontrollera applikationsspecifik privilegierad åtkomst och minska chansen att angrepp utnyttjar privilegierade referenser.

Programvara för hantering av företagssårbarhet

Vulnerability Manager Plus

 • Övervaka kontinuerligt och automatisera skanning för att hålla dig informerad om nya sårbarheter.
 • Förutsäg verkliga risker från en mängd sårbarheter.
 • Upptäck och eliminera säkerhetsfelkonfigurationer som standardlösenord, öppna delningar, obehöriga användare, o.s.v.
 • Automatisera vad som ska korrigeras, när det ska korrigeras och hur det korrigeras för Windows, macOS, Linux och över 250 tredjepartsapplikationer.
 • Skydda dina internetanslutna servrar från många sorters angrepp, som till exempel XSS, klickkapningsangrepp, och råstyrkeattacker, o.s.v.
 • Upptäck och eliminera obehörig programvara som ej stöds i ditt nätverk.
 • Minska nolldagarssårbarheter utan att behöva vänta på en korrigering.
Molnbaserad lösning för hantering av mobila enheter för MSP:er

Hantering av fjärranslutna mobila enheter för MSP:er

Mobile Device Manager Plus MSP

 • Stöder flera klienter för att möjliggöra hantering av olika företagsenheter från en enda konsol.
 • Distribuera enheter på några minuter med automatisk registrering av Apple-, Android-, Windows- och Chrome-enheter.
 • Få åtkomst till och distribuera företagets resurser på ett säkert sätt.
 • Kontrollera enheter på distans utan att installera ytterligare agenter.
 • Hantera mobila tillgångar och sök enhetsrelaterad information.
 • Skydda företagsdata på förlorade enheter med omedelbara fjärrkommandon.
 • Tillgängligt som en lokal lösning och molnlösning.

Priviligierat kontoskydd för tjänsteleverantörer

Password Manager Pro MSP

 • Spara och hantera klientens privilegierade konton på ett säkert sätt, från en centraliserad konsol, bakom en arkitektur med flera innehavare för tydlig datasegregering.
 • Dela uppgifter selektivt bland MSP-tekniker för att styra åtkomsten till klienternas nätverk.
 • Erbjud kritiskt dataskydd över och bortom kundernas säkerhetsriktlinjer för känslig information.
 • Demonstrera säkerhet med djupgående rapporter om åtkomstdetaljer, principtillämpning och underhåll med strikt kontroll för att vinna kundernas förtroende.
FileAnalysis

Lösning för filsäkerhet och lagringsanalys

FileAnalysis

 • ROT-datahantering: Lokalisera och rensa överflödiga, föråldrade och triviala (ROT) data och andra skräpfiler för att återfordra primär lagring.
 • Analysenhet för diskutrymme: Spåra diskanvändningsmönster och meddela administratörer när fritt utrymme faller under en förkonfigurerad gräns.
 • Behörighetsanalysenhet: Generera direktrapporter om användares effektiva behörigheter och identifiera vem som har åtkomst att göra vad med dina affärskritiska data.
 • Datariskskanner: Identifiera data som är mest sårbar mot säkerhetshot, som överexponerade mappar, filer med brutna arv och filer infekterad med utpressningstrojan.
 • Hantering av kvarlämnad fil: Hitta och hantera filer som ägs av inaktiva, inaktiverade eller raderade användare.
M365 Security Plus

Microsoft 365 Security and Protection

M365 Security Plus

 • Förhindra säkerhetsöverträdelser med anpassade granskningsprofiler och detaljerade granskningsrapporter om olika användare och administratörsaktiviteter.
 • Ge snabb avhjälpning av kritiska händelser med aviseringar i realtid och skapa anpassade aviseringsprofiler som passar dina behov.
 • Förhindra serviceavbrott med övervakning dygnet runt av Microsoft 365-funktioner för hälsa och prestanda och slutpunkter samt med direkta aviseringar.
 • Granska e-postmeddelanden med automatisk innehållssökning för att upptäcka personlig information och potentiella harpunfiskeangrepp.
 • Skapa anpassade serviceavdelningsroller och delegera rutinuppgifter till icke-administratörsanvändare utan att höja deras Microsoft 365-behörigheter.
PAM360 (MSP)

Omfattande privilegierad åtkomsthantering för MSP:er

PAM360 (MSP)

 • Webbaserad lösning med avancerade funktioner för att centralt styra privilegierad åtkomst till affärsinformationssystem och övervaka privilegierad användaraktivitet
 • Automatiserar upptäckt av privilegierade identiteter – privilegierade konton, SSH-nycklar och SSL-certifikat.
 • Kan direkt integreras med populära certifieringsmyndigheter som Digicert, GoDaddy och Let's Encrypt, och bidrar till att uppnå en heltäckande livscykelhantering av SSL-certifikat och digitala identiteter.
 • Hjälper privilegierade användare att starta direkta enklicksanslutningar till fjärrvärdar via säkra, lösenordsfria portaler.
 • Tilldelar privilegierad JIT-åtkomst till användare, återkallar automatiskt behörigheter efter en viss period och återställer lösenord direkt
 • Skuggar användarsessioner och registrerar dem i realtid för att stödja utredningsgranskningar
 • Övervakar alla händelser kring privilegierade kontoåtgärder nära genom AI- (artificiell intelligens) och ML-drivna funktioner (maskininlärning) för anomalidetektering och vidarebefordrar kontextrika loggar till SNMP-servrar
 • Tillhandahåller en rad intuitiva, schemalagbara anpassade rapporter om användaråtkomst och aktivitetsdata, vilket hjälper företag att följa olika regler
 • Skyddar plattformar för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD) mot autentiseringsbaserade attacker och eliminerar hårdkodning av autentiseringsuppgifter genom säkra API:er för applikation-till-applikation-kommunikation (A-till-A)/
Endpoint DLP Plus

Avancerad lösning för förebyggande av dataförlust för slutpunkter

Endpoint DLP Plus

 • Automatisera djupgående innehållsinspektion för att lokalisera alla strukturerade och ostrukturerade känsliga data, inklusive immateriella rättigheter och PII, såsom hälsojournaler och finansiella konton.
 • Kategorisera vanliga typer av känsliga filer med fördefinierade mallar eller anpassade mekanismer.
 • Containerisera data till specifika betrodda applikationer.
 • Välj exakt vilka webbläsare och webbdomäner som får behandla känsliga uppgifter.
 • Blockera alla olagliga överföringar av känsliga data via tredje parts molnlagring eller tjänster.
 • Förhindra dataläckage eller spionage genom att övervaka och kontrollera känsliga e-postbilagor som skickas via företags- och Outlook-e-postadresser.
 • Övervaka och kontrollera kringutrustning för att förhindra dataläckage
 • Bidragspolicy åsidosätter och åtgärdar snabbt falska positiva resultat
 • Använd instrumentpanelens infografik för att hålla dig uppdaterad om dataaktiviteter inom nätverket
 • Analysera djupgående rapporter för att spåra användarbeteende för att förhindra insiderhot
Endpoint Central

Integrerad skrivbords- och mobil enhetshantering

Endpoint Central

 • Webbaserad lösning för hantering av tusentals servrar, stationära datorer och mobila enheter från en central plats.
 • Skapar en enpunktslösning för skrivbord och MDM (mobile device management).
 • Erbjuder en holistisk lösning för att hantera alla MDM-aktiviteter.
 • Erbjuder en prisvärd och användarvänlig lösning som är inom räckhåll i alla organisationer.