Διαχείριση εφαρμογών

Το OpManager Plus ενοποιείται με το  Applications Manager - τη λύση μας για παρακολούθηση της απόδοσης των εφαρμογών - για να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι οι κρίσιμες εφαρμογές σας ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των τελικών χρηστών. Το Applications Manager παρέχει εξεζητημένη υποστήριξη παρακολούθησης για περισσότερες από 100 εφαρμογές και τύπους διακομιστών.

Διαχείριση εφαρμογών

Ανίχνευση εφαρμογών και χαρτογράφηση εξάρτησης

Ανακαλύψτε γρήγορα εφαρμογές και χαρτογραφήστε τις σχέσεις τους για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποδομής σας όσο πολύπλοκη και αν είναι.

Διαχείριση σφαλμάτων με ανάλυση βασικών αιτίων

Προσδιορίστε σφάλματα σε εφαρμογές και επιλύσετε τα πριν εξελιχθούν σε προβλήματα που θα επηρεάσουν τελικούς χρήστες. Λάβετε ειδοποιήσεις για προβλήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS. Αυτοματοποιήστε την επίλυση προβλημάτων με διορθωτικά προγράμματα και script και αποστολή SNMP trap. Αυτόματη εκκίνηση, διακοπή ή επανεκκίνηση υπηρεσιών Windows, VM και Amazon EC2 - ή ενεργοποίηση άλλων ενεργειών - όταν παραβιάζονται τα όρια.

Ανίχνευση ανωμαλιών

Ορίστε τιμές αναφοράς για διάφορες μετρήσεις για να ανιχνεύσετε ανωμαλίες στην απόδοση των εφαρμογών και του διακομιστή.

Ισχυρή αναφορά

Οι εκτενής δυνατότητες των αναφορών σας βοηθούν να εντοπίζετε προβλήματα στις εφαρμογές, να προγραμματίζετε τη χωρητικότητα για καλύτερη διαχείριση των επιχειρσιακών αναγκών σας.

Παρακολούθηση των επιδόσεων

Παρακολουθήστε πάνω από 100 βασικούς δείκτες απόδοσης των εφαρμογών σας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου απόκρισης, της διαθεσιμότητας πόρων, της χρήσης της CPU και της χρήσης της μνήμης.

Παρακολούθηση cloud

Παρακολουθήστε προσεκτικά όλα τα στοιχεία της εφαρμογής σας, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών που τις φιλοξενούν, των βάσεων δεδομένων, των διακομιστών, της αρχιτεκτονικής VMware και την ανταλλαγή διαδικτυακών επικοινωνιών. Παρακολουθήστε δυναμικά την υγεία και τις επιδόσεις της σημαντικής αυτής υποδομής, καθώς και τις εφαρμογές που φιλοξενούνται εκεί. Παρακολουθήστε την υγεία και την απόδοση των instances της Amazon EC2 και RDS, 24 * 7.