Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου

Το OpManager Plus παρέχει λύση διαχείρισης παραμετροποίσης και συμμόρφωσης (NCCCM) για switches, routers, firewalls και άλλες συσκευές δικτύου. Βοηθά στην αυτοματοποίηση και τον απόλυτο έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής της διαχείρισης της παραμετροποιησης συσκευών. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν

Προγραμματισμός και αυτοματοποίηση παραμέτρων αντιγράφων ασφαλείας

Προγραμματισμός και αυτοματοποίηση παραμέτρων αντιγράφων ασφαλείας

Το δομοστοιχείο παραμετροποίσης δικτύου (Network Configuration Module) στο OpManager Plus επιτρέπει στο διαχειριστή να προγραμματίσει την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των παραμέτρων συγκεκριμένων συσκευών καθώς επίσης να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την μαζική τους δημιουργία (μέχρι 250 συσκευές ανά backup). Η συχνότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, μπορεί να είναι ωριαία, καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία ή όποτε χρειαστεί.

Αυτό δίνει στον διαχειριστή ευελιξία να προγραμματίσει τις εργασίες αυτές σε ώρες μη αιχμής. Η αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ενεργοποιείται όταν γίνει προσπάθεια αλλαγής των παραμέτρων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους. Το OpManager Plus εντοπίζει τις αλλαγές μέσω των μηνυμάτων syslog που λαμβάνει από τις συσκευές.

Παρακολούθηση αλλαγών παραμετροποίησης

Παρακολούθηση αλλαγών παραμετροποίησης

Οι διαχειριστές παρακολουθούν τις αλλαγές που γίνονται και να ανιχνεύουν τυχόν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Ενεργοποιώντας το στο OpManager Plus, οι διαχειριστές μπορούν να

  • Καταγραφή παραμέτρων αν κι εφόσον πραγματοποιούνται αλλαγές
  • Λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ανίχνευση αλλαγών
  • Βλεπουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος πραγματοποίησε την αλλαγή και από πού (η διεύθυνση IP)
  • Ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών σε πραγματικό χρόνο

Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη

Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη

Οι χρήστες εκτελούν διάφορες λειτουργίες στη συσκευής τους, όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων, ή μεταφόρτωση παραμέτρων στη συσκευή, ενεργοποιώντας την ανίχνευσης των αλλαγών σε πραγματικό χρόνο κλπ. Αν κάτι πάει στραβά εξαιτίας μιας λανθασμένης επιλογής ή κάποιας παραβίασης κανόνων ασφάλειας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από που προήλθε για να αποδοθούν σωστά οι ευθύνες. Για να διασφαλιστεί αυτό, είναι απαραίτητο να καταγράψουμε τις πληροφορίες σχετικά με το ποιος ξεκίνησε ποια διαδικασία, σε ποια συσκευή, την ώρα και το αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται με τη λειτουργία Ελέγχου στη ενότητα παραμετροποίησης δικτύου του OpManager Plus και ονομάζεται " Device Operation Audit ".

Παρακολούθηση κατάστασης συμμόρφωσης

Παρακολούθηση κατάστασης συμμόρφωσης

Η ενότητα παραμετροποίησης δικτύου στο OpManager βοηθά τους διαχειριστές να καθορίζουν και να εφαρμόζουν πρότυπα. Τα πρότυπα θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε - εξασφαλίζοντας την παρουσία ή την απουσία συγκεκριμένων συμβολοσειρών, εντολών ή αξιών. Το OpManager Plus θα σαρώσει τη παραμετροποίηση για τη συμμόρφωση με τους κανόνες / τις πολιτικές που έχουν οριστεί και θα αναφέρει τις παραβιάσεις. Αναπαράγονται αναφορές σχετικά με τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις παραβιάσεις.