Παρακολούθηση Διακομιστών

Το OpManager Plus υποστηρίξει πολλούς κατασκευαστές για την συνεχή παρακολούθηση διαφόρων ειδών διακομιστών και κρίσιμων εφαρμογών, μαζί με τις υπηρεσίες και διαδικασίες τους. Επιτρέπει κατά διαστήματα την παρακολούθηση διακομιστών μέσω πρωτοκόλλων SNMP και WMI διασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση τους. Αποθηκεύει τα δεδομένα για την αναδρομική εξέταση επιδόσεων και περιστατικών, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης περισσότερων εργαλείων παρακολούθησης διακομιστών.

Παρακολούθηση Διακομιστών

Παρακολούθηση επιδόσεων διακομιστή σε πραγματικούς χρόνους

Παρακολούθηση επιδόσεων διακομιστή σε πραγματικούς χρόνους

Παρακολούθηση επιδόσεων διακομιστή σε πραγματικούς χρόνους

Παρακολουθήστε μετρήσεις CPU, μνήμης και χρήση δίσκου ζωντανά με γραφήματα - σε πραγματικούς χρόνους. Εντοπίστε με ακρίβεια περιστατικά για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για την καλύτερη κατανόησή τους και αντιμετώπισή τους διορθώσετε το πρόβλημα προτού βλάψει σοβαρά την επιχείρησή σας.

Παρακολούθηση διαφόρων τύπων διακομιστών

Παρακολούθηση διαφόρων τύπων διακομιστών

Το OpManager Plus υπερβαίνει τη βασική παρακολούθηση διακομιστών συμπεριλαμβάνοντας υποστήριξη για SMTP, POP και IMAP στους διακομιστές Exchange. Παρακολουθήστε πάνω από 15 βασικές υπηρεσίες και 50 κρίσιμες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένου Public Store, Private Store, μεγέθη και Sent Queue.

Το OpManager Plus μπορεί επίσης να ανιχνεύσει απόπειρες παραβίασης σε διακομιστές που φιλοξενούν εφαρμογές, και αποτυχημένες απόπειρες εισόδου λόγω λανθασμένων κωδικών πρόσβασης, κλείδωμα λογαριασμού και αποτυχημένες προσπάθεις πρόσβασης σε ασφαλή αρχεία – με την επεξεργασία αρχείων καταγραφής συμβάντων (logs) των Windows και παρακολουθώντας syslogs.

Παρακολούθηση υπηρεσιών και διαδικασιών

Παρακολούθηση υπηρεσιών και διαδικασιών

Παρακολούθηση υπηρεσιών και διαδικασιών Παρακολούθηση υπηρεσιών και διαδικασιών Παρακολούθηση υπηρεσιών και διαδικασιών

Ανακαλύψτε όλες τις διαδικασίες που εκτελούνται στους διακομιστές σας και δείτε λεπτομέρειες όπως Process ID, Process Name, Process Path και Argument Process. Χρησιμοποιήστε έτοιμα template για να εντοπίσετε, να διαχειριστείτε και να ορίσετε εύκολα όρια σε διακομιστές μαζικά από ένα μόνο παράθυρο. Παρακολουθήστε υπηρεσίες σε επίπεδο συστήματος όπως HTTP, LDAP και SMTP, καθώς και υπηρεσίες Windows όπως Alerter, FTP, Net Logon, DHCP Server, IAS και Print Spooler. Ρυθμίστε το OpManager Plus για αυτόματη επανεκκίνηση ενός διακομιστή ή μιας υπηρεσίας των Windows όταν αποτύχει.

Παρακολούθηση διευθύνσεων URL και script

Παρακολούθηση διευθύνσεων URL και script

Παρακολούθηση διευθύνσεων URL και script

Παρακολουθήστε ιστότοπους μέσω NTLM authentication και HTTP και HTTPS. Παρακολουθήστε επίσης PowerShell, Linux shell, VBScript, Perl και Python.