Διαχείριση Δικτυακού Εύρους Ζώνης

Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το εύρος ζώνης του δικτύου σας για πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Προσδιορίστε ποιες εφαρμογές καταναλώνουν το μεγαλύτερο εύρος ζώνης, τους κορυφαίους συνομιλητές δικτύου και τη χρήση της κυκλοφορίας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Παρακολούθηση εφαρμογών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας

Application and protocol monitoring

  • Δείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται στο δίκτυό σας.
  • Ανακαλύψτε πόσο εύρος ζώνης καταναλώνεται από κάθε εφαρμογή.
  • Εκτελέστε χαρτογράφηση εφαρμογών για εφαρμογές για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.
  • Ομαδοποιήστε εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες παρακολούθησης και χρηστών.
  • Χαρτογραφεί εφαρμογές βάση θύρας, πρωτοκόλλου, διεύθυνση IP ή δίκτυο.
  • Εύκολη απεικόνιση της κατανομής των πρωτοκόλλων.

Προηγμένες λειτουργίες Forensic για ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων

Προηγμένες λειτουργίες Forensic για ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων

Η λειτουργία Forensics προβάλει συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως δικτυακή κίνηση, εφαρμογή, διεύθυνση προέλευσης, διεύθυνση προορισμού και DSCP για οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή για ενδελεχή έλεγχο. Εντοπίστε συγκεκριμένες ύποπτες κινήσεις που βασίζονται σε ακατέργαστα δεδομένα που προέρχονται από αναφορές εγκληματολογικού χαρακτήρα για ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτω.

Ειδοποίηση βαση ορίου

Ειδοποίηση βαση ορίου

Λάβετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που η κίνηση στο δίκτυο υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια. Θέστε και διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα όρια αυτά με την χρήση προφίλ. Δυνατή η αποστολή ειδοποιήσεων σε ομάδες IP, διεπαφές και ομάδες διεπαφών. Ορίστε ειδοποιήσεις με βάση εισερχόμενης - IN, και εξερχόμενης - OUT κυκλοφορίας ή και τα δύο. Λάβετε ειδοποίηση όταν ένας σύνδεσμος είναι εκτός λειτουργίας ή όταν δεν υπάρχουν ροές για περισσότερο από 15 λεπτά. Διαμορφώσετε τις τιμές του ορίου με βάση τη χρήση, τη διάρκεια και τη συχνότητα:

Χρήση: Ορίστε όρια για τη χρήση εύρους ζώνης βάσει ομάδων IP ή άλλων ομάδων συσκευών.

Διάρκεια: Δημιουργήστε ειδοποιήσεις όποτε συμβαίνουν παραβιάσεις κατωφλίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.

Συχνότητα: Ορίστε την επιτρεπόμενη συχνότητα υπέρβασης ορίων χρήση πριν την αποστολή ειδοποίησης.

Αναφορές Κίνησης

Αναφορές Κίνησης

Αναλύστε τη χρήση του εύρους ζώνης βάση εφαρμογών, χρήστων ή δικτυακών συνομιλιών με μια πλούσια σειρά αναφορών. Τα λεπτομερή στοιχεία σας δίνουν καλύτερη εικόνα για την χρήση εύρους ζώνης ανάλογα με τον τύπο εφαρμογών που χρησιμοποιούν, ώστε να μπορείτε να ανιχνεύσετε τη συμφόρηση του δικτύου και να εντοπίσετε τη βασική αιτία.

Οι αναφορές ανάλυσης εύρους ζώνης δικτύου OpManager Plus σας βοηθούν να:

  • Παρακολουθήσετε τους συχνότερους «συνομιλητές» και συνομιλίες στο δίκτυό σας.
  • Συγκρίνετε τη χρήση εύρους ζώνης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
  • Οπτικοποιήστε τη συνδυασμένη χρήση του εύρους ζώνης των ομάδων.
  • Εντοπίστε προβληματικές εφαρμογές ή αργούς συνδέσμους δικτύου.