Active Directory-audits en -rapportage met ADAudit Plus

ADAudit Plus heeft een groot aantal real-time controlerapporten om beheerders te helpen bij het identificeren van wijzigingsgebeurtenissen die worden geregistreerd in beveligingslogboeken van domeincontrollers. Active Directory-wijzigingen gerelateerd aan gebruikersaanmelding, wijzigingen van domeinbeleid en beheer van gebruiker, groep en computerobjecten worden gecontroleerd en gerapporteerd. De rapporten zijn direct klaar om te gebruiken en helpen bij het gemakkelijker begrijpen van logboekgegevens. Het systeemeigen gebeurtenislogboek is moeilijk te begrijpen voor gebruikers vanwege het groot aantal gegevens en de vereiste deskundigheid voor het ontcijferen van wijzigingen die zijn geregistreerd in de domeincontroller. Met de rapportagesoftware ADAudit Plus wordt dit een stuk eenvoudiger.

Betekenisvolle, interpreteerbare en gefilterde auditinformatie, zoals

 • Wanneer een wijziging in Active Directory is uitgevoerd.
 • Van Waaruit de verandering werd uitgevoerd.
 • Wat de aangebrachte wijzigingen waren en
 • Wie verantwoordelijk was voor de wijziging.

De rapporten bieden uitgebreide informatie over wijzigingen over wijzigingen in categorieën zoals aanmelding, accountbeheer (gebruikers-, computer- en groepsbeheer) , GPO-beheer, OE-beheer en veranderingen aan domeinbeleid.

Real-time rapporten over wijzigingsactiviteiten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën.

Sample Report on Logon Failure

Voorbeeldrapport over
Mislukte aanmelding

 • Rapporten over gebruikersaanmelding.
 • Rapporten over lokale aan- en afmelding.
 • Rapporten over gebruikersbeheer.
 • Rapporten over groepsbeheer.
 • Rapporten over computerbeheer.
 • Rapporten over GPO-beheer.
 • Rapporten over OU-beheer en
 • Rapporten over domeinbeleidwijzigingen.
 • » Bekijk alle rapporten over veranderingen aan Active Directory

 

ADAudit Plus biedt vooraf geconfigureerde rapporten voor algemene controlerapportage en configureerbare geavanceerde rapportage (Rapporten op basis van profielen). Vooraf geconfigureerde rapporten worden ingedeeld en gegroepeerd op basis van de gebruiksfrequentie voor verschillende controlebehoeften in verschillende omgevingen. Deze rapporten gaan over beveiliging,naleving en auditvereisten, zoals SOX, HIPAA, PCI, GLBA, enz.

Rapportage met profielrapporten die aangepast kunnen worden, is een geavanceerde functie. Dit is een van de grote voordelen van ADAudit Plus, dat rapportage met nauwkeurige details mogelijk maakt door het gebruik van filters. Wijzigingscontrolegebeurtenissen worden gerapporteerd door het koppelen van controleacties en een of meer accountobjecten aan rapportprofielen en maken gedetailleerde rapportage mogelijk. Het voordeel van een op profiel gebaseerd rapport is dat het gedetailleerde rapportage van controleacties vereenvoudigt.

Dashboard View of ADAudit Plus

Dashboardweergave van
ADAudit Plus

ADAudit Plus biedt ook een grafische weergave, met speciale aandacht voor de samenvatting van elk rapport. Realtime dashboardweergaven van de belangrijkste wijzigingsgebeurtenissen maken het begrip gemakkelijker. De dashboardweergave gebruikt functies, zoals trendlijnen en cirkel- en staafdiagrammen voor een samenvatting van rapportgegevens.

 

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory