Bewaking van Active Directory

Automatiseer het bewaken van en rapporteren over Active Directory (AD) voor inzicht in alle wijzigingen die zijn aangebracht in uw AD-objecten en hun kenmerken.

Traceer het gebruik van verschillende AD-objecten met ADAudit Plus voor bewaking van het AD

Initieer audits van AD-beveiliging

Houd rekening met kritieke wijzigingen, waaronder maken, verwijderen, machtigingen en andere wijzigingen die in real-time zijn aangebracht aan uw gebruikers, groepen, organisatie-eenheden, computers en andere AD-objecten.

Traceer veranderingen aan groepsbeleid

Versterk de netwerkbeveiliging van uw bedrijf door alle wijzigingen te traceren die zijn aangebracht in de instellingen van uw kritieke Group Policy Object (GPO), zoals wachtwoorden, accountvergrendeling, toewijzing van gebruikersrechten en ander beleid.

Tegenmaatregelen om vergrendelingen aan te pakken

Vermijd herhaalde accountvergrendelingen door de bron van verouderde aanmeldgegevens te controleren en te analyseren, zoals onjuiste schijftoewijzingen, geplande taken, toepassingen, diensten en meer.

Controleer aanmeldactiviteiten van medewerkers

Analyseer de productiviteit van het personeel door aan- en afmeldgegevens te controleren, inclusief details over wie zich aanmeldt, wanneer en voor hoe lang.

Geavanceerde bedreigingsinformatie met bewaking van Active Directory-beveiliging

Voorkom misbruik van privileges

Houd acties bij en bekijk ze door specifieke gebruikersaccounts of beheerdersgroepen met bevoegdheden op hoog niveau voor ongerechtvaardigde AD-wijzigingen en ontdek gevallen van misbruik van bevoegdheden.

Stuur waarschuwingen over verdachte gebruikersacties

Activeer onmiddellijke e-mail-/sms-meldingen wanneer onveilige gebruikersacties worden gedetecteerd, zoals meerdere wijzigingen in het AD-schema, FSMO-rollen, wijzigingen op domeinniveau, enz.

Maak gebruik van automatisch leren voor detectie van bedreigingen

Gebruik door UBA gestuurde dreigingsanalyses om atypisch gebruikersgedrag op te sporen, inclusief ongebruikelijke tijdstippen of omvang van aanmeldingsfouten, plotselinge pieken in vergrendelingen of activiteiten inzake gebruikersbeheer, en nog veel meer.

Automatiseer uw incident reacties.

Bekijk en herstel beveiligingsbedreigingen, zoals interne bedreigingen, met vooraf gedefinieerde, geautomatiseerde reacties die het systeem van de malafide medewerker kunnen afsluiten en hun gebruikerssessie kunnen verbreken.

Verbeter de productiviteit van werknemers met hulpmiddelen voor real-time bewaking

 • 1
   
  Ontdek beveiligingsproblemen

  Ontdek en behandel beveiligingslekken zoals gebruikersaccounts met wachtwoorden die nooit verlopen.

  2
   
  Meer details

  Volg de aanmeldgegevens van een specifieke groep of OU van gebruikers met aanvullende details over gebruikersnaam, IP-adres, host, enz.

  Monitor all login data

  Zoeken naar waarschuwingssignalen
  Controleer elke keer dat gebruikers hun computers opstarten, opnieuw opstarten of afsluiten om de actieve uren te filteren.

 • 1
   
  Look for warning signs

  Monitor every time a user starts up, restarts, or shuts down their computer to filter out the active hours.

  Notify about critical changes

  Look for warning signs
  Configure alert trigger conditions such as new members added or removed from high privileged security groups.

 • 1
   
  Spot security vulnerabilities

  Instantly spot and handle security loopholes such as user accounts with passwords that never expire.

  2
   
  Track password changes

  Keep a close eye on employee password change and reset attempts along with their frequency to spot when rogue users try to take control of your user accounts.

  3
   
  Compliance made easy

  Use the multiple out-of-box reports offered by ADAudit Plus to address the requirements of regulatory mandates including the GDPR, HIPAA, SOX, and more.

  AD monitoring tool

  Spot security vulnerabilities
  Instantly spot and handle security loopholes such as user accounts with passwords that never expire.
  Track password changes
  Keep a close eye on employee password change and reset attempts along with their frequency to spot when rogue users try to take control of your user accounts.
  Compliance made easy
  Use the multiple out-of-box reports offered by ADAudit Plus to address the requirements of regulatory mandates including the GDPR, HIPAA, SOX, and more.

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory