Traceer in realtime administratieve acties van gebruikers

Auditrapporten over gebruikersbeheer van ADAudit Plus vergemakkelijken het genereren van rapporten over acties voor het wijzigen van gebruikers op datum. Het product is intuïtief ontworpen om gewenste informatie over gebruikersaudits te extraheren uit beveiligingslogboeken van logboeken op computers met domeincontrollers. Het vergemakkelijkt ook de beschikbaarheid van relevante gegevens voor interne auditvereisten. Met rapporten over gebruikersbeheer van ADAudit Plus kunnen de beheerder, IT-manager, IT-auditor of anderen die de applicatie gebruiken, de volgende auditfuncties in realtime uitvoeren.

 • Bekijken van veranderingen aan levenscyclus van gebruikersobject: maken, wijzigen en verwijderen van een gebruikersobject.
 • Identificeer een beheerder of niet-beheerder die verantwoordelijk is voor veranderingen die worden uitgevoerd aan een of meer accounts in het domein.
 • Bekijk rapporten die specifiek zijn voor één/alle verandering(en) aan Active Directory.
 • Volg belangrijke wijzigingen aan de gebruikersaccount uit het recente verleden.
 • Traceer de veranderingen aan statussen van wachtwoorden van gebruikers.
 • Identificeer de laatste verandering of wijziging die is aangebracht aan een gebruikersaccount.
 • Exporteer de rapporten naar de gewenste formaten xls, csv, pdf en html.
 • Met rapporten vanuit gearchiveerde informatie onderhouden van verantwoording van acties die zijn uitgevoerd door beheerders, helpdeskmedewerkers, personeelsleden of een geselecteerde gebruiker in de organisatie.

Audits in realtime van acties van gebruikers met veranderingen

Veranderingen aan levenscyclus van gebruikerzoals gemaakt, verwijderde of gewijzigde gebruikers. Deze wijzigingen worden geëxtraheerd en op datum gerapporteerd met behulp van de onderstaande rapporten in ADAudit Plus.

 • Recent aangemaakte gebruikers
 • Recent verwijderde gebruikers
 • Recent aangepaste gebruikers

Veranderingen aan statussen van wachtwoorden voor gebruikers zoals details over wachtwoord ingesteld of gewijzigd en account vergrendeld en ontgrendeld. Deze wijzigingen worden vermeld met rapporten over

 • Gebruikers met recent opnieuw ingesteld wachtwoord
 • Gebruikers met recent gewijzigd wachtwoord
 • Recent vergrendelde gebruikers
 • Recent ontgrendelde gebruikers

Veranderingen aan status van gebruikers zoals gebruiker in- of uitgeschakeld in een geselecteerde periode.

 • Recent ingeschakelde gebruikers
 • Recent uitgeschakelde gebruiker

Andere rapporten over gebruikersbeheer

Laatste wijziging aan gebruikers

Dit toont de laatst gewijzigde eigenschap voor alle gebruikers in een domein. Het tijdstip van de wijziging en de gebruiker die heeft gewijzigd worden ook vermeld.

Rapporten over administratieve activiteit van gebruikers

Het activiteitenrapport voor gebruikersadministratie/-beheer vermeldt alle acties voor administratie/beheer die door een geselecteerde gebruiker of technicus zijn uitgevoerd op gebruikers, computers en groepen in het domein. Het toont uitvoerig acties die door gebruikers zijn uitgevoerd in de vorm van een gemakkelijk te begrijpen cirkeldiagram. Acties inzake gebruikersbeheer zoals gewijzigde, verwijderde, uitgeschakelde, ingeschakelde gebruikersaccounts, wachtwoord ingesteld en account ontgrendeld, acties inzake computerbeheer zoals computeraccount gewijzigd, verwijderd of ingeschakeld en acties inzake groepsbeheer uitgevoerd op distributie- en beveiligingsgroepen worden gecontroleerd, gerapporteerd en gemarkeerd door grafieken.

Rapporten over gebruikersgeschiedenis

Het rapport over gebruikersgeschiedenis biedt informatie over alle wijzigingen die door een geselecteerde gebruiker tijdens zijn levenscyclus zijn uitgevoerd. Wijzigingen die een gebruiker tijdens zijn levenscyclus is tegengekomen, worden gemeld.

ADAudit Plus Trusted By

Eén enkele oplossing voor volledige audit en rapportage van Active Directory