PostgreSQL/Migratie van MySQL naar MS SQL

Met ADAudit Plus kunnen beheerders gegevens van het controlelogboek van Windows-servers opslaan en ophalen van MySQL-, MS SQL- of PostgreSQL-databases.

Om de DB en/of gegevens van PostgreSQL/MySQL te verplaatsen naar MS SQL, volgt u de vijf stappen die hieronder zijn toegelicht.

De volgende versies van MSSQL worden ondersteund:

 • SQL server 2008 R2 (EOLed by Microsoft)
 • SQL server 2012
 • SQL server 2014
 • SQL server 2016
 • SQL server 2017
 • SQL server 2019
 • 1. De MS SQL-server configureren

  • Open Configuratiebeheer van de SQL Server op de computer waarop de MS SQL-instantie wordt uitgevoerd (waarnaar de DB en/of gegevens moeten worden verplaatst).
  • Klik in het linkerpaneel op SQL Server-services --> controleer of de SQL Server-browser wordt uitgevoerd.
  • Klik in het linkerpaneel op SQL Server-netwerkconfiguratie --> Selecteer Protocollen voor (de opgegeven instantie) --> Schakel TCP/IP in.
   Opmerking: De opgegeven instantie verwijst naar MS SQL-instantie waarnaar de DB en/of gegevens moeten worden verplaatst.
  • Klik in het linkerpaneel op SQL Native Client-configuratie --> Selecteer Clientprotocollen voor (de opgegeven instantie) --> Schakel TCP/IP in.
  • Start de SQL-serverservice opnieuw.
 • 2. Machtigingen verlenen voor de MS SQL-instantie

  De gebruikersaccount die gekoppeld is met ADAudit Plus, moet toegang krijgen tot en de geschikte machtigingen krijgen voor de MS SQL-instantie (waarnaar de DB en/of gegevens moeten worden verplaatst).

  Opmerking: Als de SQL Server-verificatie wordt gebruikt voor het verplaatsen van de DB en/of gegevens, worden automatisch de toegang en machtigingen tot de MS SQL-instantie voorzien. Wanneer er echter Windows-verificatie wordt gebruikt, moeten toegang en machtigingen worden verleend, zoals uitgelegd in stap 2.

  (i). Om toegang te verlenen - Meld aan bij Microsoft SQL Server Management Studio met een account die werd toegewezen door de rol sysadmin → Selecteer de serverinstantie waarnaar u zult migreren → Beveiliging → Aanmeldingen. Controleer of de gebruiker die ADAudit Plus uitvoert, op de lijst staat-

  • Als de gebruiker al op de lijst staat → Ga verder naar 2(ii).
  • Als de gebruiker niet op de lijst staat, klikt u met de rechtermuisknop op Aanmeldingen → Nieuwe aanmelding → Een nieuwe aanmelding maken → Ga verder naar 2(ii).

  (ii). Om machtigingen te verlenen - Klik met de rechtermuisknop op de gebruiker → Eigenschappen → Serverrollen → Controleer of de rol Sysadmin werd toegewezen aan de gebruiker-

  • Als de gebruiker deze heeft → Ga verder naar 3.
  • Als de gebruiker deze niet heeft → Selecteer sysadmin in het selectievakje en klik op OK → Ga verder naar 3.

   Opmerking: Om de gebruiker alleen de minimaal vereiste machtiging te geven in plaats van de rol Sysadmin, volgt u de twee onderstaande stappen::

   • Klik met de rechtermuisknop op de gebruikers → Eigenschappen → Gebruikerstoewijzing → Selecteer db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin in het selectievakje en klik op OK.
   • Klik met de rechtermuisknop op de database → Eigenschappen → Machtigingen → Geef de machtiging 'Uitvoeren' aan de gebruiker en klik op OK.
  • Voer ook de onderstaande query uit in de database: Klik met de rechtermuisknop op de database → Nieuwe query → GRANT CONTROL ON CERTIFICATE::[ZOHO_CERT] TO [newly_created_user]
 • 3. De communicatie met de MS SQL-server inschakelen

  Als ADAudit Plus en de MS SQL-instantie op verschillende computers worden uitgevoerd-

 • 4. De UDP- en TCP-poorten openen (alleen van toepassing als de firewall is ingeschakeld op de MS SQL Server-computer)

  • UDP-poortnummer is 1434.
  • Om het TCP-poortnummer te zoeken, opent u SQL Serverconfiguratiebeheer op de computer waarop de MS SQL-instantie waarnaar de DB en/of gegevens moeten worden verplaatst, zich bevindt. --> SQL Server-netwerkconfiguratie --> Protocollen voor . Klik met de rechtermuisknop op TCP/IP --> Eigenschappen --> IP-adressen --> IPALL --> TCP-poortnummer.
  • Open de UDP- en TCP-poorten onder de firewallinstellingen.
 • 5. DB en/of gegevens verplaatsen

  • Stop ADAudit Plus.
  • Aanroepen va, (ADAudit Plus Home)\bin\ChangeDB.bat in opdrachtprompt. Controleer of de gebruiker die de opdrachtprompt uitvoert, dezelfde is als deze die ADAudit Plus uitvoert.
   • De wizard DB-configuratie verschijnt --> Selecteer servertype als MS SQL --> Selecteer de hostnaam, instantienaam en databasenaam.
   • Als u bestaande gegevens wilt migreren an de PostgreSQL/MySQL naar MS SQL, selecteert u Ja voor de optie Gegevens migreren. Selecteer anders Nee (voor een nieuwe installatie van ADAudit Plus).
   • Als uw MS SQL-server SSL ondersteunt, selecteert u Ja voor SSL versleuteld. In het andere geval, selecteert u Neen.

    Opmerking: De naam van de MS SQL Server-instantie moet handmatig worden ingevoerd in het geval u de optie Automatisch opsporen niet hebt gekozen.

    Tip: Om te leren hoe u een SSL-certificaat kunt maken in MS SQL server, volgt u stap 1 in deze koppeling.
  • Selecteer het verificatietype. Als u Windows-verificatie hebt geselecteerd, worden de referenties automatisch overgenomen. Als u SQL Server-verificatie hebt geselecteerd, voert u de overeenkomende referenties in.
   Opmerking: Als de SQL Server-verificatie wordt gebruikt voor het verplaatsen van de DB en/of gegevens, worden automatisch de toegang en machtigingen tot de MS SQL-instantie voorzien. Wanneer er echter Windows-verificatie wordt gebruikt, moeten toegang en machtigingen worden verleend, zoals uitgelegd punt 2 onder Vereisten.
  • Klik op Verbinding testen om te controleren of de referenties correct zijn.
  • Klik op Opslaan.
   De migratieprocedure zal starten en het zal enkele minuten duren tot deze is voltooid. De gelukte migratie zal eindigen met het onderstaande scherm - ad-audit-plus-db-migrations-procedure-start
  • Opmerking: De gegevens in de gearchiveerde bestanden worden opgeslagen in verschillende indelingen in PostgreSQL en MS SQL. Dus zodra de migratie van PostgreSQL naar MS SQL is voltooid, opent u de opdrachtprompt als een beheerder → Navigeer naar <installation dir>\ManageEngine\ADAudit Plus\bin → Uitvoeren'ChangeArchive2BCPSupport "C:\ManageEngine\ADAudit Plus\archive\tablebackup" "C:\ManageEngine\ADAudit Plus\archive\tablebackup_new" postgres mssql'.

ADAudit Plus Trusted By