• Zarządzaj swoją siecią, serwerami, ruchem, plikami
  konfiguracyjnymi, dziennikami zapory IP
  dzięki OpManager Plus Pobierz teraz Zarządzaj siecią, serwerem, ruchem, konfiguracjami, dziennikami zapór oraz adresami IP

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania siecią

OpManager Plus to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością sieci eliminujące konieczność wykorzystywania wielu narzędzi do monitorowania i zapewniające lepszą widoczność w całej sieci. OpManager Plus ma pełną gamę zaawansowanych funkcji zarządzania siecią, pozwalających na monitorowanie sieci, serwerów, adresów IP i portów przełączników; zarządzanie przepustowością i konfiguracjami sieci; oraz analizowanie dzienników zapory przed ich archiwizacją. Pozbądź się martwych pól w swoim podglądzie sieci wdrażając to potężne, zintegrowane rozwiązanie do zarządzania sieci.

Monitorowanie sieci

Monitorowanie sieci

OpManager Plus monitoruje stan wszystkich urządzeń sieciowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem różnych protokołów. Może:

 • Monitorować krytyczne metryki sieciowe, takie jak straty pakietów, błędy i odrzucenia.
 • Monitorować stan urządzeń sieciowych.
 • Monitorowanie jakości połączeń WAN i VoIP.
 • Wysyłanie alarmów w oparciu o ustawione wartości progów.
 • Przesyłanie dalej, odbieranie i monitorowanie dzienników systemowych i pułapek.

Więcej informacji...

Monitorowanie serwerów

OpManager Plus skutecznie monitoruje status, dostępność, stan i wydajność serwerów fizycznych i wirtualnych. Ponadto:

 • Monitoruje wykorzystanie procesora, pamięci i dysku.
 • Monitoruje serwery programu Exchange, serwery aplikacji oraz Active Directory.
 • Monitoruje procesy i usługi systemu Windows.
 • Monitoruje skrypty i URL.
 • Pomaga w alokacji zasobów i planowaniu zdolności produkcyjnych.
 • Ma ponad 100 raportów serwerowych.

Więcej informacji...

Monitorowanie serwerów
Zarządzanie przepustowością

Zarządzanie przepustowością

OpManager obsługuje NetFlow, sFlow, cFlow, J-Flow, AppFlow, FNF, IP FIX i NetStream, pomagając w zrozumieniu ruchu od najniższej warstwy i skutecznie zarządzając przepustowością. Może również:

 • Identyfikować zużycie pasma dla poszczególnych aplikacji, adresów IP lub interfejsów.
 • Ustalić podstawową przyczynę problemu z przepustowością sieci.
 • Wysyłać alarmy oparte o progi kiedy ilość przesłanych danych przekroczy określoną granicę.
 • Kształtować ruch pakietów przez zmianę konfiguracji polityk.
 • Przewidywać przyszłe wykorzystanie pasma.

Więcej informacji...

Zarządzanie konfiguracją sieci

OpManager Plus pomaga automatyzować zmiany kopii zapasowych urządzeń i zapewnia szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach sieciowych i ich konfiguracjach. Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują:

 • Wsparcie dla zarządzania konfiguracją dla wielu różnych dostawców sprzętu.
 • Konfigurację wersji podstawowej dla zarządzania zmianami urządzeń.
 • Zarządzanie użytkownikami.
 • Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym.
 • Monitorowanie i raportowanie zgodności.
 • Wykonywanie kopii zapasowych baz danych i przywracanie ich po awarii.

Więcej informacji...

Zarządzanie konfiguracją sieci
Analiza dzienników zapory

Analiza dzienników zapory

OpManager Plus rozszerza wsparcie dla zapór sieciowych przez zbieranie, analizowanie i archiwizowanie danych dzienników. Dzięki analizie dzienników można łatwo:

 • Pozyskiwać informacje o możliwych atakach sieciowych i naruszeniach bezpieczeństwa.
 • Zwiększać bezpieczeństwo przez dogłębną analizę dzienników.
 • Monitorować w czasie rzeczywistym VPN i serwer proxy.
 • Zarządzać politykami zapory w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Więcej informacji...

Zarządzanie adresami IP i portami przełącznika

Przy pomocy OpManager Plus można łatwo zarządzać adresami IP i łatwo przełączać porty przez:

 • Identyfikowanie adresów IP dostępnych i wykorzystanych w podsieciach IPv4 i IPv6.
 • Wgląd w stan i dostępność adresu IP, MAC, VLAN, stanu i dostępności każdego z portów przełącznika.
 • Monitorowanie zakresów serwerów DHCP Windows.
 • Monitorowanie ruchu i sieci opartych o SNMP.

Więcej informacji...

IP Adresi ve Anahtar Bağlantı Noktası Yönetimi
Zarządzanie aplikacjami

Zarządzanie aplikacjami

Uzyskaj głębszy wgląd w aplikacje krytyczne dla firmy oraz w serwery, na których one pracują przy pomocy wtyczki Applications Manager, która pozwala na:

 • Monitorowanie baz danych, usług i serwerów WWW.
 • Przeprowadzanie diagnostyki na poziomie kodu dla aplikacji Java, .NET i Ruby.
 • Monitorowanie składników oprogramowania pośredniczącego i komunikacyjnego.
 • Monitorowanie infrastruktury chmury, kontenerów i hybrydowego IT.

Więcej informacji...