Zarządzanie przepustowością

Przeglądaj szczegółowe informacje o przepustowości twojej sieci, aby uzyskać wgląd w ruch sieciowy w czasie rzeczywistym. Identyfikuj, które aplikacje zużywają największą przepustowość, najczęstszych mówców i wykorzystanie ruchu dla zdefiniowanego okresu.

Monitorowanie aplikacji i protokołów

  • Zobacz, jakie aplikacje są używane w twojej sieci.
  • Dowiedz się, jak dużo przepustowości jest wykorzystywane przez każdą z aplikacji.
  • Wykonuj mapowanie aplikacji szczególnych dla biznesu, dla każdej potrzeby użytkownika.
  • Grupuj wspólnie pewne aplikacje w oparciu o monitorowanie i potrzeby użytkownika.
  • Mapuj aplikacje w oparciu o port, protokół i adres IP lub sieć.
  • W łatwy sposób przeglądaj dystrybucję protokołów.

Zaawansowane możliwości śledcze dla szybszego rozwiązywania problemów

Funkcje śledcze zapewniają wgląd w specyficzne parametry takie jak ruch, aplikacje, adres źródła, adres docelowy i DSCP dla dowolnego okresu. Wyszczególnij dowolny element ruchu w oparciu o surowe dane uzyskane z raportów śledczych w celu szybszego rozwiązywania problemów z incydentami sieciowymi.

Alterowanie w oparciu o wartości progowe

Uzyskaj powiadomienie, gdy tylko wykorzystanie ruchu przekroczy zdefiniowaną wartość progową. Efektywnie twórz i zarządzaj swoimi wartościami progowymi przy pomocy profili alertów dla grup adresów IP, interfejsów i grup interfejsów. Zdefiniuj alerty w oparciu o ruch wejściowy, wyjściowy lub w obu kierunkach. Uzyskuj alerty, gdy tylko łącze przestanie działać lub nie będzie przepływów przez ponad 15 minut. Można konfigurować wartości progowe w oparciu o wykorzystanie, czas trwania i częstotliwość:

Wykorzystanie: Ustaw limity wykorzystania przepustowości w oparciu o grupy IP lub inne grupy urządzeń.

Czas trwania: Generuj alerty, gdy tylko nastąpi przekroczenie ustalonych wartości progowych dla danego okresu.

Częstotliwość: Ustaw, ile razy wykorzystanie ruchu może przekroczyć wartość progową zanim zostanie wywołany alarm.

Raporty ruchu

Analizuj wykorzystanie przepustowości w oparciu o aplikacje, użytkowników i konwersacje, korzystając z bogatego zestawu raportów analizy przepustowości. Szczegółowe informacje o wykorzystaniu przepustowości dają lepszy wgląd w rodzaje aplikacji, które wykorzystują przepustowość. Dzięki temu można wykrywać przeciążenia sieci i określać ich przyczynę.

Raporty analizy przepustowości sieci w OpManager Plus pomagają w:

  • Śledzeniu głównych mówców oraz konserwacji w twojej sieci.
  • Porównywaniu wykorzystania przepustowości w różnych okresach.
  • Wizualizacji połączonego wykorzystania sieci w grupach.
  • Analizowaniu problematycznych aplikacji lub wolnych łączy sieciowych.