Zarządzanie konfiguracją sieci

OpManager Plus zapewnia konfigurację i zarządzanie zgodnością (NCCCM) dla przełączników, routerów, zapór i innych urządzeń sieciowych. Pomaga w automatyzacji i przejęciu pełnej kontroli nad całym cyklem życia w zarządzaniu konfiguracją urządzeń. Niektóre kluczowe funkcje obejmują:

Harmonogram automatycznych kopii zapasowych konfiguracji

v - ManageEngine OpManager Plus

Moduł konfiguracji sieci w OpManager Plus pozwala administratorowi na wybranie indywidualnych urządzeń, dla których zostanie utworzony harmonogram kopii zapasowych oraz tworzenie zbiorowych kopii zapasowych do 250 urządzeń w jednym harmonogramie. Kopia zapasowa konfiguracji może być tworzona co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc oraz jednorazowo. To daje administratorowi możliwość konfiguracji kopii zapasowych tak, aby były wykonywane po godzinach pracy, kiedy nie spowoduje to zatkania przepustowości. Automatyczna konfiguracja kopii zapasowych pozwala na wykrywanie zmian i tworzenie kopii zapasowych. OpManager Plus wykrywa zmiany stosując informacje syslog otrzymane z urządzeń.

Śledzenie zmian konfiguracji

Śledzenie zmian konfiguracji - ManageEngine OpManager Plus

Śledzenie w czasie rzeczywistym jest przydatnym narzędziem dla administratorów, pozwalającym śledzić wykonane zmiany i wykrywać nieautoryzowane zmiany. Zezwalając na to w OpManager Plus administratorzy mogą

  • Przechwycić konfigurację w momencie wystąpienia zmiany
  • Uzyskać powiadomienia w czasie rzeczywistym o wykryciu zmiany
  • Znaleźć informacje o tym, kto wykonał zmianę i skąd (adres IP)
  • Wykrywać anomalie w czasie rzeczywistym

Śledzenie aktywności użytkownika

Śledzenie aktywności użytkownika - ManageEngine OpManager Plus

Użytkownicy wykonują różne operacje w konfiguracji urządzeń, takie jak np. tworzenie kopii zapasowych konfiguracji, wgrywanie plików konfiguracyjnych na urządzenie, umożliwianie wykrywania zmian w czasie rzeczywistym itd. Kiedy coś pójdzie nie tak ze względu na błędną zmianę konfiguracji lub kiedy nastąpi włamanie, ważne jest, aby śledzić działania użytkownika i zapewnić sprawne działanie organizacji. Aby to zapewnić, kluczowe jest rejestrowanie informacji o tym, kto wykonał jakie działanie, na jakim urządzeniu i o której godzinie, jak również wynik tego działania. Jest to wykonywane przez funkcję inspekcji w module konfiguracji sieci OpManager Plus i nazywa się to „Inspekcja działań urządzenia” (Device Operation Audit).

Monitorowanie zgodności

Monitorowanie zgodności - ManageEngine OpManager Plus

Moduł konfiguracji sieci w OpManager pomaga administratorom w zdefiniowaniu i wdrożeniu standardów. Standardy mogą być dowolne - zapewnienie obecności lub braku określonych stringów, komend lub wartości. OpManager Plus będzie skanować konfigurację pod względem zgodności ze zdefiniowanymi regułami/zasadami i raportować naruszenia. Tworzone są raporty o zgodności zasad i naruszeń.