Monitorowanie sieci

OpManager Plus monitoruje kondycję, dostępność i wydajność sieci w czasie rzeczywistym. Dzięki zarówno aktywnym jak i reaktywnym technikom monitorowania sieci, OpManager Plus pomaga w optymalizacji wydajności sieci i w uzyskaniu sieci wolnej od błędów.

Monitorowanie wydajności ruchu sieciowego

Monitorowanie wydajności ruchu sieciowego

Monitorowanie wydajności ruchu sieciowego

Monitoruj krytyczne metryki kondycji, dostępności oraz statusu sieci i urządzeń, w tym:

 • Straty pakietów
 • Czas odpowiedzi
 • Wykorzystanie procesora, pamięci i miejsca na dysku
 • Błędy i odrzucenia
 • Ruch w sieci przez SNMP

Monitorowanie sprzętu

Śledzi kondycję urządzeń sieciowych, takich jak serwery, routery, przełączniki i zapory, w celu:

 • Identyfikacji problemów z wydajnością spowodowanych przez błędy sprzętowe.
 • Monitorowania metryk sprzętowych takich jak moc, temperatura i napięcie.
 • Optymalizacji alokacji zasobów i planowaniu zdolności produkcyjnych.

Monitorowanie WAN i VoIP

Monitorowanie WAN i VoIP

OpManager Plus wykorzystuje Cisco IPSLA do monitorowania połączeń WAN i VoIP. Wizualizuje ścieżki WAN i VoIP, rozwiązuje awarie i diagnozuje przyczyny słabej wydajności. Dzięki monitorowi WAN RTT w OpManager Plus możesz:

 • Wizualizować połączenia WAN i identyfikować słabe połączenia.
 • Mierzyć czas błądzenia i zmniejszać MTTR przy pomocy raportów szczegółowych statystyk i dostępności łączy.
 • Monitorować odchylenia, opóźnienie, MOS i straty pakietów dla łączy VoIP.
 • Analizować historyczne raporty trendów w celu lepszego planowanie zdolności produkcyjnych.

Wbudowane narzędzia do rozwiązywania problemów sieciowych

Wbudowane narzędzia do rozwiązywania problemów sieciowych

Zwalczaj problemy sieciowe przy pomocy wbudowanych narzędzi do rozwiązywania problemów pierwszego i drugiego poziomu:

Ping ICMP: W przypadku awarii urządzenia jako pierwszą trzeba sprawdzić dostępność, więc narzędzie ping sprawdza, czy urządzenie jest dostępne czy nie oraz jaki jest jego czas reakcji.

Traceroute: Narzędzie traceroute ustala, czy urządzenie jest niedostępne z uwagi na awarię gdzieś na ścieżce do niego oraz identyfikuje dokładne miejsce, w którym połączenie zostało odcięte. Śledzi ścieżkę z OpManager do urządzenia docelowego, sprawdza liczbę przeskoków do monitorowanego urządzenia oraz ustala dokładne miejsce wystąpienia opóźnienia lub awarii.

Maper portów przełącznika: Narzędzie to wizualizuje połączenie portów urządzenia do przełączników sieciowych, w tym adres MAC, adres IP oraz nazwę DNS urządzeń podłączonych do przełącznika.

Aplikacja SNMP MIB Browser: Narzędzie MIB Browser to pełnoprawna przeglądarka MIB SNMP pozwalająca na ładowanie i przeglądanie MIB oraz wykonywanie wszystkich operacji związanych z SNMP.

Telnet/SSH: Narzędzie to umożliwia nawiązywanie z interfejsu wiersza polecenia (CLI) połączeń do urządzeń Unix i Linux. Pomaga w rozwiązywaniu problemów przez ponowne uruchomienie usługi, kasowanie nie odpowiadającego procesu i pozwala na natychmiastowe wykonywanie poleceń CLI.

Więcej informacji