Monitorowanie serwerów

OpManager Plus zapewnia wsparcie dla wielu dostawców do ciągłego monitorowania różnego rodzaju serwerów i krytycznych aplikacji wraz z ich usługami i procesami. Cyklicznie monitoruje serwery przez protokoły SNMP i WMI w celu upewnienia się, że pracują i mają optymalną wydajność. Zachowuj wszystkie dane umożliwiając śledzenie historii wydajności, pomagając w rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania wielu narzędzi do monitorowania serwerów.

Sunucu İzleme

Monitorowanie wydajności serwera w czasie rzeczywistym

Monitorowanie wydajności serwera w czasie rzeczywistym

Monitorowanie wydajności serwera w czasie rzeczywistym

Monitoruj parametry wydajności serwerów, takie jak wykorzystanie CPU, pamięci i przestrzeni dyskowej, co do minuty korzystając z wykresów czasu rzeczywistego. Wyszczególnij wybrany okres, aby lepiej zrozumieć problem i naprawić go zanim w poważny sposób nadszarpnie twój biznes.

Monitorowanie dla różnych rodzajów serwerów

OpManager Plus wykracza poza standardowe monitorowanie serwerów przez włączenie wsparcia dla SMTP, POP i IMAP w twoich serwerach Exchange. Monitoruj ponad 15 kluczowych usług i 50 krytycznych zmiennych, w tym magazyny publiczne, magazyny prywatne, rozmiar kolejki otrzymanych i wysłanych wiadomości, itp.

OpManager Plus może również, stosując przetwarzanie dzienników zdarzeń Windows i monitorując dzienniki systemowe, wykrywać próby naruszania zasad bezpieczeństwa w aplikacjach serwera, w tym nieudane logowania spowodowane użyciem błędnego hasła, blokady konta czy nieudane próby dostępu do bezpiecznych plików.

Monitorowanie usług i procesów

Monitorowanie usług i procesów

Monitorowanie usług i procesów Monitorowanie usług i procesów

Odnajduj wszystkie procesy uruchomione na twoich serwerach i przeglądaj szczegóły, takie jak ID procesu, nazwa procesu, ścieżka procesu oraz argument procesu. Stosuj szablony, aby łatwo odnajdować, zarządzać i ustawiać wartości progowe dla wielu serwerów z pojedynczej konsoli. Monitoruj usługi systemowe, takie jak HTTP, LDAP i SMTP oraz usługi systemu Windows, takie jak Alertem, FTP, Net Logon, serwer DHCP, IAS i bufor wydruku. Konfiguruj OpManager Plus, aby automatycznie restartować serwer lub usługę systemu Windows, jeżeli przestanie działać.

Monitorowanie adresów URL i skryptów

Monitorowanie adresów URL i skryptów

Monitorowanie adresów URL i skryptów

Monitoruj witryny dla stron z uwierzytelnianiem NTLM zarówno http, jak i HTTPS. Monitoruj skrypty PowerShell, powłoki Linux, VBScript, Perl i Python.