Zarządzanie aplikacjami

OpManager Plus integruje się z Applications Manager - naszym rozwiązaniem do monitorowania wydajności aplikacji - aby pomóc w upewnieniu się, że aplikacje przynoszące największy zysk spełniają oczekiwania klientów. Applications Manager oferuje fabryczne wsparcie dla monitorowania ponad 50 aplikacji i rodzajów serwerów.

Zarządzanie aplikacjami

Odnajdywanie aplikacji i mapowanie zależności

Szybko odnajduj aplikacje i mapuj ich relacje dla uzyskania szczegółowego wglądu w twoją złożoną infrastrukturę IT.

Zarządzanie błędami dzięki analizie głównej przyczyny

Identyfikuj błędy aplikacji i rozwiązuj je, zanim użytkownicy napotkają jakieś problemy. Uzyskuj powiadomienia o problemach przez e-mail oraz przez alerty SMS. Automatyzuj rozwiązywanie problemów przez wykonywanie programów i skryptów korekcyjnych i wysłanie pułapek SNMP. Automatycznie uruchamiaj, zatrzymuj i restartuj usługi systemu Windows, VM i wystąpienia Amazon EC2 - albo rozpoczynaj inne akcje - w momencie naruszenia wartości progowej.

Wykrywanie anomalii

Ustalaj wartości bazowe dla różnych parametrów, aby wykrywać anomalie w wydajności aplikacji i serwerów.

Mocne funkcje raportowania

Wyczerpujące funkcje raportowania pomagają w rozwiązywaniu problemów z aplikacjami, wykonywać planowanie pojemności i zwiększać możliwości menedżerów biznesowych.

Monitorowanie wydajności

Monitoruj ponad 100 kluczowych wskaźników wydajności aplikacji — w tym czas odpowiedzi, dostępność zasobów, wykorzystanie CPU i pamięci oraz wiele innych.

Monitorowanie chmury

Dokładnie monitoruj wszystkie składniki swoich aplikacji, w tym aplikacji serwerów, baz danych, serwerów, architektury VM i transakcji webowych. Proaktywnie monitoruj kondycję i wydajność krytycznej infrastruktury w chmurze, podobnie jak aplikacji hostowanych w chmurze. Śledź kondycję i wydajność wystąpień Amazon EC2 i RDS, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.