Automatyczne resetowanie hasła i odblokowywanie konta w usłudze Active Directory

Przeanalizujmy różne ustawienia zaawansowane dostępne w karcie Automatyzacja. Karta zawiera opcje pozwalające automatyzować funkcję resetowania hasła do usługi Active Directory, odblokowywania konta oraz aktualizacji kontrolera domeny.

Karta automatyzacji

Automatyczne resetowanie i odblokowywanie

Pierwsza opcja — Automatyczne resetowanie i odblokowywanie — pomaga tworzyć harmonogram resetowania hasła/odblokowywania konta, który pozwala automatycznie resetować wygasłe hasła i odblokowywać zablokowane konta użytkowników końcowych.

Jak skonfigurować harmonogram resetowania hasła

 • Zaloguj się do ADSelfService Plus i kliknij kartę configuration.
 • Na stronie Konfiguracja zasad kliknij przycisk Advanced button.
 • Kliknij kartę Automation w nowym oknie, które zostanie otwarte.
 • Zaznacz pole wyboru „Automatycznie resetuj hasła użytkowników domeny po ich wygaśnięciu”.
 • Wybierz częstotliwość w harmonogramie. Dostępne opcje to: codziennie, co tydzień, co miesiąc oraz co godzinę.
 • Wybierz metodę, zgodnie z którą nowe hasło musi być generowane za pomocą opcji w ustawieniu „Zresetuj hasło do”.
 • Kliknij polecenie OK, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:

 • Nowe hasło może być niestandardowym tekstem indywidualnego wyboru albo automatycznie wygenerowanym hasłem opartym na zasadach ustawiania haseł.
 • Nowe hasła będą wysyłane do użytkowników końcowych za pomocą wiadomości e-mail/SMS.

Ustawienie to, po konfiguracji, pozwala użytkownikom uniknąć konieczności pamiętania o zbliżającym się terminie resetu hasła.

Jak skonfigurować harmonogram odblokowywania konta

 • Zaloguj się do ADSelfService Plus i kliknij kartę Configuration .
 • Na stronie Konfiguracja zasad kliknij przycisk Advanced button.
 • Kliknij kartę Automation w nowym oknie, które się pojawi.
 • Zaznacz pole wyboru „Automatycznie odblokuj zablokowane konta w swojej domenie”.
 • Wybierz częstotliwość w harmonogramie. Dostępne opcje to: codziennie, co tydzień, co miesiąc oraz co godzinę.
 • Kliknij polecenie OK, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:

Użytkownicy będą informowani o fakcie odblokowania konta za pomocą wiadomości e-mail/SMS.

Aktualizator kontrolera domeny DC

Druga opcja — Aktualizator kontrolera domeny DC — jest stosowana, gdy użytkownik mierzy się z problemem replikacji. Aktualizator kontrolera domeny DC, na wypadek opóźnienia replikacji, pozwala automatycznie aktualizować bieżące hasło i status konta użytkownika we wszystkich kontrolerach domeny.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

Samoobsługowe zarządzanie hasłami i rozwiązanie do logowania SSO.

Rozpocznij darmowy okres próbny
Najważniejsze funkcje

Samoobsługowe zarządzanie hasłami

Wyeliminuj długie rozmowy użytkowników usługi Active Directory z działem pomocy technicznej, pozwalając im na samoobsługowe resetowanie haseł/odblokowywanie konta. Bezproblemowa zmiana hasła dla użytkowników Active Directory za pomocą konsoli zmiany hasła w ADSelfService Plus.

Samoobsługowe odblokowywanie konta

Pozwól użytkownikom odblokować konta i resetować hasła do swoich kont w chmurze, w tym Office 365, G Suite, Salesforce i Zendesk, a także do konta AD.

Zmiana hasła Active Directory

Użytkownicy domen mogą zmienić swoje hasło — bez udziału pomocy technicznej — za pomocą internetowego narzędzia ADSelfService Plus do zmiany hasła w Active Directory, co zapobiega blokowaniu konta, a tym samym konieczności odblokowywania konta.

Powiadomienie o wygaśnięciu hasła/konta

Informuj użytkowników usługi Active Directory o zbliżającym się wygaśnięciu ich hasła/konta, wysyłając im powiadomienia o wygaśnięciu hasła/konta.

Narzędzie do synchronizacji haseł

Automatycznie synchronizuj zmiany hasła/konta użytkownika w usłudze Windows Active Directory w wielu systemach, w tym w pakiecie Office 365, G Suite, IBM iSeries i innych.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) punktu końcowego

Zabezpiecz zarówno lokalne, jak i zdalne próby logowania na komputerach z systemami Windows, macOS, i Linux machines.