Wymuś historię haseł podczas resetowania hasła

Rozwiązanie

Domyślnie w usłudze Active Directory nie ma możliwości sprawdzania historii haseł podczas resetowania hasła. Można jednakże wymusić ustawienia historii haseł, aby zresetować hasło w ADSelfService Plus. Można włączyć tę opcję, aby uniemożliwić użytkownikom nadużywanie opcji resetowania hasła w celu korzystania ze starych haseł.

Oto jak to działa:

 • Po pomyślnej weryfikacji tożsamości w ADSelfService Plus hasło użytkownika jest resetowane za pomocą losowo wygenerowanego hasła tymczasowego.
 • ADSelfService Plus próbuje teraz zamienić hasło tymczasowe (stare hasło) do konta użytkownika na hasło podane przez użytkownika (nowe hasło).
 • Usługa Active Directory sprawdza hasło podane przez użytkownika w historii haseł, ponieważ jest to działanie zmiany hasła.
Uwaga: Aby ta funkcja zadziałała, należy wyłączyć opcję braku możliwości zmiany hasła w usłudze Active Directory.

Oto jak można włączyć tę funkcję w ADSelfService Plus:

 • Przejdź do obszaru Configuration → Self-Service → Password Policy Enforcer.
 • Wybierz właściwą zasadę z listy rozwijanej.
  Uwaga: Aby utworzyć albo edytować zasady przejdź do obszaru Configuration tab → Self-Service → Policy Configuration. Można utworzyć nową zasadę samoobsługi klikając przycisk ++Add New Policy button albo edytować istniejącą zasadę domyślną. Aby dowiedzieć się więcej o danych etapach, kliknij tutaj.
 • Zaznacz pole wyboru Enforce Custom Password Policy.
 • Kliknij Restrict Repetition.
 • Zaznacz pole wyboru Number of old passwords to be restricted during password reset i wybierz liczbę. W ADSelfService Plus dostępny jest zakres od jednego do 24 haseł.
 • Kliknij Save.

 

Request Support

Need further assistance? Fill this form, and we'll contact you rightaway.

Samoobsługowe zarządzanie hasłami i rozwiązanie do logowania SSO.

Rozpocznij darmowy okres próbny
Najważniejsze funkcje

Samoobsługowe zarządzanie hasłami

Wyeliminuj długie rozmowy użytkowników usługi Active Directory z działem pomocy technicznej, pozwalając im na samoobsługowe resetowanie haseł/odblokowywanie konta. Bezproblemowa zmiana hasła dla użytkowników Active Directory za pomocą konsoli zmiany hasła w ADSelfService Plus.

Samoobsługowe odblokowywanie konta

Pozwól użytkownikom odblokować konta i resetować hasła do swoich kont w chmurze, w tym Office 365, G Suite, Salesforce i Zendesk, a także do konta AD.

Zmiana hasła Active Directory

Użytkownicy domen mogą zmienić swoje hasło — bez udziału pomocy technicznej — za pomocą internetowego narzędzia ADSelfService Plus do zmiany hasła w Active Directory, co zapobiega blokowaniu konta, a tym samym konieczności odblokowywania konta.

Powiadomienie o wygaśnięciu hasła/konta

Informuj użytkowników usługi Active Directory o zbliżającym się wygaśnięciu ich hasła/konta, wysyłając im powiadomienia o wygaśnięciu hasła/konta.

Narzędzie do synchronizacji haseł

Automatycznie synchronizuj zmiany hasła/konta użytkownika w usłudze Windows Active Directory w wielu systemach, w tym w pakiecie Office 365, G Suite, IBM iSeries i innych.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) punktu końcowego

Zabezpiecz zarówno lokalne, jak i zdalne próby logowania na komputerach z systemami Windows, macOS, i Linux machines.