Pricing  Get Quote
 
 
Self-Service Password Management & Single sign-on (SSO) Solution. Download

What is Šta je ADSelfService Plus?

ADSelfService Plus je integrisana samousluga za upravljanje lozinkom za Active Directory i rješenje za samostalnu prijavu. Ona nudi samouslugu za lozinku, podsjećanje na isticanje lozinke, samouslugu ažuriranja directorya, sinhronizovanje lozinke za višestruke platforme i samostalnu prijavu za aplikacije na oblaku. Iskoristite ADSelfService Plus za mobilne aplikacije za Android i iPhone kako biste olakšali samouslugu za krajnjeg korisnika bilo gdje i u bilo koje vrijeme. ADSelfService Plus podržava IT podršku za korisnike smanjujući kartice za promjenu lozinke i štedi krajnjeg korisnika od frustracija zbog zastoja računara.

Koje funkcije su ponuđene?

ADSelfService Plus sadrži sledeću listu funkcija:

Upravljanje lozinkom:

Samousluga za lozinku:

Daje ovlasti krajnjem korisniku da može obaviti sigurnu promjenu lozinke i otključati račun bez intervencije podrške za korisnike.

Obavijest o isteku lozinke:

Napominje zaposlenike (uključujući i udaljene i VPN korisnike) o nadolazećem isteku lozinke putem SMS-a, e-pošte ili putem proslijeđenih obavještenja.

Nametanje politike lozinke:

Prilagođavanje preciznije politike za lozinke pri organizacijskoj jedinici (OU) i nivou grupa za različite korisnike kroz višestruke platforme.

Agenti za prijavu pomoću samouslužne lozinke:

Omogućava korisnicima samouslužnu lozinku direktno sa indikatora komandi za prijavu za Windows OS, Mac OS X, Outlook Web pristup, SharePoint i Citrix Web Interfejs.

Samousluga za Active Directory:

Samousluga ažuriranja directorya:

Održavanje tačnih i svježe ažuriranih informacija directorya na način da se dozvoli krajnjim korisnicima da ažuriraju svoje lične detalje u AD.

Pretraga directorya korporacije i zaposlenika:

Omogućava zaposlenicima jednostavnu pretragu korisnika, kontakata i grupa u vašoj organizaciji.

Grupna pretplata za e-poštu:

Definiše politiku grupnih pretplata i omogućava korisnicima da se pridruže ili izađu iz odabranih grupa za distribuciju kad im se uloga promijeni, ali bez pomoći podrške za korisnike.

Samousluga pomoći podrške za korisnike:

Kontroliše korisničke akcije samousluge na temelju prethodno definisanih pravila protoka rada tako što se integriše s vašim programom za podršku korisnicima koji se temelji na pregledima i odobrenjima.

Jedan identitet:

Pojedinačna prijava u preduzeće:

Integriše preko 100 aplikacija na oblaku s Windows AD računima vašeg preduzeća, kako bi korisnicima omogućila pogodnost pristupanja bilo kojoj aplikaciji sa samo jednom prijavom s njihovim AD akreditivima.

Sinhronizator lozinke u realno vrijeme:

Sinhronizuje sve promjene u lozinci i računu u realno vrijeme i omogućava korisnicima da glatko prelaze s jedne usluge na oblaku na drugu, kao i prijavu u više lokalnih sistema s jednom lozinkom.

Koristi

  • Opunomoćuje krajnje korisnike za samouslugu za lozinku kroz Active Driectory i višestruke aplikacije kako lokalne tako i na oblaku.
  • Poboljšava produktivnost zaposlenika s pristupom u 100+ SSO aplikacija na jednom portalu.
  • Poboljšava sigurnost i smanjuje rizike zbog neusklađenosti tako što nameće politiku granularne lozinke.
  • Smanjuje pozive podršci za korisnike ili kartice za podršku i s njima povezane troškove. Postiže veći povrat investicija pomoću pristupačnih cijena, jednostavnog razvoja i prilagodljivih aplikacija.

ADSelfService Plus vjerovao po

E-pošta prenesi povezavo