Pricing  Get Quote
 
 
Self-Service Password Management & Single sign-on (SSO) Solution. Download

Què és ADSelfService Plus?

ADSelfService Plus és una solució integrada de gestió de contrasenyes i d'inici de sessió únic d'autoservei per a Active Directory. Proporciona l'autoservei per a les contrasenyes, recordatoris de venciment de les contrasenyes, un actualitzador de directoris d'autoservei i un sincronitzador de contrasenyes multiplataforma, i ofereix l'inici de sessió únic per a les aplicacions al núvol. Utilitzeu l'aplicació mòbil ADSelfService Plus per a Android i iPhone per tal de proporcionar l'autoservei als usuaris finals en qualsevol lloc i en qualsevol moment. ADSelfService Plus ajuda el servei de suport tècnic reduint els tiquets de restabliment de contrasenyes i evita als usuaris finals la frustració que genera el temps d'inactivitat dels ordinadors.

Quines característiques ofereix?

ADSelfService Plus conté les següents funcions de la llista:

Gestió de contrasenyes:

Contrasenyes d'autoservei:

Proporcioneu als usuaris finals la capacitat de restablir contrasenyes i desbloquejar comptes de manera segura sense la intervenció del suport tècnic.

Notificació de venciment de les contrasenyes:

Envieu recordatoris als empleats (inclosos els usuaris remots i de VPN) sobre el venciment imminent de les seves contrasenyes mitjançant SMS, correus electrònics o notificacions de tramesa automàtica..

Executor de la política de contrasenyes:

Personalitzeu detalladament les polítiques de contrasenyes a la unitat organitzativa (UO) i en el nivell de grup per a usuaris diferents en diverses plataformes.

Agents d'inici de sessió de contrasenyes d'autoservei:

Permeteu que els usuaris utilitzin contrasenyes d'autoservei directament a les pantalles de sol·licitud d'inici de sessió de Windows, Mac OS X, Outlook Web Access, SharePoint i Citrix Web Interface.

Autoservei per a Active Directory:

Actualització de directoris d'autoservei:

Manteniu la informació del directori actualitzada i precisa permetent que els usuaris finals actualitzin les seves dades personals a Active Directory.

Cerques als directoris corporatius o d'empleats:

Habiliteu als empleats perquè facin cerques d'usuaris, contactes i grups de la vostra empresa de forma senzilla.

Subscripció a grups de correu electrònic:

Definiu les polítiques de subscripció de grup i permeteu que els usuaris es donin d'alta o de baixa als grups de distribució de correu electrònic seleccionats quan canviïn les seves funcions, sense la intervenció del suport tècnic.

Autoservei assistit pel suport tècnic:

Controleu les accions d'autoservei dels usuaris mitjançant regles de flux de treball predefinides gràcies a la integració amb el vostre programari de suport tècnic basat en els procediments de revisió i aprovació.

Una identitat

Inici de sessió únic per a empreses:

Integreu més de 100 aplicacions del núvol amb els comptes de Windows Active Directory de la vostra empresa per facilitar als usuaris l'accés a qualsevol aplicació iniciant sessió una sola vegada amb les seves credencials d'Active Directory.

Sincronitzador de contrasenyes en temps real:

Sincronitzeu en temps real tots els canvis realitzats en les contrasenyes i els comptes i permeteu que els usuaris puguin navegar sense problemes entre diversos serveis al núvol i sistemes locals fent servir una única contrasenya.

Avantatges

  • Proporciona als usuaris finals la capacitat d'utilitzar contrasenyes d'autoservei a Active Directory i diverses aplicacions locals i al núvol.
  • Millora la productivitat dels empleats oferint l'accés a un únic portal que conté més de 100 aplicacions d'inici de sessió únic (SSO).
  • Millora la seguretat i redueix els riscos d'incompliment de polítiques mitjançant l'aplicació d'una política de contrasenyes detallada
  • Redueix les trucades o els tiquets de suport tècnic i els costos associats. Obteniu una millor rendibilitat de la inversió gràcies a una aplicació que té un preu assequible, es pot implementar fàcilment i és personalitzable.

ADSelfService Plus confiança

E-pošta prenesi povezavo