Pricing  Get Quote
 
 
Self-Service Password Management & Single sign-on (SSO) Solution. Download

Beth yw ADSelfService Plus?

Mae ADSelfService Plus yn ddatrysiad rheolaeth cyfrineiriau hunanwasanaeth a mewngofnodi sengl Active Directory integredig. Mae’n cynnig hunanwasanaeth cyfrinair, nodiadau atgoffa terfyn cyfrineiriau, diweddarwr cyfeiriad hunanwasanaeth, cysonwr cyfrineiriau aml lwyfan, a mewngofnodi sengl ar gyfer rhaglenni cwmwl. Defnyddiwch yr apiau symudol Android ac iPhone ADSelfService Plus i hwyluso hunanwasanaeth ar gyfer defnyddwyr terfynol unrhyw le, ar unrhyw bryd. Mae ADSelfService Plus yn cefnogi'r ddesg TG trwy leihau tocynnau ailosod cyfrinair ac yn arbed y rhwystredigaeth i ddefnyddwyr terfynol o amser heb gyfrifiadur.

Pa nodweddion mae'n ei gynnig?

Mae ADSelfService Plus yn cynnwys y nodweddion rhestr canlynol:

Rheoli Cyfrineiriau:

Hunanwasanaeth cyfrineiriau:

Grymuso defnyddwyr terfynol i gyflawni ailosod cyfrinair a datgloi cyfrif yn ddiogel heb ymyrraeth desg gymorth.

Hysbysiad terfyn cyfrinair:

Atgoffa cyflogeion (yn cynnwys rhai pell a defnyddwyr VPN) ynghylch terfyniad buan eu cyfrineiriau trwy SMS, e-bost, neu hysbysiadau gwthio.

Gorfodwr polisi cyfrineiriau:

Addaswch bolisïau cyfrineiriau manwl ar lefel uned sefydliadol (OU) a grŵp ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr ar draws llwyfannau lluosog.

Asiantau mewngofnodi hunanwasanaeth cyfrineiriau:

Galluogi hunanwasanaeth cyfrineiriau yn syth o ysgogiadau mewngofnodi Windows OS, Mac OS X, Outlook Web Access, SharePoint a Citrix Web Interface.

Hunanwasanaeth Active Directory:

Diweddariad cyfeiriadur unigol:

Cynnal gwybodaeth cyfeiriadur cywir a chyfredol trwy ganiatáu i ddefnyddwyr terfynol ddiweddaru ei gwybodaeth bersonol yn AD.

Chwiliad cyfeiriadur corfforaethol neu gyflogai:

Galluogi cyflogeion i chwilio’n hawdd am ddefnyddwyr, cysylltiadau a grwpiau yn eich sefydliad.

Tanysgrifiad grŵp e-bost:

Diffinio polisïau tanysgrifiad grŵp a galluogi defnyddwyr i optio i mewn neu optio allan o grwpiau dosbarthu dethol pan fydd eu rôl yn newid, heb orfod mynd at y ddesg gymorth.

Hunanwasanaeth gyda chymorth y ddesg gymorth:

Rheoli gweithredoedd hunanwasanaeth defnyddwyr yn seiliedig ar reolau llif gwaith rhagddiffiniedig trwy integreiddio eich meddalwedd desg gymorth adolygu a chymeradwyo.

Un Hunaniaeth:

Mewngofnodi sengl menter:

Integreiddio dros 100 o apiau cwmwl gyda chyfrifon AD Windows eich menter i roi cyfleustra mynediad at unrhyw raglen i ddefnyddwyr trwy fewngofnodi unwaith yn unig gyda’u manylion AD.

Cysonwr cyfrineiriau amser real:

Cysonwch yr holl gyfrineiriau a newidiadau cyfrif mewn amser real a gadael i ddefnyddwyr symud yn rhwydd rhwng amrywiol wasanaethau cwmwl a systemau ar yr eiddo gyda chyfrinair unigol.

Buddion

  • Grymuso defnyddwyr terfynol gyda hunanwasanaeth cyfrineiriau ar draws Active Directory ac apiau ar yr eiddo ac yn y cwmwl lluosog.
  • Mae’n gwella cynhyrchiant cyflogeion gyda mynediad un porth at 100+ o apiau SSO.
  • Mae’n gwella diogelwch ac yn lleihau risgiau diffyg cydymffurfiad trwy orfodi polisi cyfrineiriau gronynnog.
  • Mae’n lleihau galwadau i'r ddesg gymorth neu docynnau a’r costau sy'n gysylltiedig â hyn. Mae’n cyflawni gwell elw ar fuddsoddiad gyda rhaglen am bris fforddiadwy, hawdd i’w rhoi ar waith ac addasadwy.

ADSelfService Plus ymddiried gan

E-pošta prenesi povezavo