Logboekbeheer

Verzamel en analyseer logboeken van al uw eindgebruikersapparaten op slechts één console.

 • Syslog-beheer

  Verzamel en analyseer systeemlogboeken van verschillende apparaten en vorm u inzichten in de netwerkactiviteiten die worden weergegeven via intuïtieve grafieken en rapporten.

 • Universele logboekverzameling

  Verzamel logboeken van meerdere logboekbronnen, zoalsWindows - en Unix- en Linux-systemen, IBM AS/400, toepassingen, databases, firewalls, routers, switches, IDS/IPS en uw cloudinfrastructuur.

 • Beheer van toepassingslogboeken

  Beheer toepassingslogboeken en krijg diepgaande beveiligingsinformatie over incidenten via vooraf gedefinieerde rapporten en waarschuwingen in realtime.

  Meer informatie
 • Beheer gebeurtenislogboeken

  Verzamelen, filteren, parseren, analyseren, correleren, zoeken en archiveren van gebeurtenislogboeken.

  Meer informatie
 • Logboekverzameling gebaseerd op agent

  Verzamel gebeurtenislogboeken van uw apparaten met agenten.

  Meer informatie
 • Logboekverzameling zonder agent

  Verzamel gebeurtenislogboeken van uw apparaten zonder dat u hiervoor een afzonderlijke agent nodig hebt.

  Meer informatie
Meer weergeven

Controle van toepassingen

Bewaak al uw kritieke toepassingsservers en controleer aangepaste toepassingen.

Meer informatie
 • Controle toepassingslogboek

  Controleer webservertoepassingen, zoals IIS en Apache, databases inclusief Microsoft SQL Server en Oracle, DHCP-toepassingen.

  Meer informatie
 • Microsoft SQL-serverbewaking

  Controleer alle databaseactiviteiten, toegangen en serveraccountwijzigingen in de Microsoft SQL Server-database.

  Meer informatie
 • Microsoft SQL Server-controle

  Controleer de serveractiviteit zoals het opstarten en uitschakelen van de server, back-up en herstel, SQL-traceringsactiviteit en meer.

  Meer informatie
 • Analyse logboek Microsoft IIS-webserver

  Controleer de IIS-webserverlogboeken en ontvang waarschuwingen over het servergebruik, fouten en eventuele aanvalspogingen.

 • Analyse logboek Microsoft IIS FTP-server

  Verzamel en volg IIS FTP-logboeken en verkrijg intuïtieve en uitvoerbare inzichten in gebruikersactiviteit, FTP-bestandsbewerkingen en meer.

 • Controle Microsoft IIS-server

  Controleer, beheer en volg IIS-webservers.

  Meer informatie
Meer weergeven

Controle van netwerkapparaten

Controleer al uw belangrijke netwerkapparaten zoals uw firewalls, routers en switches.

Meer informatie
 • Controle van VPN-logboeken

  Verkrijg uitvoerbare inzichten over VPN-gebruikersdetails, controleer VPN-aanmeldingen en analyseer trends in aanmeldingspatronen.

  Meer informatie
 • Router- en switch-logboekcontrole

  Controleer routerverkeer en gebruikersactiviteit in uw HP- en Juniper-apparaten en identificeer verdachte gebeurtenissen die uw netwerkbeveiliging bedreigen.

 • IDS/IPS-logboekcontrole

  Verzamel IDS/IPS-logboeken en open ze vanaf een gecentraliseerde locatie. Verkrijg waardevolle netwerkbedreigingsinformatie over aanvalstypes, bedoelde apparaten en meer.

  Meer informatie
Meer weergeven

IT-nalevingsbeheer

Voldoe probleemloos aan regelgevende vereisten.

Meer informatie
 • Volledige broncontrole

  Voldoe probleemloos aan de regelgevingen voor de naleving, zoals PCI DSS, SOX, HIPAA, ISO 27001, GDPR, FISMA, GPG, GLBA, ISLP, en Cyber Essentials.

 • Aangepaste nalevingsrapporten

  Maak aangepaste nalevingsrapporten die voldoen aan uw vereisten.

 • Rapporten voor nieuwe naleving

  Maak aangepaste rapporten voor nieuwe nalevingsmandaten.

Meer weergeven

Beveiligingsanalyse

Detecteer beveiligingsgebeurtenissen en verkrijg uitvoerbare inzichten hierover met een geavanceerd mechanisme voor beveiligingsanalyse.

 • Controleren Syslog

  Verbeter de netwerkzichtbaarheid en beveiliging op een gecentraliseerd syslog-server.

  Meer informatie
 • Controle gebeurtenislogboeken

  Verzamel en controleer gebeurtenislogboeken van uw Windows-apparaten en verkrijg diepgaande rapporten en realtime waarschuwingen over verdachte activiteiten.

  Meer informatie
 • Zoeken

  Houd de controle over beveiligingsgebeurtenissen die u interesseren door het opslaan van zoekquery's als waarschuwingsprofielen zodat u onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van verdachte activiteiten.

Meer weergeven

Bedreigingsanalyse

Beveilig uw netwerk en bescherm het tegen ongewenste inbraakpogingen en diefstal van kritieke gegevens via bedreigingsdetectie en -preventie.

 • Windows bedreigingsdetectie

  Bescherm uw beveiligingshulpprogramma's zoals kwetsbaarheidsscanners, beschermingshulpprogramma's voor eindpuntbeveiliging en apparaten voor de perimeterbeveiliging.

 • Controle van bestandsintegriteit

  Volg kritieke wijzigingen, zoals het maken, verwijderen, openen, wijzigen en hernoemen van uw bestanden en mappen, en wordt op de hoogte gebracht van verdachte activiteiten.

  Meer informatie
 • Integriteitscontrole Linuxbestand

  Detecteer wijzigingen die zijn aangebracht aan bestanden, mappen en directory's in Linux-systemen.

 • Controle van activiteiten bevoorrechte gebruikers

  Volg bevoorrechte gebruikersactiviteiten en detecteer verdachte gebeurtenissen, zoals onbevoegde aanmeldingen, aanmeldingsfouten en toegangspogingen buiten werkuren.

  Meer informatie
 • Correlatie van gebeurtenislogboeken in real-time

  Detecteer beveiligingsbedreigingen nauwgezet en identificeer aanvalspatronen door het correleren van verdachte gebeurtenissen in uw netwerk.

  Meer informatie
 • Informatie over bedreigingen

  Ontvang waarschuwingen in realtime over boosaardig verkeer naar of van IP-adressen, domeinen en URL's op de zwarte lijst via de ingebouwde STIX/TAXII-feedprocessor.

  Meer informatie
Meer weergeven

Controles van hele platform

Voldoe aan de controlebehoeften door gebruik te maken van vooraf opgemaakte rapporten voor al uw netwerkapparaten, inclusief Windows, Unix en Linux, IBM AS/400, cloudplatforms, systemen voor kwetsbaarheidsbeheer en uw kritieke bestanden en mappen.

 • Controle kritieke server

  Controleer serveractiviteiten in realtime voor het volgen van fouten en het detecteren van beveiligingsbedreigingen.

  Meer informatie
 • Controle van gebeurtenislogboeken

  Verzamel, parseer en controleer Windows-gebeurtenislogboeken in uw netwerk. Gebruik vooraf gedefinieerde rapporten en waarschuwingen om op de hoogte te blijven van verdachte activiteiten.

  Meer informatie
 • Beheer VMWare-serverlogboek

  Vereenvoudig de logboekcontrole van virtuele infrastructuren door het centraal verzamelen, analyseren en archiveren van virtuele machinelogboeken.

  Meer informatie
 • Controle Windows-apparaat

  Verkrijg een overzicht van alle netwerkactiviteiten op uw Windows-apparaten. Bekijk belangrijke gebeurtenissen op basis van het ernstniveau, het apparaat en trends.

  Meer informatie
 • Controle syslog-apparaat

  Verkrijg een overzicht van alle netwerkactiviteiten op uw syslog-apparaten. Volg gebeurtenissen op basis van het ernstniveau, het apparaat en trends.

 • IBM AS/400-rapporten

  Beheer IBM AS/400-logboeken, voer forensische analyse uit, voldoe aan de nalevingsvereisten en controleer de bestandsintegriteit.

  Meer informatie
Meer weergeven