Controle van de activiteiten van bevoorrechte gebruikers

Bevoorrechte gebruikersaccounts hebben onbeperkte toegang tot alle kritieke servers, toepassingen en databases in ondernemingen, inclusief machtigingen voor het maken of verwijderen van gebruikersprofielen en het beheren van gebruikersmachtigingen. Dit vormt een belangrijke beveiligingsuitdaging voor een organisatie, want wanneer bevoorrechte gebruikersaccounts in gevaar komen, kan dit onherstelbare schade berokkenen aan de organisatie.

Bedreigingen

Bevoorrechte gebruikersaccounts zijn verleidelijke doelwitten voor hackers. Wanneer hackers beslag leggen op deze accounts, kunnen ze worden gebruikt om toegang te krijgen tot alle bedrijfskritieke toepassingen en gevoelige, door eigendomsrechten beschermde gegevens. Insideraanvallen treden op wanneer onwetende of kwaadwillige bevoorrechte gebruikers de nalevingsregels overtreden. Om dergelijke incidenten te voorkomen, moeten bevoorrechte gebruikersaccounts van dichtbij worden gecontroleerd om een 360 graden weergave te verkrijgen van hun activiteiten.

Controlerapporten bevoorrechte gebruikers

EventLog Analyzer biedt controlerapporten van bevoorrechte gebruikers die helpen bij het identificeren van gebruikersgedrag dat misbruik van de bevoegdheden kan aangeven. Deze rapporten zijn heel nuttig voor forensische onderzoeken omdat ze aanvallen terug traceren naar leemten in het beveiligingssysteem waardoor de inbraak mogelijk was. Kortom, controlerapporten van bevoorrechte gebruikers bieden capaciteiten voor het bewaken en controleren van bevoorrechte gebruikers, zonder de bedrijfsproductiviteit te beïnvloeden.

Inzichtelijke en gebruiksvriendelijke rapporten

Controlerapporten van bevoorrechte gebruikers bieden een breed overzicht van alle gebruikersactiviteiten en worden voorgesteld in gebruiksvriendelijke stijlen met het doel gedragingen die afwijken van de normale toegangspatronen, te markeren. Deze rapporten worden op twee manieren gecategoriseerd:

  • Overzicht gebruikersactiviteiten: Grafische weergave van de gebruikersactiviteitgebeurtenissen voor apparaten. Indien nodig, kunnen de resultaten worden gefilterd per apparaat.
  • Op gebruiker gebaseerde rapporten: Staat voor gebruikersactiviteitgebeurtenissen voor een specifieke gebruiker of een groep gebruikers. Filter resultaten op apparaten als dat nodig is.

Elk van deze rapporten wordt grafisch voorgesteld als hulp bij het controleren van de gebruikersactiviteiten. Ze kunnen ook worden geëxporteerd in meerdere formaten, zoals nodig. EventLog Analyzer is ook uitgerust om onbewerkte logboeken weer te geven van de gefilterde gebeurtenissen voor het uitvoeren van de audittrail-analyses.

Beschikbare rapporten  

User Logons | User Logoffs | Failed Logons | Successful User Account Validation | Failed User Account Validation | Audit Logs Cleared | Audit Policy Changes | Objects Accessed | User Account Changes and User Group Change.

  • Please enter a business email id
  •  
  •  
    Wanneer u op 'Uw gratis proefversie verkrijgen' klikt, gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens conform ons Privacybeleid.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here