Beheer van essentiële serverlogboeken met vooraf gedefinieerde rapporten van EventLog Analyzer

Servers vormen de kernpunten van de IT-infrastructuur en staan vaak blootgesteld aan grote beveiligingsrisico's, terwijl vaak wordt aangenomen dat ze beschermd worden door de firewall. Ze zijn echter kwetsbaar en vereisen speciale beveiligingsmaatregelen. De grootste zorg is de bron van de bedreiging, als het een hacker betreft die vermomd is als interne gebruiker. Een ontevreden werknemer kan het volledige netwerk verstoren en grote schade veroorzaken. Door de toename van externe technologieën voor verbindingen krijgen bedrijven steeds meer telewerkers, externe kantoren en concurrenten. Externe werknemers kunnen een even grote bedreiging vormen als interne werknemers. Mogelijke oorzaken zijn onvoldoende beveiliging en het ontbreken aan bewakingsmaatregelen van de externe netwerkapparaten. Het is belangrijk om foute gebruikers en gegevensdieven in de gaten te houden. Enkele voorbeelden van diefstal met hoge impact zijn: Stelen of manipuleren van bepaalde, vertrouwelijke bestanden of beschadigen van vertrouwelijke gegevens, wachtwoordmisbruik, vernieling van webpagina's en het verstoren van de bedrijfsvoering met mogelijk grote gevolgen.

Als de continuïteit van de onderneming wordt bedreigd, is er een betrouwbare oplossing voor doorlopende monitoring nodig voor bescherming tegen beveilingsrisico's van de server. Investeren in EventLog Analyzer en voorkomen van beveiligingsproblemen is beter dan het herstellen van de schade en het investeren in methodes voor gegevensherstel. Wat u nodig heeft, is wat wij leveren: Wij kunnen het voor u oplossen. Analyseer met EventLog Analyzer logboekbestanden van de belangrijkste serverprogramma's, een groot aantal hosts en apparaten.

EventLog Analyzer - Software voor monitoring en beheer van servers

De rol van EventLog Analyzer in uw sector:

 • Doorlopende monitoring en detectie van serveractiviteiten
 • Onderzoekt en waarschuwt de beheerder bij mogelijke bedreigingen en problemen voor probleemoplossing, voordat de server wordt getroffen
 • Registreert serverlogboeken en rapporten voor het eenvoudig bijhouden van eventuele fouten
 • Analyseert logboeken van diverse besturingssystemen: Windows, Linux, Solaris, en andere UNIX-systemen
 • 24/7 monitoring van serverprestaties
 • Assisteert bij de planning van uitbreiding van servercapaciteit

Enkele aanbevelingen voor het garanderen van de serverbeveiliging:

 • Serverlocatie beveiliging 
 • Als de continuïteit van de onderneming niet word beïnvloed, worden de nieuwste beveiligingspatches geïnstalleerd voor verhoging van de gegevensbeveiliging en het oplossen van beveiligingsproblemen
 • De servertoegang wordt door EventLog Analyzer bewaakt, geregistreerd en geanalyseerd voor vermindering van beveiligingsproblemen in het volledige netwerk
 • Doorlopende serverbewaking en beveiligingslogboeken een bepaalde tijd bewaren
 • Beveiligingsgebeurtenissen worden in een vroeg stadium naar de beheerder gestuurd voor correctie bij serverbedreigingen en fouten (beveiligingsgebeurtenissen betreffen: poortscanaanvallen, onbevoegde toegang tot accounts met toegang tot gevoelige bedrijfsgegevens en verdachte activiteiten op apparaten.)
 • Netwerkgebeurtenissen worden gecorreleerd om mogelijke aanvalspatronen te detecteren. De resulterende waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen moeten efficiënt worden gemeld en opgelost.
 • Uw organisatie kan op een adequate manier klantgegevens beschermen en de privacy ervan garanderen
 • Rapporten worden gegenereerd en gecontroleerd op onjuiste of verstorende gebeurtenissen die resulteren in operationele fouten tijdens interne controle in overeenstemming met het beveiligingsbeleid van de organisatie