Home » Functies » Forensisch onderzoek van logboeken

Construeer misdaadscènes om de belangrijkste oorzaak van een inbreuk op de beveiliging te vinden

Bedrijven slagen er vaak niet in de netwerkindringer die de netwerkinbraak is gestart, op het netwerk op te sporen. Het is onmogelijk om uw netwerk te beschermen tegen elke aanval, ook al treft u de beste voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat aanvallen optreden. Alle aanvallers laten sporen na en de gegevens van uw gebeurtenislogboek en syslog-gegevens vormen de enige manier die u kunnen helpen bij het identificeren van de oorzaak. Ze helpen zelfs om het spoor scherper te volgen zodat u uiteindelijk ontdekt wie de inbreuk heeft gestart. Het rapport met de forensische analyse van de logboekgegevens kan worden gebruikt als bewijs in de rechtbank.

Uw netwerkinfrastructuur die bestaat uit netwerkapparaten, zoals routers, switches, firewalls, servers, enz., genereren bij elke activiteit op uw netwerk, gebeurtenislogboek- en syslog-gegevens. De activiteitenrecords van de gebeurtenislogboek- en systeemlogboekgegevens zijn als digitale vingerafdrukken die worden achtergelaten door iedereen die toegang heeft verkregen tot de netwerkapparaten en -toepassingen. Deze digitale vingerafdrukken kunnen u vertellen op welk tijdstip de netwerkactiviteit werd gestart, wat er daarna gebeurde en wie die activiteit heeft gestart. Deze digitale vingerafdrukken zullen u helpen bij het construeren van de volledige misdaadscène.

Het handmatig uitvoeren van het forensisch onderzoek op uw gebeurtenislogboekgegevens en syslog-gegevens zonder de geschikte hulpmiddelen voor forensisch logboekonderzoek, is bijzonder zwaar en tijdrovend. U moet controleren of de logboekgegevens veilig en tegen onrechtmatige wijzigingen bestand zijn voor een nauwkeurige analyse van forensisch onderzoek van logboeken.

EventLog Analyzer voor forensisch onderzoek van logboeken

Event Log Analyzer Log Archive for Forensic purpose

Met EventLog Analyzer kunt u door de machine gegenereerde logboeken die zijn verkregen van heterogene systemen, netwerkapparaten en toepassingen,verzamelen,archiveren,zoeken,analyseren en correleren. De software genereert ook forensische rapporten (zoals gebruikersactiviteitenrapporten,systeemcontrolerapporten,regelgevende nalevingsrapporten enz...)

 

Deze software voor logboekanalyse en nalevingsrapportage helpt u bij het uitvoeren van de forensische analyse van netwerken op deze verzamelde logboeken en het detecteren van netwerk- of systeemafwijkingen. Deze door de machine gegenereerde gebeurtenislogboeken en syslogs worden gearchiveerd voor toekomstige forensische analyse en ook gecodeerd om te verzekeren dat er niet wordt geknoeid met de verzamelde systeemlogboeken en dat ze veilig zijn. U kunt inzoomen op onbewerkte logboekgebeurtenissen en een analyse van de hoofdoorzaak binnen enkele minuten uitvoeren.

Forensische analyse met Zoeken in logboeken

Event Log Analyzer Log Search for Forensic purpose

EventLog Analyzer maakt forensisch onderzoek erg dankzij een krachtige functionaliteit van logboekzoekmachine waarmee u kunt zoeken naar onbewerkte maar ook geformatteerde logboeken en op basis van de resultaten vervolgens meteen forensische rapporten kunt genereren. Met deze software voor forensisch onderzoek van logboeken kunnen netwerkbeheerders de onbewerkte logboeken doorzoeken en precies de logboekvermelding aanwijzen die een bepaalde beveiligingsactiviteit heeft veroorzaakt, de exacte tijd van de overeenkomende gebeurtenis vinden, wie de activiteit heeft gestart en ook de locatie waar deze is gestart.

Deze zoekfunctie in EventLog Analyzer helpt bij het snel opsporen van de netwerkindringer en is ook nuttig voor wetshandhavingsautoriteiten voor forensische analyse.Gearchiveerde-logboeken kunnen worden geïmporteerd en in de onbewerkte gebeurtenislogboeken kan gezocht worden naar bepaalde beveiligingsincidenten. Dit maakt forensisch onderzoek gemakkelijk, terwijl dat ander een taak is met een gigantische handmatige inspanning.

Forensische analyse met correlatierapporten

EventLog Analyzer brengt forensische analyse een stap verder met zijn krachtige correlatiemodule. De samengevoegde incidentrapporten helpen u bij het uitvoeren van forensisch onderzoek over aanvalspogingen of lopende aanvallen. Deze rapporten bieden gedetailleerde tijdlijnen van de verdachte incidenten en controleren de activiteiten met betrekking tot het apparaat en de betrokken gebruikersaccounts waardoor u de incidenten in enkele seconden kunt achterhalen.

Ontdek gemakkelijk de hoofdoorzaak van de inbreuk.

Uw gratis proefversie verkrijgen